Är avdrag ok enligt skatteverket?

Att göra de avdrag i deklarationen som tillåts är självklart och handlar om att hålla nere kostnader och minska skatterna. Det är din fulla rätt som företagare.

För dig som driver enskild firma ska deklarationen var inlämnad 2 maj. Driver du aktiebolag beror det på vilket räkenskapsår du har.

Här går vi igenom några vanliga avdrag för inkomståret 2022 som du bör känna till, så du enklare kan göra avdrag nu när du deklarerar 2023.

1. Pensionssparande är avdragsgillt

Anställda, enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan göra avdrag för pensionssparande med högst 35% av den avdragsgrundande inkomsten. Dock maximalt 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 525 000 kr inkomståret 2023 och 483 000 kr inkomståret 2022. Du som driver aktiebolag räknas som anställd när du tar ut lön.

2. Avdrag för kontor hemma

Allt fler har arbetat hemma de senaste åren. Några nya förmåner har politikerna dock inte infört utan samma regler med schablonavdrag gäller.

Har du arbetat i hemmakontoret under minst 800 timmar under året får du göra ett avdrag på 2 000 kronor om du äger en villa och för bostadsrätt/hyresrätt gäller 4 000 kronor.

3. Internet

Jobbar du från ditt hemmakontor kan du få avdrag för internetkostnaden, dock inte mer än 50 %. Så här står det på Skatteverkets hemsida:

"För den som har avdragsrätt för inköp av dator kan det finnas rätt till avdrag för internetuppkoppling om den är nödvändig för att utföra arbetet, och det helt saknas möjlighet att utföra arbetet hos arbetsgivaren. Du får då avdrag med ett skäligt belopp beroende på omfattningen av uppkoppling i arbetet, men som mest med 50 procent av kostnaden."

4. Arbetsredskap

Alla arbetsredskap så som datorer, mobiltelefon och andra verktyg du behöver för att kunna driva företaget och tjäna pengar får du göra avdrag för i verksamheten.

5. Avdrag logi och traktamenten

Reser och övernattar du inom tjänst får du göra avdrag för traktamenten vid tjänsteresor. Då gäller avdrag för inkomståret 2022 på 240 kronor per dygn och 120 kronor för halvdag. Under 2023 är det höjt till 260 respektive 130 kronor.

Missa inte: 10 vanliga misstag i deklarationen bland företag

6. Färdmedel och milersättning

Om du använt din egen bil i tjänsten får du göra avdrag på 18,50 kronor per mil för inkomståren 2022. Har du förmånsbil får du dra av 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för övriga drivmedel. För 2023 är dessa belopp höjda, läs mer om milersättning för 2023 och framåt.

7. Avdrag för cykel

Du har rätt att dra av 350 kronor per år om du cyklar till din arbetsplats.

8. Avdrag för utbildning, böcker och tidskrifter

All utbildning som krävs för att klara av att driva och utveckla företaget är avdragsgillt. Det gäller avdrag för kursavgifter, studiematerial samt rese- och  levnadsomkostnader. Du kan även göra avdrag för böcker, tidskrifter och facklitteratur som är relaterade till företaget.

9. Dra av parkerings- och trängselavgifter

Om du haft utlägg för parkering och trängselavgifter kopplade till företaget får du göra avdrag för dessa.

10. Friskvård är avdragsgillt, men inte i firman

Anställda får göra avdrag för friskvård så som gym, massage och annan träning som hjälper medarbetarna att må och prestera bättre. Friskvårdsbidrag över 5000 kronor ska beskattas av mottagaren och en aktivitet får inte kosta över 1000 kronor per tillfälle, då ska den också beskattas. Om du driver enskild firma får du inte dra av för din friskvård, däremot kan en ägare i ett aktiebolag göra det eftersom man då räknas som anställd. 

11. Personalvårdsförmåner

Te, kaffe, frukt, kakor, bullar, alkoholfria drycker ses som avdragsgilla personalvårdsförmåner.

Viktiga datum deklaration 2023

Driver du enskild näringsverksamhet är sista dag för att lämna Inkomstdeklaration 1 och bilaga NE den 2 maj 2023.

Driver du ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening eller en stiftelse är det företagets bokslutsdatum som avgör vilken dag du ska lämna inkomstdeklarationen.

I denna tabell hittar du datumen för när du senast ska deklarera aktiebolag och övriga företagsformer:

Bokslut
Deklarera senast
Juli–augusti 2022
3 april 2023
September–december 2022
1 augusti 2023
Januari–april 2023
1 december 2023
Maj–juni 2023
15 januari 2024

Börja i god tid och lycka till med deklarationen!

Se även: 14 avdrag i enskild firma och aktiebolag du vill ha koll på


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.