Innehåll på sidan:

Vad är en SWOT-analys?

SWOT-analys är ett verktyg som du kan använda för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot i ditt företag eller projekt. En SWOT-analys är ett enkelt men kraftfullt hjälpmedel som hjälper dig att identifiera konkurrensfördelar och förbättringsmöjligheter. Den hjälper dig att förbättra ditt team och din verksamhet och möjliggör att ni ligger ett steg före konkurrenterna och får koll på marknadstrenderna.

Förkortningen SWOT står för engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats.

Man kan göra en SWOT-analys på hela företaget, eller en enskild produkt eller företeelse. När man startar upp ett företag är detta verktyg också väldigt värdefullt.

Styrkor och Svagheter är sådant som du kan påverka. Möjligheter och Hot är saker eller händelser i omvärlden som berör framtiden. Dessa saker är svårare att påverka men med hjälp av SWOT-analysen kan dessa händelser förutspås och på så vis planeras inför.

Hoppas på det bästa, men planera för det värsta.

Hur du gör en SWOT-analys

En brainstorming är en bra utgångspunkt för en SWOT-analys. På så vis kan du få fram nya idéer som stärker företaget eller projektet. Samla kloka och kunniga personer, gärna med blandad kunskap och erfarenhet, som kan komma med synpunkter på din verksamhet. Här kan du läsa mer hur ni förbereder och lyckas med er brainstorming.

Ett annat sätt som många föredrar är att använda en whiteboardtavla där ni skriver direkt på tavlan, och/eller sätter dit postit-lappar med idéer.

Så här ser en typisk SWOT-matris ut

Rita en kopia av denna på ett papper eller whiteboardtavla.

Ett exempel på matris till en SWOT-analys

Nu sätter vi igång med analysen. Vi föreslår att du gör den i denna ordningen.

Steg #1: Interna faktorer som du kan påverka

Börja er SWOT-analys med de saker du enklast kan påverka. Det är de interna faktorerna, alltså styrkor och svagheter.

Internt faktorer avser de egenskaper och resurser inom organisationen, företaget eller projektet som direkt påverkar drift och prestation. Dessa faktorer är helt inom er kontroll vilket betyder att de kan modifieras och förbättras.

Styrkor

Styrkor i en SWOT-analys är de saker som fungerar bra. Det kan vara i jämförelse med andra avdelningar eller konkurrenter eller bara saker som du anser är en styrka inom organisationen. Om du jämför andra lyckade satsningar som genomförts kan du dessutom analysera dem och därmed dra lärdom och få fram fler styrkor (och svagheter).

Exempel på styrkor:

 • Starkt varumärke
 • Höga marginaler
 • Specialkompetens inom organisationen
 • Egenutvecklad teknik
 • Patent
 • Lojal kundbas
 • Kunniga medarbetare
 • Goda finanser
 • Stark likviditet
 • Kreativitet och innovationskraft

Svagheter

Svagheter i en SWOT är de saker som inte fungerar så bra och kan leda till problem. Här är det viktigt att vara ärlig mot sig själv. Att analysera organisationens interna svagheter är grundläggande för att kunna lösa och förhindra problem. Ett tips här är att inte attackera enskilda individer utan att se helheten där bristerna tillhör hela gruppen eller företaget.

Exempel på svagheter:

 • Dålig ekonomi
 • Föråldrad teknologi
 • Brist på kompetens
 • Ineffektiva processer
 • Ingen varumärkeskännedom
 • Svag försäljning
 • Ingen tydlig målsättning
 • Dåligt formulerad affärsidé
 • Ingen affärsplan
 • Brist på marknadsstrategi

Steg #2: Externa faktorer som är svåra att påverka

Externa faktorer är saker utanför organisationens kontroll, men som har eller kan ha en inverkan på företagets drift, marknadsposition och möjlighet att nå framgång. Även om du inte kontroll över dessa faktorer bör du ändå analysera dem, skriva ner dem och fundera över vad du kan göra för att motverka dess påverkan.

I en SWOT-analys kategoriseras möjligheter och hot som externa faktorer.

Möjligheter

I SWOT-analysen visar sig möjligheter baserat på befintliga styrkor och svagheter. Möjligheter kan också uppstå av externa händelser så som ändringar på marknaden och politiska beslut.

Exempel på möjligheter:

 • Ny marknad öppnar sig
 • Konsumenttrender ändrar sig
 • Teknologiska framsteg
 • En konkurrent går i konkurs
 • Lagändringar eller positiva förändringar i regelverk
 • Import och exportmöjligheter
 • Affärssamarbeten

Hot

Hot i en SWOT-analys är saker som kan orsaka problem och skada verksamheten.

Exempel på hot:

 • Intensiv konkurrens
 • Konjunkturändringar
 • Regelverk och lagar ändras
 • Pandemier
 • Förskjutningar i konsumentbeteende
 • Ny teknologi och IT utveckling
 • Minskad efterfrågan
 • Förlorar nyckelmedarbetare
 • Tappar stort kontrakt

Steg #3: Hur du använder resultatet på rätt sätt

Så, nu är du klar med din SWOT-analys. Nu gäller det att dra nytta av denna värdefulla kunskap för att affärsutveckla företaget. Du känner nu bättre till hur företaget står sig mot omvärlden och vilka saker ni internt behöver jobba för att förbättra.

Här är några saker som du kan använda kunskapen till:

1. Förbättringsmöjligheter

Kolla på de svagheter som kom fram i SWOT-analysen och fundera över vad du kan göra för att minimera riskerna med dessa. Skriv sedan ner detta och planera en strategi för att lösa det. Gör det till en målsättning med deadline. Nu har du tagit ett viktigt steg för att minska svagheterna.

2. Identifiera affärsmöjligheter

En stor fördel och kanske en av de mest inspirerande sakerna med att göra en SWOT-analys är att fastställa vilka affärs- och tillväxtmöjligheter det finns. Här kan det dyka upp nya affärsområden, samarbeten och affärsidéer som ökar möjligheterna för tillväxt.

3. Förhindra eller motverka problem innan de inträffar

De hot som kanske redan nu finns eller kan dyka upp kan motverkas genom att känna till dem och ta höjd för att de kan inträffa. Detta är väldigt värdefullt och minska huvudvärk och göra att ni kan vara förberedda om hotet inträffar.

SWOT-analys exempel

Här får du ett exempel på hur du ska tänka och vad du kan skriva ner i ditt företags SWOT-analys.

Kalle och Ebba ska starta en butik för att sälja importerade mattor. Efter deras brainstorming tillsammans med några entreprenörer de känner hade de fått fram flera intressanta punkter. Här är deras exempel på SWOT-analys:

Styrkor

 • Kalle har stor kunskap om branschen och följer med i trender både i Sverige och utomlands.
 • Ebba har en bra känsla för stil, färg och form och vad som går hem hos kunderna.
 • Lokalen är bra placerad med bra tillströmning av potentiella kunder.
 • Kalle har lång erfarenhet av att driva butik.
 • Ebba har studerat marknadsföring.
 • Båda goda kontakter med leverantörer och importörer.

Svagheter

 • Ebba är gravid och det kommer att minska möjligheterna att jobba i butiken.
 • Deras kundunderlag är litet för stunden.
 • De har ingen e-butik.
 • Ekonomin är begränsad vilket gör att de inte kan köpa upp för stort lager.
 • Både Kalle och Ebba har inte bra koll på hur man gör budgetar och sköter ekonomin i ett företag.

Möjligheter

 • Intresset för heminredning ökar.
 • I närheten finns andra butiker som säljer heminredningsprodukter vilket möjliggör ett samarbete.
 • Det finns ingen liknande butik i stan.

Hot

 • Den svenska kronan är lågt värderad vilket ökar priserna för import.
 • Det ryktas om att en butik som möjligen kan konkurrera ska etablera sig i stan.
 • Lågkonjunkturen kan bli långvarig.
 • Trenden där efterfrågan på importerat minskar.

Kalle och Ebba kan nu använda denna SWOT-analys för att affärsutveckla sitt företag. De har även nytta av den när de skriver sin affärsplan.

Denna text rörande ett exempel på SWOT-analys är helt fiktiv och ska ses som inspiration och hjälpmedel.

Kort film med exempel hur du gör en SWOT-analys

Läs vidare om hur du skriver en affärsplan.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.