Dessa lagar börjar gälla 1 juli 2024.

1. Slopat krav på att spara papperskvitton

Detta är ett steg i att förenkla reglerna för företagare. Nu behöver du inte längre behålla originalkvitto i pappersform. Tidigare har företag varit tvingade att spara kvittot i minst tre år.

2. Tillfälligt höjt ROT-tak

Regeringen har beslutat om en tillfällig höjning av rot- och rutavdraget som innebär att en privatperson kan få upp till 75 000 kronor i avdrag för både rot- och rut-arbeten. Det höjda avdraget gäller från 1 juli till och med 31 december 2024. Läs mer här.

3. Ändrade regler för kombiuppdrag

Detta innebär att företag kan anlita samma revisionsbyrå både för biträde vid bokföringen och för revision. Läs mer på regeringens hemsida.

4. Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Bestämmelserna om ersättning för höga sjuklönekostnader i lagen (1991:1047) om sjuklön upphävs. Detta ökar kostnaderna för företag med hög sjukfrånvaro. Läs mer på regeringen hemsida.

5. Regler för plastkapsyler ändras

Från och med den 2 juli 2024 måste dryckesbehållare som säljs på den svenska marknaden vara utformade så att korkarna är fastsatta vid behållaren, med vissa undantag. Detta regleras i 3 kap. 7 § förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, och bestämmelserna tillämpas första gången för dryckesbehållare som introduceras på den svenska marknaden efter den 2 juli 2024. Detta är en följd av ett EU-direktiv. Läs mer här.

6. Stöd för företag som påverkats av Brexit upphör

Företag som påverkats negativ av Brexit kan tidigare ha sökt statligt stöd, men detta upphör nu. Läs mer här.

7. Två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning

Det första gäller "hållbarhetsrapportering" där ökade krav ställs på att rapportera utsläpp av växthusgaser. 

Det andra EU-direktivet gäller rapporteringskrav på könsfördelningen bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag. I detta direktiv finns också krav på tydligare datering av årsredovisningar.

8. Covid-19-stöd för firmor upphör

Stödet där enskild firmor kunde söka stöd för sänkt omsättning till följd av covid-19 pandemin upphör. Läs mer här.

9. Enklare att säga upp hyresgäst

Hyresavtal kan nu avslutas om hyresgästen har begått brott som typiskt sett försämrar boendemiljön för de närboende. Hyresgästens ansvar sträcker sig till att säkerställa att både barn och andra personer som bor eller vistas i lägenheten inte begår brott som skapar otrygghet för andra boende. Hyresvärdar får rätt att säga upp avtalet om bostaden eller lokalen används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet. Hyresgästens rätt att ta emot utomstående personer i lägenheten förtydligas också, och hyresgästen får inte låta utomstående personer bo i lägenheten på ett sätt som hyresvärden skäligen inte ska behöva acceptera. Till exempel får inte fler personer bo i lägenheten än vad den är avsedd för. Dessutom stärks möjligheterna för en hyresgäst som utsatts för våld av en närstående att behålla sin bostad vid en uppsägning. Läs mer här.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.