Har du gått igenom hur du kan agera för att behålla så mycket pengar som möjligt i ditt företag? Eller lämnar du kranen öppen utan att titta närmare på detta, kanske betalar du bara ut skatt och andra kostnader utan att först studera vad som är mest effektivt?

Förvånansvärt många företag betalar rutinmässigt sin skatt utan att vara det minsta kreativa eller innovativa med sin bokföring – man använder endast de traditionella bokslutsdispositionerna. Att lägga upp en struktur som adresserar alla områden som man kan justera är inte alltid en prioritet. Varför inte pressa gränser så långt lagen tillåter?

Det finns en hel del små, till synes löjliga justeringar du kan göra som ger resultat i längden.

Dissa administrationen – skapa fokus!

Det är allmänt känt att minskad administration skapar mer utrymme för att ägna sig åt annan verksamhet i företaget – rättare sagt, det borde vara alla företagares mål att frigöra tid för de saker som verkligen driver företaget framåt. Administrationen ska ses som en grundstruktur som ska löpa på utan att man dagligen går och gottar i den. Det behöver finnas separata kanaler för företagets olika verksamhetsområden och i varje kanal ska det finnas ett riktat fokus mot de vitala delarna. Vissa kanaler kan struktureras upp i digitala system, kanske med hjälp av blockkedjeteknologi, som blir så effektivt att kanalerna närapå blir självgående. Andra delar däremot kräver mer av oss som personer.

Har du tänkt på detta? Och har du frågat dig om det finns pengar att hämta här? Och om du redan har maximerat dina system, vilken skillnad ser du?

Rätt fokus

Det finns pengar att vinna på att strukturera administrationen på rätt sätt, att öka kapitalet i företaget – det mår alla bra av. Framför allt kan dessa pengar i stället användas till investeringar i delar där företaget kan expandera eller få ROI (return on investment). Om du frigör kapital ska du ha som mål att en andel av det frigjorda kapitalet alltid ska sättas i arbete och generera mer kapital – som exempelvis sedan kan användas till att investera för ett ändamål eller för framtiden.

Om du gör dessa små justeringar en gång har du sedan en rutin att följa.

Här listas några av de saker som kan göra att kapitalet maxas:

Utföra aktieutdelning

Ibland kan det löna sig att genomföra en aktieutdelning då detta kan vara skattemässigt fördelaktigt eftersom utdelningen beskattas till 20%. Du kan sedan låna ut detta kapital till företaget och erhålla ränta. Du kan dock behöva ta ut rätt lön i ett fåmansföretag, och här är det 3:12-reglerna som styr hur mycket du kan ta ut till beskattningsnivå 20% (i stället för 32–57%). Flera faktorer spelar in beroende på vilket regelverk du använder vid uträkning samt om du har sparat utdelningsutrymme. Om du själv inte är specialist på området kan du anlita en expert för att se om denna åtgärd kan påverka kapitalet i bolaget.

Investera

Har du ett överskott? Pengar ska arbeta! Skapa avkastning på företagets kapital genom att investera klokt. Hur du investerar beror både på etik och planering – samt vid vilken tidpunkt man kan tänkas behöva ett kapitaltillskott till exempelvis en planerad expansion eller liknande. Det kan också vara så att man själv vill ta ut pengar vid ett tillfälle då det är mest gynnsamt skattemässigt. Om du inte är kunnig inom investeringar kan du anlita en expert och berätta om vad du vill åstadkomma, eller själv läsa på om ämnet.

Lästips: 10 vanliga investeringsmisstag du som entreprenör bör undvika

Sjukvårdsförsäkring

Detta är en av de vanligaste försäkringarna som glöms bort av entreprenörer. Oftast är man så passionerad i sitt arbete att man inte tänker sig att något skulle hända, men blir man allvarligt sjuk kan man stå på bar backe. Exempelvis, en ägare av ett handelsbolag har inte rätt till sjukpenning baserat på 80% av sina inkomstuttag, detta kan du erhålla om du är anställd i ett aktiebolag, men då måste du anställa dig själv – vilket inte är tillåtet i ett handelsbolag. Detta är en extremt viktig försäkring och vanligtvis har din bank bra förslag på denna, om än något dyrare än övriga försäkringar – men när nyckelspelare blir sjuka kan det resultera i ett ekonomiskt ”downfall”.

Friskvårdsavdraget

Aktiebolaget kan erbjuda alla sina anställda möjligheten till friskvårdsavdrag, vilket ger en skattefri förmån för varje anställd person. Det vanligaste som företagen gör är att man köper in gymkort till sin personal, men man kan sporta på många sätt – ridning, golf, padel, tennis och andra friskvårdsaktiviteter är också accepterade. Detta är en investering som har visat sig öka företagens resultat eftersom personalen blir mer välmående.

Kontor hemma

Nu är hemmakontoret nästan självklart. Det finns avdrag som alla företag kan göra, men specifikt ett aktiebolag kan dra av en hel del kostnader för hemmakontoret. Att även personalen arbetar på distans kan spara en hel del pengar och idag fungerar nätverksföretag utomordentligt bra som konkurrerande enheter på marknaden. Om en anställd har ett hemmakontor och ersätts för detta beskattas summan med 30%.

Låna till verksamheten

Om du är en startup eller om du behöver nytt friskt kapital till expansion i ditt befintliga företag kan du antingen använda dig av lån eller riskkapital. Du kan låna ut egna pengar till verksamheten mot ränta, vilket dessutom kan vara en god investering. Räntan ska vara marknadsmässig även om du lånar av dig själv eller en familjemedlem. Enligt Skatteverket landar denna på runt 3–5%.

Representation

Det här området har varit i blåsväder många gånger och exempelvis affärsluncherna i sin helhet går inte längre att dra av – men däremot är momsen avdragsgill upp till 300 kronor per person. Dock ska du inte tänka snålt på skattepengarna i detta fall, gör vad du behöver göra för att främja företagets tillväxt. Speciellt om du har internationella gäster är det viktigt – och de förväntar sig förmodligen – att du bjuder till lite extra. Mer representation.

Reseräkningar

Kanske inga större summor, men det beror förstås på hur mycket företaget är ute och reser. Om resan är längre bort än 5 mil från din bostadsort kan du vara berättigad till traktamente om du sover borta. Åker du utomlands kan det vara riktigt bra belopp, inom Sverige är det 120 kronor för halvdagar och 240 kronor för heldagar (2022). Samma traktamente gäller om du reser med egen bil. Läs mer på SKV.

Pengar ska arbeta för att generera mer!

Det finns en röd tråd genom allt detta och den handlar om att sätta pengar i arbete på rätt ställen där de gör mest nytta. Rent ut sagt – i stället för att skatta bort för mycket vill vi använda så mycket som möjligt till att generera mer pengar, via goda resultat, investeringar eller annat nyttigt. Det kan också vara så att man kan anställa fler personer och bidra till att skapa arbetstillfällen. Och sist men inte minst, kanske du som ägare som har tagit risken från början vill ha något tillbaka. Så lite pengar till skatt och lite pengar på tillväxt. Så enkelt är det.

Text av Kee Bergman

Se även: 10 tips för att undvika hamna på obestånd och konkurs


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.