Mall/blankett för arbetsorderAvvikelserapportering gör man för att dokumentera eventuella avvikelser i en verksamhet. En avvikelse kan bestå av olika slags fel som en anställd gör och till detta kopplar man en direkt konkretiserad åtgärdsplan för att åtgärda felet/bristen eller skapa förutsättningar för att problemet inte uppkommer igen. Man har avvikelserapportering för att effektivisera verksamheten samt att minnas de problem man har stött på, så att rätt resurser och åtgärder kan sättas in i rätt tid.

Man kan också se det som en slags tankeverksamhet kring de brister som finns hos personal/olika delar av företaget, där man delar upp beskrivning av problemet med beskrivning av åtgärder för att problemet/avvikelsen skall upphöra/ej uppstå igen.

Avvikelserapporter eller rapporter om fel/brister i en verksamhet, kan man använda inom alla branscher och alla yrkeskategorier, från tjänstemän såsom advokater, läkare eller civilingenjörer till byggarbetare, slöjdlärare och industriarbetare.

Mallen för avvikelserapportering är helt gratis.


Notis: Om du vill spara mallen i PDF, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att "skriva ut" mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Samliga PDF-dokumentmallar på Företatande.se fungerar bäst i den senaste versionen.)

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.