Mall/blankett för arbetsorderArbetsorder är en specifikation för en beställning dvs hur ett visst arbete ska genomföras. Den innehåller alla delar som parterna, beställaren och leverantören anser vara av intresse eller av nödvändighet att informera om vid utförandet av ett arbete/leverans av en produkt/vara. En arbetsorder kan avse installation, arbete på fast eller lös egendom, renovering osv. eller framställande av en produkt/vara.

Arbetsordern kan exempelvis beskriva omständigheter som leveranstidpunkt, faktureringsinformation, antal arbetstimmar, materialval och kostnad för material.

Arbetsordern kan användas i alla branscher och kan ses som ett "arbetsdokument". Den ska vara tillräckligt specifik för att beskriva arbetsgången, kostnader och material på ett sätt och i en detaljgrad som är i enlighet med beställarens och leverantörens avtal därom.

Mallen för arbetsorder är helt gratis.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.