Del #6 i gröna näringar

I denna sjätte del av gröna näringar kommer vi ta upp odling av energiskog. Detta är en verksamhet för dig som verkligen vill medverka till att öka de förnybara energitillgångarna i vårt land och samtidigt bygga upp möjligheten för en lönsam affärsverksamhet.

Allmänt om energiskog

I Sverige i dag är nästan all energiskog som odlas av typen Salix, det vill säga träd av släktet pil. Oftast används olika former av buskformiga pilträd. Poppel och hybridasp odlas också i liten skala. Poppel och hybridasp har nämligen visat sig vara andra effektiva sätt att odla energiskog på. Man tror att poppel och hybridasp inom energiskogsproduktionen kommer bli allt vanligare. Redan i dag ser man en allt ökande efterfrågan på att få odla dessa trädslag bland energiskogsproducenter. Denna artikel kommer dock fokusera på Salixen.

Salix är ett ytterst snabbväxande träd. Efter så kort tid som 3 till 5 år har salixen växt från stickling till en längd av 5 till 7 meter. När träden nått denna längd kan de skördas och malas ned till flis som används som bränsle i ett värmeverk eller värmekraftverk där man genom förbränningen utvinner energi. I ett värmeverk går energin till att ge värmeenergi och i ett värmekraftverk för att producera elektrisk energi.

Ur miljösynpunkt är energiskog givetvis mycket fördelaktigt då det är förnyelsebart. Men det finns även en annan god egenskap med odling av energiskog om man ser det ur ett miljöperspektiv. Denna typ av odling är nämligen mycket effektiv på att ta upp tungmetaller ur jordbruksmark.

I Sverige i dag odlas ca 14000 hektar energiskog. Nästan all odling sker i Syd- eller Mellansverige där de naturliga möjligheterna i form av mark och inte minst givetvis klimat finns för att odla denna typ av skog som snabbast.

Se även: Fler "gröna idéer"

Möjligheter för lönsamhet

Förutom de fantastiska miljöfördelarna, kan man nå lönsamhet i denna typ av odling? Här kan man beakta att efterfrågan på olika former av bioenergi ökar allt mer i vårt land. Till år 2020 ska minst hälften av all den energi som vi använder komma ifrån bioenergi. Där är vi långt ifrån i dag och efterfrågan på just biomassa i form energiskog är därför mycket stor.

Den knepiga delen är få till bra skördar. Här gäller det att läsa på och komma ihåg att träd är levande ting och att väder och andra naturliga förhållanden är svåra att rå över och förutsäga. Som jordbrukare är man hela tiden i händerna på naturen, och att odla energiskog är knappast något undantag.

Eftersom man som energiskogsproducent odlar biomassa som ska användas som bioenergi finns också möjligheter att få ekonomiskt stöd från staten och EU. Detta kan hjälpa en hel del på vägen, inte minst i början. Här finns olika former av företags- och investeringsstöd att se över.

Se nordiska bidrag: Här finns en lista med över 120 olika EU-stöd (Varav ett par rörande förnybar energi)

Det är Länsstyrelsen som har hand om din ansökan för stöd. Viktigt att komma ihåg här är att du måste oftast ansöka innan du påbörjar din investering, och se alltid till att veta vad för slags underlag du behöver ha med i din ansökan för att den ska behandlas så fort och smärtfritt som möjligt. Allt du behöver veta om olika ekonomiska stöd för odling av energiskog finns på Jordbruksverkets hemsida. På Jordbruksverket finns också alltid kunnig och hjälpsam personal att prata med.

På jordbruksverket finns även olika detaljerade lönsamhetskalkyler att ta del av gällande energiskogsodling under en produktionsperiod av 22 år. De olika lönsamhetskalkylerna är uträknade efter mängd och skördenivå, det vill som om man har låg, hög – eller mellanhög skördenivå, och vilken typ av gödsling som använts.

Bild på växande Salix. Bild hämtad från sajten Salixodlarna.se

Utmaningar och tips

Låt oss som en avslutande del sammanfatta några av de utmaningar man kan möta som odlare av energiskog.

  • Tänk långsiktigt. I början var vi inne på att Salix är ett mycket snabbväxande trädslag, men det är i förhållande till andra trädslag, och man får räkna med minst 5 år innan det ens är värt att tänka på skörd. Intäkterna från själva skörden kommer därför dröja om du börjar från grunden.
  • Tänk ekonomiskt. Ja, det kan låta självklart, men det är lätt för många med viljan att starta denna typ av verksamhet att fokusera på miljönyttan man gör och i andra hand tänka lönsamhet. Ekologi och ekonomi ska inte utesluta varandra. 
  • Tänk på miljö och ekologi. Ja, även detta kan låta som en självklarhet, men även denna typ av odling är inte helt riskfri miljömässigt. Salix är exempelvis väldigt högväxande och förändrar på ett drastiskt sätt landskapet där den odlas. Ta därför alltid hänsyn till omgivningarna. En annan aspekt här är att odling av Salix inte alls alltid är någon bra idé utifrån känsliga ekologiska förhållanden som kan råda på en viss plats. Kolla alltid över detta. Att starta upp en verksamhet som ska gynna miljön och samtidigt medverka till att utarma ekologin är kanske ingen bra reklam.
  • Ha på fötterna. Att odla kan verka lätt på papperet, men ställer krav på både kunskap och vilja. Nu pratar vi inte bara om odlandet i sig, utan också vad för slags regler som gäller för just denna typ av verksamhet. Du har också mycket kunskap att hämta in om du vill dra nytta av de olika ekonomiska stöd som finns att få. Till en början kan detta med stöd verka vara en ren djungel, men Jordbruksverket är alltid lätta att ha och göra med. Var också alltid ute i rätt tid när det gäller ansökan av olika stöd! 
  • Skaffa stöd lokalt. Här menas inte ekonomiskt stöd utan socialt. Som vi var inne på så är denna typ av verksamhet ytterst förändrande på landskapsbilden. Hör dig därför gärna för bland lokalbefolkning vad de tycker innan du kör igång. Att ha stöd bland lokalbefolkning är guld värd. Samla folk och berätta vad det är du är på väg att starta för verksamhet. Ta upp fördelarna du kan ge bygden, exempelvis eventuella arbetstillfällen, men ta även upp de förändringar din verksamhet kommer medverka till. 

Källa: www.jordbruksverket.se

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.