Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, ska genomföra en forskning kring ämnet tystnadskultur på svenska arbetsplatser. Orsaken är att myndigheten vill kartlägga kompetensgap och öka förståelsen kring tystnadskulturen. Deras målsättning med studien är att öka medvetenheten och förbättra arbetsmiljön genom att adressera den ohälsosamma tystnadskulturen på svenska arbetsplatser. En liknande undersökning har genomförts i 33 länder och det Svenska resultatet ska sedan ligga till grund för en jämförelse av tystnadskultur mellan länderna. Rapporten ska redovisas vid årsskiftet 2024.

Tystnadskultur är ett begrepp som beskriver en atmosfär eller ett klimat i en organisation där anställda undviker att kommunicera problem, åsikter eller feedback av rädsla för negativa konsekvenser såsom repressalier, missgynnande eller förlust av status. Tystnadskultur kan vara skadlig för organisationer på många sätt, inklusive att det bidrar till att hindra innovation, kreativitet och förbättringar. Det kan också leda till ökad risk för missförhållanden, dåliga beslut och bristande samarbete. Orsaker till tystnadskultur kan variera, men de kan inkludera hierarkiska strukturer där anställda känner sig otrygga att uttrycka sina åsikter inför sina överordnade, brist på tillit till ledningen eller rädsla för att bli utstötta eller straffade för att uttrycka avvikande åsikter.

För att motverka tystnadskultur och främja öppen kommunikation och deltagande kan organisationer vidta flera åtgärder. Det kan inbegripa att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där anställda känner sig fria att uttrycka sina åsikter utan rädsla för repressalier. Det kan också vara att uppmuntra öppen dialog och feedback, att etablera tydliga kanaler för att rapportera problem eller oro samt att utbilda ledare och medarbetare om vikten av öppen kommunikation och konstruktiv feedback. Att belöna och uppmärksamma öppenhet och deltagande kan bidra till att förändra kulturen i organisationen och motverka tystnadskultur.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.