Mall uppdragsavtal företagsbesiktningSka du köpa ett företag behöver du anlita en företagsbesiktningskonsult. Dessa skiljer sig från en sedvanlig advokat eller revisor i rätt hög omfattning. Det arbete en besiktningskonsult utför kan jämföras med en detektivs arbete. Det gäller att anlita en konsult som har erfarenhet av försäljning av företag eller annars erfarenhet som säkerställer ett inspirerat arbete. Vid köp av ett företag ska man utföra en undersökning av företaget enligt de principer som har utvecklats i branschen, kravet är att man är skäligt aktsam - en sådan aktsamhet översätts med det engelska begreppet due diligence.

Vill du läsa mer om företagsöverlåtelser och besiktning av företaget, har vi en artikel om företagsköp, due diligence och företagsbesiktning här.

Det uppdragsavtal vid företagsbesiktning som du här kan ladda ner skiljer sig på en rad punkter från ett vanligt uppdragsavtal. Läs igenom avtalet. Det finns en del som du ska fylla i själva. Detta är markerat med XX. Använder du det dokument som vi tillhandahåller inom företagsöverlåtelser och följer de rekommendationer vi upplyser om i vår artikel, har du en bra grund att stå på vid köp av ett företag.

Mallen för uppdragsavtal vid företagsbesiktning är helt gratis.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.