Artikeln avser skattereglerna 2023 och alltså inkomståret 2023, därmed deklarationen 2024.

På denna sida har jag samlat lönegränser och brytpunkter för skatter och avdrag. Det är saker där du enkelt kan påverka skatten på uttagna pengar till dig och andra.

Sidan innehåller följande rubriker:

 • Skattefri bilersättning
 • Bilförmånsberäkning
 • Statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatten)
 • Brytpunkt för statlig inkomstskatt för fysiska personer (marginalskatt)
 • Fastighetsavgift och fastighetsskatt
 • Förseningsavgifter
 • Försäljning av näringsfastighet 
 • Grundavdrag
 • Gränsbelopp vid utdelning enligt 3:12 reglerna för fåmansföretag
 • Gåvor till anställda, skattefria
 • Kost
 • Traktamente
 • Representation
 • Skattetillägg
 • Uppskov med beskattning vid bostadsbyte
 • Vidare läsning – Skatteverkets listor över belopp och procentsatser 2019

Se även: Prisbasbelopp 2024 klart - detta gäller

Skattefri bilersättning

Egen bil: 25 kr/mil.

Förmånsbil: diesel, etanol och bensin 12kr/mil. Elbil 9,50 kr/mil.

Obs! Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kr för resor mellan bostad och arbetsplats. Här finns information om reseavdrag avseende olika transportmedel för dig som regelbundet reser mellan din bostad och din arbetsplats.

Bilförmånsberäkning

På SKV kan du beräkna förmånsvärdet på din bil via bilmärket eller via modellkoden. Se här

Missa inte: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatten)

För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 20,6 procent av den beskattningsbara inkomsten. Läs mer på SKV.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för fysiska personer (marginalskatt)

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsavgiften för småhus är 9 287 kronor eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare betalar full fastighetsavgift från inkomstår 2022. (Deklarationen 2023)

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 625 kr och i vissa fall 1 250 kr.

Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.

Periodisk sammanställning: 1 250 kr

Obs! Inkomstdeklaration lämnad efter deklarationstidpunkten för ett aktiebolag leder till 6250 kr i förseningsavgift och ökar sedan väsentligt i vissa tidsintervall om deklarationen dröjer ytterligare. Tre månader efter deklarationstidpunkten 12 500 kronor i förseningsavgift och fem månader efter deklarationstidpunkten 18 750 kronor. Läs vidare här om Skatteverkets förseningsavgifter.

Försäljning av näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 procent av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 procent.

Läs Skatteverkets information här om du ska sälja din privatbostad samt använd deras kalkylator.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från den verksamheten. Du behöver inte begära grundavdrag, det medges automatiskt.

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 66 år) är lägst 15 400 kronor och högst 40 500 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 22 300 kronor.

I övrigt kan du läsa vidare om grundavdraget här och här.

Gränsbelopp vid utdelning enligt 3:12 reglerna för fåmansföretag

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar under inkomstår 2023: 195 250 (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2022).

Se även: Hur du beräknar skatt på utdelning enligt 3:12

Gåvor till anställda, skattefria

Julgåva 500 kr inkl. moms (mer om julklappar och julbord)

Jubileumsgåva 1 500 kr inkl. moms

Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

Kost

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda. Som arbetsgivare ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens. Fri kost kan i vissa fall vara skattefri, till exempel vid intern representation som personalkonferens eller personalfest.

Läs vad Skatteverket skriver om kostförmån, personalfester och intern representation här.

Traktamente

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Du måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

Traktamente i Sverige för en hel dag inkomståret 2023 är 260 kr. Halvdag 130 kronor. Utlandstraktamenten kan variera i rätt stor utsträckning beroende på vilket land du reser till. Här har du listan på utlandstraktamenten i olika länder.

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente.

Läs mer om traktamente på hos SKV.

Representation

Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Observera dock! Moms får lyftas på utgifter för representationsgåva upp till 300 kr per person. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är därför avdragsgilla med högst 60 kr + moms per person och tillfälle. Detta gäller vad som motsvarar sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt, t ex morgonfika.

Vid intern och extern representation kan även avdrag göras för t ex golf och teater på 180 kr.

Det finns andra möjligheter gällande representation, läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Se Skatteverkets kalkylator för vilka kostnader och vilken moms du får dra av vid representation här.

Läs mer om extern och intern representation

Skattetillägg

När det gäller slutlig skatt är skattetillägget 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts om den oriktiga uppgiften hade godtagits. Du kan helt eller delvis befrias från skattetillägg om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp, se förutsättningar för detta i Skatteverkets information på nedanstående länk. I särskilda fall får vidare skattetillägget inte tas ut – ett sådant särskilt skäl är om du på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften. Är det däremot så att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt den oriktiga uppgiften i din deklaration kan skattetillägg tas ut. Exempelvis kan det vara så att Skatteverket har skickat en förfrågan till dig om den aktuella uppgiften.

Läs mer på SKV häroch häroch häroch här.

Vidare läsning

Läs hela Skatteverkets lista här över viktiga belopp och procentsatser 2023.

Se även: 14 avdrag i AB och firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2019-02-26 14:18
Nice post
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.