Enskild firma

Enskild firma

En enskild näringsidkare är en person som driver enskild firma eller enskild näringsverksamhet. Företagsformen är fortfarande är den vanligaste att starta med, näst efter aktiebolag.

Den kan passa dig som ska starta ett mindre företag ensam. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer. Den som driver firman är juridiskt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas, till skillnad från t ex aktiebolag.

Längre ner på denna sida har du en snabb-guide som hjälper dig att starta igång företaget, steg-för-steg, samt länkar till verktyg och hjälpmedel du behöver.

8 fördelar med näringsverksamhet i enskild firma

Det finns en del fördelar med att starta företaget med firma i stället för t ex Aktiebolag som det inte talas om så ofta. (Mer om de olika bolagsformerna och dess för- och nackdelar)

Här är de:

1. Högre ränta med räntefördelning

Reglerna för positiv räntefördelning ger möjlighet till att få en del av inkomsten från näringsverksamheten beskattad som kapitalinkomst med 30 procent total skatt. Den positiva räntefördelningen motsvarar situationen då du lånar ut egna pengar till ditt aktiebolag. Men vid positiv räntefördelning får du räkna med en schablonmässig och klart hög ränta som är statslåneräntan plus fem procentenheter.

2. Expansionsfond ger skatten tillbaka

Genom avsättning till expansionsfond kan du skjuta upp den fulla beskattningen av vinsten i näringsverksamheten på likartat sätt som med beskattat kapital i ett aktiebolag. Du slipper då undan med en tillfällig skatt som är på 22 procent av årets avsättning till expansionsfond.

Expansionsfond motsvarar systemet med beskattat kapital i ett aktiebolag men är mer förmånligt. Om du senare år minskar en avsättning till expansionsfond och återför beloppet för att täcka en förlust får du nämligen tillbaka den tidigare betalda expansionsfondskatten. Det ska jämföras med den bolagsskatt som ett aktiebolag betalat. Den kan du aldrig få tillbaka. I ett aktiebolag kan en ny förlust aldrig kvittas mot en vinst ett tidigare år. Reglerna för expansionsfond i näringsverksamhet i firma och handelsbolag är alltså bättre än motsvarande regler för beskattat kapital i aktiebolag.

3. Periodiseringsfond större och billigare

En annan fördel med skattereglerna i näringsverksamhet är att du – vid samma inkomst av verksamheten – kan få avsevärt större skattekrediter genom avsättning till periodiseringsfond då du driver en näringsverksamhet, jämfört med vad aktiebolaget får.

Orsaken är framför allt att man i en näringsverksamhet beräknar den skattefria avsättningen till periodiseringsfond före det att du själv tagit ut någon ersättning för ditt arbete. I ett aktiebolag beräknas periodiseringsfonden på vinsten i bolaget efter ditt löneuttag. Men dessutom får avsättning till periodiseringsfond göras med 30 procent i näringsverksamhet, men enbart 25 procent i aktiebolag.

En tredje fördel i näringsverksamheten är att ingen ränta beräknas på avsättningen. I aktiebolag beräknas en ränta på avsättning till periodiseringsfond som motsvarar en låneränta som är lika stor som statslåneräntan.

4. Lägre sociala avgifter vid hel ålderspension

För den som gör ett uttag av hel ålderspension hela året och som inte har fyllt 65 år när inkomståret börjar, blir det vid inkomst av näringsverksamhet enbart sociala avgifter på 10,21 procent. På lön från ett aktiebolag i samma situation är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent.

5. Ofta bättre ersättning vid sjukdom

Är du anställd i det egna aktiebolaget gäller de vanliga reglerna om sjuklön om du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan då inte få någon ersättning från försäkringskassan förrän från 15:e kalenderdagen i en sjukdomsperiod. Sjukersättning för de 14 första kalenderdagarna betalas av arbetsgivaren, dvs. av ditt aktiebolag.

Om du har din inkomst från aktiv näringsverksamhet kan du däremot få ersättning från försäkringskassan efter en dags sjukdom om du väljer den kortaste karenstiden. Och det finns i regel ingen anledning att välja något annat än den kortast möjliga karenstiden, eftersom de längre karenstiderna ökar din egen risk samtidigt som du får en relativt blygsam lindring av avgifterna för sjukförsäkringen.

6. Lättare att hantera större underskott

Om du har stora underskott i ett aktiebolag kan du tvingas att begära bolaget i likvidation eller konkurs, därför att en alltför stor del av aktiekapitalet kan ha förbrukats. Några liknande regler finns inte för handelsbolag/enskild firma. Underskotten i verksamheten får vara hur stora som helst, utan att några tvingande regler om nedläggning av verksamheten etc. drabbar dig. Du kan också få rätt att kvitta underskott som uppstått i näringsverksamheten mot inkomst av tjänst. Några sådana möjligheter finns inte då du driver aktiebolag.

7. Offentlig redovisning sällsynt

Den årsredovisning som du måste upprätta i ett aktiebolag blir alltid offentlig hos Bolagsverket. Innehållet kan ibland ge utomstående, t.ex. konkurrenter, kunder osv. information som du egentligen inte skulle vilja lämna ifrån dig. Detta problem kan helt undvikas genom att du övergår till enskild firma och i de allra flesta fall även då du driver handelsbolag.

Lägg märke till att en årsredovisning inte är detsamma som ett årsbokslut. Ett årsbokslut måste göras av alla handelsbolag och enskilda firmor. Men det är inte offentligt.

8. Kostar mindre att starta

Du slipper att lägga upp aktiekapital på 50 000kr. Kostnaderna är alltså förhållandevis låga för att starta enskild näringsverksamhet.

Hur du startar firman, steg-för-steg

Här är en beskrivning för hur du startar din verksamhet som enskild näringsidkare. Följ stegen.

1. Ansök om f-skatt/f-skattsedel som är ett bevis på att det finns en juridisk person som ansvarar för preliminärskatter och sociala avgifter bakom företaget. F-skatten är en förutsättning för att kunna bedriva en näringsverksamhet och är alltså ett viktigt dokument för alla företagare. Så här ansöker du om f-skatt. (På den sidan kan du läsa om du ska registrera ett företagsnamn eller inte och fler saker som t ex preliminär självdeklaration, om du ska ha anställda. Det är viktigt att du får koll på detta, även om det känns lite tråkigt, så ta dig tid att läsa igenom det.)

Enklast är att registrera ditt företag på verksamt.se - logga in på mina sidor.

2. Behöver du en affärsplan? (Nästan alla människor mår bättre och presterar bättre med någon form av plan för hur försäljningen ska utföras, vilka intäkter du kan förvänta dig, hur du ska marknadsföra företaget, etc.) Hur du tar fram en budget för uppstart.

3. Vanliga frågor om att starta företag samt fler tips om hur du kommer igång.

4. Många funderar över bokföringen i firman. (Det är faktiskt oftast just bokföring som många tycker är krångligt.)

5. Har du någon fråga om uppstart, administration, skatter eller annat som berör ämnet kan du ställa den i forumet.

6. Läs på och ställ frågor. Att starta eget är en process som inte slutar bara för att företaget är igång - att driva eget är ett livslångt lärande.

Artiklarna nedan behandlar olika områden inom företagande som att starta, driva och utveckla firman, skaffa kapital, kunder och bokföring till entreprenörskap, marknadsföring och företagsutveckling.

Kvinna bokför i sin enskilda näringsverksamhet.

Bokföra eget kapital enskild firma & egen insättning

Eget kapital i enskild firma kan ses som skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder och det påverkas av företagets... Läs mer
Redaktionen | 12 minuter
Fyra personer springer på löpband.

Dags att friskvårdsbidrag även gäller enskilda firmor

Varför får inte enskilda firmor friskvårdsbidrag?Skattefria friskvårdsbidrag är ett bra sätt för anställda att hålla sig... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Man med slips och vit skjorta räknar och planerar ekonomin och avdrag i sitt företag.

14 tips för skatteplanering i enskild firma

Uppdaterad: Artikelserien avser skattereglerna för inkomståret 2023.Skatteplanering är en viktig del av att driva en enskild firma... Läs mer
Catrine Gugig | 4 minuter
Man med packad resväska på väg att ta företaget utomlands.

Enskild firma utomlands

Skatteplanering i enskild firma Tips #14 - uppdaterad för inkomstår 2023Näringsverksamhet i utlandet inom EU/EESEnskild firma som... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Egenföretagare med enskild näringsverksamhet är hemma barnet på grund av VAB.

Sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #13 - uppdaterad för inkomstår 2023Sjukpenning är en ersättning som betalas ut till anställda... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Egenavgifter och löneskatt i enskild firma

Egenavgifter och löneskatt i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #12 - uppdaterad för inkomstår 2023Som enskild näringsidkare betalar du själv socialavgifter... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Ackumulerad inkomst enskild firma

Ackumulerad inkomst enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #11 - uppdaterad för inkomstår 2023Ackumulerad inkomst är ett sätt att undvika... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Pensionssparavdrag enskild firma

Pensionssparavdrag enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #10 - uppdaterad för inkomstår 2023Som egen företagare är det viktigt att tänka på... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Inkomstuppdelning i familjen enskild firma

Inkomstuppdelning i familjen enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #9 - uppdaterad för inkomstår 2023I familjeföretag kan det vara intressant att dela upp... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Ersättningsfond enskild firma

Ersättningsfond enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #8 - uppdaterad för inkomstår 2023Du får göra avdrag för avsättning till en ersättningsfond... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Expansionsfond enskild firma

Expansionsfond enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #7 - uppdaterad för inkomstår 2023Genom metoden med expansionsfond kan du som näringsidkare... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Skatteplanering pågår med hjälp av avsättning till en periodiseringsfond.

Periodiseringsfond enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #6 - uppdaterad för inkomstår 2023Den som redovisar inkomst av näringsverksamhet får när den... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Egenföretagare sitter vid datorn och planerar skatten med hjälp av räntefördelning.

Räntefördelning enskild firma - nackdelar och fördelar

Skatteplanering i enskild firma Tips #5 - uppdaterad för inkomstår 2023Genom att göra räntefördelning kan enskilda näringsidkare... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Enskild näringsidkare räknar på jobbskatteavdraget.

Jobbskatteavdrag enskild firma - detta gäller

Skatteplanering i enskild firma Tips #4 - uppdaterad för inkomstår 2023Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som ges till personer... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Tärning i trä med procent upp och ner.

Kvittning av underskott i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #3 - uppdaterad för inkomstår 2023Underskott i en enskild näringsverksamhet kan hanteras på... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter