Avdrag #9 uppdaterad för inkomståret 2023

Om du driver företag hemifrån kan du få avdrag för kontor/kontorslokal i din egen bostad. 

Du kan få avdrag under olika förutsättningar beroende på om du har en enskild firma, ett aktiebolag eller ett handelsbolag.

För att avdrag överhuvudtaget ska medges måste följande krav vara uppfyllda:

  • Arbetsgivaren får inte tillhandahålla någon arbetsplats.
  • Det ska finnas ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden.
  • Bostaden måste vara större än vad som hade krävts om den skattskyldiga inte hade varit tvungen att ha ett arbetsrum.
  • Arbetsrummet får med hänsyn till läge eller utrustning inte ingå i bostadsutrymmet.

För att ett arbetsrum inte ska anses ingå i bostadsutrymmet måste det antingen:

  • Vara så avskilt från själva bostaden att det inte ingår i övriga bostadsutrymmen, eller
  • Vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.

Enskild firma och avdrag för kontor hemma 

Har du en enskild firma kan du välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls för hemmakontoret med den här metoden.

Du får göra ett schablonavdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, med mera.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Hyreslägenhet och firma

Om du bor i hyreslägenhet och inte väljer avdrag enligt schablonmetoden finns inget krav på en viss minsta arbetstid under ett år. Om du bedriver din näringsverksamhet och jobbar i hemmet i en särskilt inrättad del av din hyreslägenhet kan du då göra avdrag för en del av kostnaderna för hyra, el, värme, vatten och avlopp samt sophämtning. Hur stor del du får dra av beror på hur stor del av de totala kostnaderna som hör till verksamheten. Vanligast är att man proportionerar merkostnaderna efter hur stor yta som används i verksamheten. Används till exempel 25 % av lägenheten dras 25 % av driftskostnaderna av.

Du får också dra av reparationer som du gör direkt i denna avgränsade del av lägenheten om reparationerna är direkt orsakade av verksamheten.

Bostadsrätt och firma

Skillnaden här jämfört med de valfria reglerna hos hyresrätt när man inte väljer schablonmetoden är att du i stället för del av hyran drar av del av månadsavgiften till föreningen. Men den del av månadsavgiften som är ett kapitaltillskott till föreningen är inte avdragsgill.

Aktiebolag och avdrag för hemmakontor

Vid uthyrning till eget företag gäller olika avdragsregler beroende på om delägaren arbetar aktivt i företaget eller om han anses som passiv delägare. 

För passiva delägare i fåmansföretag får uthyraren dra av 40 000 kr per år plus 20 procent av årets hyresinkomst. Aktiva delägare får dock inte dra av mer än de skäliga kostnader (merkostnader) som uppkommer till följd av uthyrningen. I normalfallet handlar det om ca 1000-3000 kr per år för ett kontorsrum eller ett garage.

Observera att företaget får avdrag för den del av hyran som är marknadsmässig. Tänk på att överhyra betraktas som lön och arbetsgivaravgifter utgår för den delen som anses såsom överhyra. För passiva delägare betraktas överhyran som utdelning, denna överhyra blir inte avdragsgill för företaget. Man kan kontakta en skattejurist som kan göra en bedömning utifrån vägledande praxis i det enskilda fallet om man känner sig osäker.

Läs mer om reglerna kring uthyrning av din privatbostad/fastighet här.

Se även: Hur du bokför avdrag för hemmakontor

Handelsbolag och kontor hemma

Är du delägare i ett fåmansägt handelsbolag får bolaget göra avdrag för marknadsmässig hyra. Överhyra är däremot aldrig avdragsgill. Du skattar för hyran i inkomstslaget kapital och får göra avdrag för de skäliga kostnader (merkostnader) du haft för uthyrningen.

Läs mer om avdrag för kontor på Skatteverkets hemsida här.

Avdrag #10: Dra av kostnader för telefonsamtal och mobiltelefonen

Se alla 14 avdrag i firma och AB


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.