Under årets första sex månader har hela 5 475 företag tvingats lägga ner verksamheten, en ökning med hela 42 procent jämfört med samma period förra året. Det är framför allt små och medelstora företag som har drabbats. Enligt Karl Stjerna, VD på Syna, såg man en viss inbromsning i maj jämfört med föregående år, men konkurserna ökade återigen i juni med 11 procent. Totalt gick 857 aktiebolag i konkurs under juni månad.

– Många företag har nu uttömda reserver och sommarmånaderna är traditionellt tuffa, när verksamheter går på halvfart under semestrarna, säger Karl Stjerna.

Inte bara mindre företag utan även större företag med miljardomsättning har drabbats hårt. En betydande orsak till detta är att många företag inte klarar av att betala tillbaka de skatteanstånd som beviljades under pandemin.

Arbetsmarknaden har också påverkats negativt. Under året har antalet varsel om uppsägning ökat, och över 3 500 arbetstillfällen har försvunnit enbart på grund av konkurser i juni.

De mest utsatta branscherna är byggbranschen och de som är beroende av hushållens konsumtion, som har minskat när människor har fått mindre pengar att röra sig med.

– För många företag handlar det nu om att överleva sommaren. Hösten kommer att bli en prövningarnas tid, och en eventuell räddning kan bli de räntesänkningar som Riksbanken har aviserat, förutsatt att inflationen inte tar fart igen, säger Karl Stjerna.

Han avslutar med att konstatera att de senaste åren har varit mycket tuffa för många företag. Först pandemin, sedan stigande räntor och ökade inköpspriser, tillsammans med en försvagad krona har gjort situationen ytterst skör för många.

Det återstår att se om Riksbankens kommande åtgärder kan bidra till att stabilisera läget och ge de svenska företagen en möjlighet att återhämta sig.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.