En lyckad brainstorming kräver goda förberedelser liksom omfattande efterarbete – se ett tidigare inlägg om brainstorming. Men även själva sessionen där en grupp genererar idéer förtjänar förstås att genomföras genomtänkt. Här är några praktiska tips hur ni få fram många spännande idéer.

Antal deltagare

En idealisk storlek på gruppen under en brainstorming-session är 5-8 personer men antalet kan påverkas av om många olika kompetenser och ’bakgrunder’ behöver vara representerade. Största möjliga variationsrikedom, i ålder, kön, kulturell bakgrund etc, är dessutom vad man brukar eftersträva.

Tidsåtgång

Normal tidsutdräkt på en lyckad brainstorming är 45-60 minuter men även här spelar temat en roll, liksom hur långt deltagarna rest – är det en stor insats kanske man nyttjar dem längre. Eller har flera brainstormar, kring olika delteman. Session på morgonen är starkt att föredra, då är hjärnan mindre nedlastad.

Lokal

Lokalen bör vara arrangerad så att sessionen i möjligaste mån inte ett dugg påminner om ett vanligt sammanträde. Jag har vid ett par tillfällen hyrt en järnvägsvagn och vi har spånat idéer under gång. En gång utnyttjade vi i en rysk ubåt (som fanns i Stockholms hamn, vet ej om den är kvar?). Kaffe, frukt och konfekt rekommenderas.

Så kommer ni igång

Idéerna skriver man allt eftersom upp under brainstormingen på blädderblocksblad eller liknande och dessa tejpas upp efter väggarna så alla kan se och inspireras (går det att banda sessionen utan att det gör deltagarna blyga eller generade är det en fördel efteråt men det har inte med sessionen som sådan att göra). Om det finns någon eller några fysiska ”prylar” som konkretiserar det problem det handlar om så kan dessa gärna finnas med att ’ta på’.

Alldeles i inledningen är det lämpligt att efterlysa om det finns några frågor kring temat eller själva proceduren. Hoppas man generera kommersiella idéer, kanske rentav patenterade, måste det också finnas en genomtänkt procedur för hur frågan om upphovsmannaskap hanteras – det är oftast omöjligt att urskilja bara EN uppfinnare, och alternativet är kanske gruppen i dess helhet.

Mer om kreativitet: 20 spännande fakta om kreativt tänkande

Som uppvärmning rekommenderas att skapa en lekfull stämning genom att under några minuter angripa ett nonsensproblem, typ ’vi har 14 ton gula gem och marknaden är mättad, vilka alternativa tillämpningar annat än pappersklämmor kan vi komma på?’

Beroende på gruppens storlek kan det eventuellt behövas någon som fördelar ordet. Den uppgiften kan med fördel rotera bland samtliga deltagare precis som ansvaret att teckna ned på blädderblocksbladen. För att hindra den kritik som gärna sticker upp huvudet trots anmaningen ’ingen kritik, många idéer’ kan man instifta att den som kritiserar omedelbart måste generera tre helt olika och mycket djärva idéer.

Deltagarna har alla fått i uppmaning att i god tid i förväg under fem minuter skapa ett antal idéer. När idéalstringen börjar kan man lämpligen först ta deltagarna i tur och ordning och låta var och en berätta om en idé så att alla på så sätt har fått bidra med något inledningsvis. Det finns förstås en hel del överlappning mellan dessa förpreparerade idéer och när de börjar tryta får idéjakten bli mer oordnad.

Relaterad läsning: En brainstorm är inte nog

Om idéerna tryter

Det finns några enkla grepp man kan ta till om idéerna tillfälligt stoppar upp, som att fråga sig om man kan vända upp och ned på, förstora, förminska, kombinera etc de idéer som redan föreslagits.

Efter ca 30 minuter bör man ge utrymme specifikt för helt vilda idéer och ungefär säga ’nu tävlar vi om att hitta på den vansinnigaste idén’ varpå reaktionen brukar bli ’det har vi redan gjort i en halvtimme’. Efter att ha varit ’vansinniga’ i fem minuter och återgått till de mer ’vanliga’ idéerna så visar det sig att ett antal av de i slutänden verkligt produktiva idéerna kom just efter det ’vansinniga’ passet.

Avslut

När tiden som avsatts för er brainstorming börjar lida mot sitt slut säger man ’två minuter kvar, spurta nu’ och låter spurten vara litet längre, kanske 5-6 minuter. Återigen visar sig detta ge gott resultat.

Till slut, och viktigt: ge deltagarna feedback på vad som hänt med idéerna. Dels ganska kort tid efteråt, dels när de på något sätt kan sägas ha tagits i produktion.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.