Om du ska köpa en fastighet, exempelvis en villa, så måste du upprätta ett skriftligt köpekontrakt. När köpekontraktet undertecknas är det vanligt att köparen betalar handpenning. Det fungerar som en garanti för att köparen inte ska dra sig ur affären. Vid tillträdesdagen, då köpeskillingen betalas exklusive det belopp som redan betalats genom handpenning, undertecknas ett s.k. köpebrev. Det är egentligen enbart ett kvitto på att betalningen erlagts.

Observera att ni som köpare har en undersökningsplikt av fastigheten! Vår rekommendation är att ni låter fastigheten besiktigas av två besiktningsmän. Det är inte ovanligt att besiktningsmän gör fel i omfattande grad.

När ni har köpt fastigheten skall ni ansöka om lagfart hos Lantmäteriet för att registrera att ni är ägare. Ansökan om lagfart skall sökas inom tre månader efter det att köpet ägt rum. I de flesta fall behöver originalhandlingar skickas in tillsammans med ansökan. Efter avslutad handläggning skickas dessa tillbaka till den som har skickat in ärendet.

Här hittar du kontrakt för köp av lös egendom

Mallarna för köpekontrakt, köpebrev och handpenningavtal är helt gratis.


Tips från juristen

När du köper ett hus/bostadsrätt har du undersökningsplikt. Detta balanseras mot att säljaren har en upplysningsplikt. Gränsen går i princip vid det man kallar för ”dolda fel”. Men vad som är dolt fel är givetvis något som det finns mycket praxis kring. Du kan inte utgå från att något är dolt fel, om det inte anses så i entreprenadjuridikens praxis eller annars bedöms så vara i förfarande i domstol.

Därför ska du alltid säkra dig själv genom att anlita en besiktningskonsult, kosta vad det kosta vill. Givetvis ska du anlita en besiktningskonsult helst genom en god rekommendation.

Garantier på utfört arbete i en fastighet regleras i konsumenttjänstlagen om det inte framgår i avtalet med byggherren. Reglerna i konsumenttjänstlagen framgår i sista avdelningen i konsumenttjänstlagen, se 51 § och framåt.

Tänk på att köper du en villa/bostadsrätt så måste du se till att ha full dokumentation på sådant som har utförts i fastigheten - ombyggnation, tillbyggnad eller renoveringar/reparationer. Skulle något hända i framtiden kan du eventuellt kräva ersättning genom garantier eller i direkt stöd av konsumenttjänstlagen som ger 10 års garanti. Har du ingen dokumentation, som de avtal som ingicks vid utförande av entreprenaderna osv, riskerar du att hamna i ett väldigt besvärligt bevisläge.

Säkra dig således genom att ”ha både hängslen och livrem” när du köper en fastighet.

Notis: När du vill spara mallen för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Dokumentmallen fungerar bäst i den senaste versionen.)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.