Del #2 i gröna näringar

I denna andra del av artikelserien Starta eget inom gröna näringar kommer vi gå igenom vad du kan behöva tänka på om du ska starta en biodling i kommersiell skala. Vi går igenom hur biodling fungerar samt möjligheter och utmaningar gällande lönsamhet och möjligheter för att driva ekologisk biodling.

Del #1 handlade om att starta företag inom grönsaksodling

Om biodling

Att dra nytta av binas flitighet för att få ut honung har människan gjort i tusentals år och i dagens samhälle är det inte bara en kommersiell verksamhet utan också ett stort fritidsintresse för många människor. För den som vill lära sig biodling så finns det ett rikt föreningsliv runt om i landet dit alla välkomna.

Hur går det då till att driva en biodling?

Bin flyger ut och in i bikupanEtt bisamhälle i en bikupa består av en drottning. Om sommaren tillkommer omkring 70 000 arbetsbin, vilka alla är honor och systrar, och omkring 2000 drönare, vilka alla är hanar och bröder. Om vintern är det drottningen och mindre än hälften av arbetsbina kvar i bikupan. Drönarna är under vinterhalvåret utkastade ur kupan. Det är bara drottningen i en bikupa som kan vara flera år gammal. Drönarnas uppgift är att befrukta de ägg som drottningen, vilken är den enda av honorna som är fertil, lägger.

Det är arbetsbina som samlar honung till bikupans vaxkakor. Honung bildar de genom att suga upp nektar från blommor. I en särskild honungsblåsa på kroppen hos arbetsbiet omvandlas sedan nektaren till honung. Honungen är till för att sedan mata larverna i bikupan med. Den honung som biodlaren tar ur bikupan ersätter biodlaren med socker som en ersättning så att bisamhället inte ska dö. När man odlar honung i dag är det domesticerade bin man använder. All honung du köper i butik är ifrån domesticerade bin. Bin att köpa finns i en mängd sorter, men den allra vanligaste i Sverige är bisorten Buckfast.

För att komma igång när du startar från scratch med biodling är att du så klart först och främst behöver en bikupa med vaxkakor. Du börjar under vintern och köper en drottning till bikupan. Till detta behöver du också arbetsbin som kan sköta om drottningens larver och samla in honung. Det låter kanske lätt, men det krävs också engagemang ifrån din sida för att vårda och se till så att de bisamhällen man startar upp klarar sig för att producera den eftersökta honungen.

Kan man bli lönsam som biodlare?

Svaret på det är ja! Uppenbarligen finns det ju folk som livnär sig på det. Säkrast är dock att börja i liten skala. Har man inte sysslat med biodling innan gör man kanske också bäst i att först ha det som en hobby för att se om detta med biodling är något man verkligen kan tänka sig att hålla på med. Bin är levande varelser och som sådana kräver de omvårdnad för att du ska lyckas och du måste tycka om bin.

Kommersiella biodlare har ofta biodlingen som en sidoinkomst. Man kanske driver annan verksamhet inom någon annan grön näring, eller sysslar med något helt annat. Eftersom honung är mycket eftersökt, inte minst närproducerad och ekologisk honung, så kan biodling bli ett mycket välkommet tillskott till annan verksamhet. Något positivt att ha med sig är att äkta honung är mycket eftertraktat!

Ekologisk verksamhet

Vad gäller honung så är efterfrågan på ekologisk och svenskproducerad honung mycket stor, betydligt större än tillgången. Det finns många lönsamma ekologiska honungsodlare i vårt land. Flertalet kommersiella biodlare är inte certifierade men bedriver ändå i teknisk mening ekologisk biodling. Att bli certifierad och godkänd med en ekologisk märkning är dock ofta en god kvalitetsstämpel som hjälper både i produktionen och vid försäljning. För att godkännas som ekologisk biodlare enligt ett certifieringsorgan måste du använda dig av ekologiskt vax i dina bikupor. Bikuporna måste också vara byggda i naturmaterial. Även bin och utfodring måste också vara ekologiska. Det tar cirka ett år att bli godkänd och ekologiskt certifierad biodlare.

Bisamhällen i ett rapsfält

Utmaningar du bör tänka på - tips

Sist men inte minst tänkte vi här lista några av de utmaningar du som kommersiell biodlare kommer eller kan tänkas möta och som kan vara bra att ha i bakhuvudet för den som känner sig manad att starta egen biodling.

  • Lär dig allt du kan om biodling innan du drar igång. Detta gäller givetvis främst dig som är novis inom området. Kanske kontakta en biodlarförening där du kan bedriva biodling på hobbynivå. Vill du inte gå med i biodlarförening kan du också köra igång hemma i trädgården.
  • Bin är levande varelser och kräver både omvårdnad och uppmärksamhet från sida som vilket husdjur som helst. Har du inget intresse i bina som de levande varelser de är så är biodling förmodligen inget för dig. Charmen med biodling är för många biodlare just hur komplicerat binas liv ändå är. 
  • Tänk efter i vilken skala du vill ha din kommersiella biodling. Ska det vara ett komplement till annan verksamhet? Eller vill du livnära dig helt på biodling? Det senare kräver givetvis mer och är då mer kritiskt till huruvida du verkligen tänkt igenom ditt beslut om att bli kommersiell biodlare.
  • Ska du kommersiellt odla ekologisk honung ta reda på vad som gäller. Det är en del regler att gå igenom och hålla reda på. Jordbruksverket finns alltid att höra av sig till, och var aldrig sen med att ta hjälp kring saker du själv inte förstår för att processen att bli certifierad ska gå så smärtfritt som möjligt.
  • Det tar cirka ett år att bli att certifierad som ekologisk biodlare.

Ställ gärna frågor nedan så försöker vi besvara dem.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.