Mall/blankett för arbetsorder

Arbetsorder är en specifikation för en beställning dvs hur ett visst arbete ska genomföras. Den innehåller alla delar som parterna, beställaren och leverantören anser vara av intresse eller av nödvändighet att informera om vid utförandet av ett arbete/leverans av en produkt/vara. En arbetsorder kan avse installation, arbete på fast eller lös egendom, renovering osv. eller framställande av en produkt/vara.

Arbetsordern kan exempelvis beskriva omständigheter som leveranstidpunkt, faktureringsinformation, antal arbetstimmar, materialval och kostnad för material.

Arbetsordern kan användas i alla branscher och kan ses som ett "arbetsdokument". Den ska vara tillräckligt specifik för att beskriva arbetsgången, kostnader och material på ett sätt och i en detaljgrad som är i enlighet med beställarens och leverantörens avtal därom.

Mallen för arbetsorder är helt gratis.


Notis: Om du vill spara mallen i PDF, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att "skriva ut" mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Samliga PDF-dokumentmallar på Företatande.se fungerar bäst i den senaste versionen.)

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.