Uppdaterad: Artikelserien avser skattereglerna för inkomståret 2023.

Skatteplanering är en viktig del av att driva en enskild firma och kan bidra till att minska skattebördan för företaget. Genom att lära dig mer om hur skatten för ditt företag fungerar kan du även dra nytta av de avdrag och andra medel som finns att ta till såsom avsättning till expansionsfond och kvittning.

Att lära dig skatteplanera i din firma kan alltså vara till stor nytta för att bygga ett livskraftigt och stabilt företag. 

Målen för skatteplanering när det gäller inkomstskatt och sociala avgifter kan vara att:

1. Minska marginalskatten genom omfördelning mellan åren.

2. Minska den totala skatten på en inkomst.

3. Skjuta skattebetalningen framåt i tiden så att nuvärdet av betalningen blir lägre.

4. Omvandla förvärvsinkomster (arbetsinkomster) till kapitalinkomster.

5. Omvandla kapitalinkomster till förvärvsinkomster genom negativ räntefördelning.

Här kan du läsa mer om skatteplanering i aktiebolag

Marginalskatteplanering

Marginalskatteplanering handlar om att utnyttja olika skattelättnader och avdrag för att minska sin marginalskatt. För löntagare och för enskilda näringsidkare är inkomstskatten på förvärvsinkomster progressiv. Genom att använda olika strategier kan man minska skattebördan för högre inkomster, vilket kan öka lönsamheten i verksamheten och ge mer pengar till att investera eller spara. Att planera sin marginalskatt kan vara en viktig del av en effektiv skatteplanering, särskilt för företagare och personer med höga inkomster.

Beloppsgränsen gäller förvärvsinkomsten, vilken för näringsidkare är inkomsten efter schablonavdrag för egenavgifter. När du driver aktiv näringsverksamhet ska du först göra avdrag för egenavgifter med maximalt 25 procent av underlaget. I vissa fall ska du göra schablonavdrag med ett lägre belopp. Om du bedriver passiv näringsverksamhet ska du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent oavsett hur gammal du är. Läs mer på SKV.

För 2023 ligger skiktgränsen på 598 500 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Observera att du betalar kommunal inkomstskatt på hela din inkomst.

Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga, den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort. För att underlätta beräkningen av hur stora inkomster du kan ha innan den statliga inkomstskatten respektive den förhöjda statliga inkomstskatten tas ut finns det två brytpunkter. Den ena är för de som inte har fyllt 66 år vid årets ingång och den andra är för de som är 66 år vid årets ingång.

Den som inte har fyllt 66 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 613 900 kr (598 500 + 15 400) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut.

Den som har fyllt 66 år vid årets ingång kan däremot ha en total årsinkomst på 683 200 kr (598 500 + 84 700) innan den statliga inkomstskatten tas ut. Att den som har fyllt 66 år vid årets ingång har högre brytpunkt beror på att grundavdraget är högre. Se SKV.

Skjuta skatten framåt

För den som närmar sig pensionsåldern lönar det sig att skjuta skatten framåt. Från och med det år du fyller 67 minskas arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent, det vill säga du betalar bara ålderspensionsavgift. Från och med det år du fyller 67 blir dessutom jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått denna ålder. Läs mer på Pensionsmyndigheten.

Höja förvärvsinkomsten

I vissa fall kan det löna sig att höja förvärvsinkomsten. Förvärvsinkomsten är en persons inkomst från arbete eller näringsverksamhet. Det inkluderar lön, arvoden, honorar och vinst från försäljning från näringsverksamhet.

Två anledningar att höja förvärvsinkomsten är att:

1. Få så hög pensionsgrundande inkomst som möjligt.

2. Få så hög sjukpenninggrundande inkomst som möjligt.

Var emellertid försiktig så du inte kommer över brytpunkterna.

Omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster

Ibland kan det löna sig att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster, eftersom det inte är några sociala avgifter på kapitalinkomster. Tänk dock på att de flesta idag har lägre skatt på förvärvsinkomster än på kapitalinkomster. Det vanligaste sättet att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster i enskild firma är att utnyttja positiv räntefördelning. Ett annat sätt är att sätta av till expansionsfond.

Aktiv näringsverksamhet mest attraktivt skattemässigt

Ett sätt för många att sänka skatten och de sociala avgifterna på är att se till att man betraktas som aktiv i näringsverksamheten. Då betalar man egenavgifter samtidigt som inkomster från aktiv näringsverksamhet ger underlag för jobbskatteavdrag. Den som räknas som passiv näringsidkare betalar särskild löneskatt och inkomster från passiv näringsverksamhet ger inte rätt till jobbskatteavdrag.

Avdrag

Möjligheterna att skatteplanera i enskild firma genom avdrag presenteras i den här artikelserien. Läs även den då skatteplanering genom avdrag kan spara mycket pengar för dig som är enskild näringsidkare.

14 tips för att planera skatten i enskild firma

Här är genvägar till samtliga tips.

1. Beloppsgränser och brytpunkter för skatt

2. Aktiv och passiv näringsverksamhet

3. Kvittning av underskott

4. Jobbskatteavdrag

5. Räntefördelning

6. Periodiseringsfond

7. Expansionsfond

8. Ersättningsfond

9. Inkomstuppdelning i familjen

10. Pensionssparavdrag

11. Ackumulerad inkomst

12. Egenavgifter och löneskatt

13. Sjukpenning & föräldrapenning

14. Enskild näringsverksamhet utomlands

Tips #1 - Viktiga belopp och procentsatser för enskilda näringsidkare


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2020-05-13 11:21
Tack så mycket för fantastisk bra information!

Vilken lyx att få läsa allt här!

Tusen tack!

Jane
2020-05-07 11:23
Den fundamentala och viktigaste faktorn i den process som byggde Sverige när det blev byggt ( dvs mellan 1870-1920) var skapandet av " kontrakts-säkerheten"
Sagt ord gäller... betyder det i klarspråk.... Denna säkerhet har Svenska invånarna från statens sida inte åtnjutit sedan dess... och vad som hänt sedan krisen i början på 1990-talet är att staten numera även ändrat sin syn och värde på medborgaren från att vara en mjölk-ko till att vara ett slaktboskap. Summan av detta är att det framstår rent löjligt att som här skriva ner vilka lagar och villkor som gäller eftersom staten i praktiken ( eller verkligheten om man bättre förstår det ordet) systematiskt tidigare plockat av alla småföretag in på bara skinnet vart 5 eller 10 år och att man nu utplånar både dem och enskilda individen för evigt. jag skall avsluta med ett nytt framväxande sådant systematiskt exempel:
Det står i alla kontrakt och även i de generella lag-reglerna att en låntagare har rätt att utan kostnad lösa sitt lån närsom på eget initiativ. I dagens verklighet vill varken staten eller banker att någon löser sina lån, då dessa parter i rent egenintresse hellre ser att du behåller dina lån och samtidigt har dina pengar på ett konto istället.. eftersom i den geopolitiska- och bank-kris som nu Covid-19 gör omöjlig dölja längre... där har banken rätt att konfiskera dina pengar på kontot och att du samtidigt tvingas behålla dina skulder. Därför blir det allt vanligare att bankerna vägrar dig lösa dina lån och när du går till rätten i saken får du klart för dig att det finns inget reglerat straff för banken och att du därför heller ej kan överklaga. Med Japanska krisen som förebild räknar man i genomsnitt med att 90 % av Svenska fastigheters värde kommer försvinna innan prisbotten nådd och de börjar gå upp igen... och med vetskapen att endast 4% obelånat äger sin bostad så förstår ni nog alla hur bar plockade in på skinnet de flesta kommer bli inom det närmsta...och de med pengar på kontot...dubbelt upp. Insättningsgarantin har bara 1 promille av vad som behövs så den kan ni helt räkna bort. Det finns sätt att istället vara vinnare i denna kris och det är ännu inte försent...men glöm nu inte...svensk valuta, Institutioner, lagar och regler är "vapen" som används mot dig oavsett vilka ord som gäller.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.