Uppkomsten av cancelkultur sammanfaller ofta med ett välbekant mönster: En offentlig person gör eller säger något ”fel” vilket skapar en medial motreaktion i dagspress och sociala medier. Det uppstår ett drev som det kan vara svårt att värja sig mot. Den här formen av kultur tenderar att vara oförlåtande genom att fokus läggs på negativa aspekter snarare än de positiva. En person kan i princip ”glömmas bort” över en natt och förlora jobb, kunder och vänner.

Cancelkulturen drabbar inte bara kändisar och personer med offentliga befattningar. Den drabbar även anställda, vilket visar sig genom utfrysning - ofta förknippat med tystnadskultur. Det kan handla om chefer som inte bryr sig om, eller orkar engagera sig i diskussioner om konflikter på arbetsplatsen, vilket sprider ringar på vattnet. Det kan även handla om härskarteknik eller mobbning i syfte att försvaga personer som inte riktigt passar in, eller anses moraliskt klandervärda. Bristfälligt ledarskap har i regel negativ inverkan på kommunikation, samarbete och transparens, vilket ofta är en grogrund för cancelkulturen. Toxiska företagskulturer och dysfunktionella organisationer försvagar inte bara ett företags konkurrenskraft - det bidrar till också till psykisk ohälsa.

Cancelkultur på jobbet

Exempel på toxisk företagskultur kan vara ett mindre företag som under en längre tid nischat in sig på begränsade kundsegment, men som plötsligt skapat en ny agenda: skala upp och dubblera verksamheten inom tre år. För att klara det nya målet läggs enorm press på försäljare som sitter i ett öppet kontorslandskap där arbetsmiljön präglas av stress, stundtals irritation. Personalbristen gör att anställda ofta inte hinner ta lunchrast - de slänger i sig något på sina kontorsplatser. Ledarskapet brister och chefen saknar kompetens att driva igenom och förverkliga företagets nya plan. Alla beslut går dessutom via hen, vilket gör organisationen dysfunktionell när kommunikationen med personalen inte fungerar. Ett flertal anställda känner att de inte kan arbeta effektivt och är stressade över den rådande situationen, som präglas av härskarteknik, bland annat genom utfrysning. Den kan närsomhelst drabba den som vågar kritisera och föra fram sina åsikter.

Det kan vara svårt att få bukt med cancelkulturen - speciellt om den utövas av ledningen. Genom att i stället fokusera på inkludering, mångfald och transparens kan man bidra till att motverka de destruktiva krafterna i cancelkulturens moralistiska grundmekanismer. De som smutskastar bör också kunna ställas till svars för sina handlingar.

Det har skrivits mycket om Googles och Amazons progressiva företagskulturer där kompetens och personlig utveckling prioriteras högst samtidigt som dynamiska och resultatinriktade arbetsmiljöer drivs till sin spets. Google har länge rankats som en av de bästa arbetsplatserna i världen där det satsas mest på anställda. Visst har det funnits de som valt att lämna företaget, men ser man till helheten är Google en framåtsträvande organisation som satsar stora resurser på innovation- och kompetensutveckling, vilket gynnar alla i företaget.

Se även: 13 saker toxiska chefer gör som bra chefer undviker

Lästips: 10 ledaregenskaper enligt Google som betyder mest


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.