Sunt arbetsliv (2024), refererar till ett flertal studier kring distansarbete, som har genomförts under och efter Coronapandemin. Dessa visar bland annat att anställda upplever större frihet, bättre hälsa och mindre stress när man jobbar hemifrån, samtidigt som effektiviteten och kvaliteten i deras arbete inte försämras. Möjligheten att hitta en balans mellan arbete och privatliv framhålls också som positivt. Majoriteten som tillfrågades i en studie uppger dessutom att man förmodligen inte kommer att ta en ny anställning eller fortsätta en anställning som inte erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan. Det vill säga möjligheten till distansarbete eller hybridarbete.

Samtidigt pågår en diskussion bland många företag att återgå till tidigare rutiner med arbete på plats samtliga dagar i veckan. Argumenten för detta är flera, men framförallt handlar det om att skapa bättre samarbete mellan medarbetare och att därigenom vara mer kreativ, effektiv och produktiv. Ett mer effektivt ledarskap och möjligheten till tätare kommunikation är andra argument som framhålls.

Som företag har man nu att ta ställning till hur man skall hantera denna fråga och hur man skall lösa den. Att tvinga medarbetare tillbaka till kontoret enligt tidigare rutiner, är förmodligen inte rätt väg att gå av flera orsaker. Inte minst med tanke på kompetensförsörjningen i ett längre perspektiv.

Framförallt den yngre generationen har en annan syn på balansen mellan arbete och fritid, vilket innebär att man kommer att ställa krav på en arbetsgivare att finna lösningar på detta. Hybridarbete skulle kunna vara en sådan lösning. Kan man som arbetsgivare skapa ett attraktivt erbjudande som innebär en win-win situation för både anställda och företag skulle därför mycket vara vunnet.

Frågan är då hur man skall skapa ett sådant erbjudande och vad detta innebär?

Nycklar till effektivt hybridarbete

Företag som väljer att inte anpassa sig till den nya tidens sätt att arbeta, kommer sannolikt att få svårt att behålla kvalificerad personal och kunna konkurrera om ny kompetens. På sikt innebär detta att man får stora problem att växa och överleva på en allt tuffare arbetsmarknad. Kan man istället hitta en gyllene medelväg, där man som företag både ger och tar, skapar man bättre förutsättningar att bli framgångsrik och få medarbetare som trivs och mår bra.

Några punkter att tänka på och inkludera i och omkring hybridarbete:

1. Se till att det finns teknik och kommunikativa möjligheter för ett effektivt arbete på distans.

2. Försök hitta individuella lösningar till hybridarbete. Alla medarbetare är olika med olika behov.

3. Hitta lösningar och möjligheter att hålla ihop team och samarbete kring dessa.

4. Ledarskapet behöver förändras med mindre kontroll och styrning till att vara mer lyhörd och tillgänglig på en mer individuell nivå. Medarbetarnas autonomi behöver öka.

5. Chefen har en mer koordinerande roll vid hybridarbete och behöver exempelvis ta reda på vad som behövs för att locka medarbetarna till kontoret ibland så att man kan träffas fysiskt.

6. Man behöver skapa mer självstyrande team med större grad av självledarskap.

7. Chefen får en större roll som möjliggörare. Vad behöver medarbetarna för att må bra?

8. Regelbunden uppföljning och utvärdering är viktigt för att hybridarbetet skall fungera och vara effektivt. Vad fungerar bra och dåligt? Vad behöver förändras och förbättras?

Till syvende och sist handlar hybridarbete mycket om ekonomi. Är hybridarbete en bra affär för företaget, våra anställda och för våra kunder? Vilka är vinsterna nu och på längre sikt? Vilka är riskerna? Och så vidare. Som arbetsgivare står man nu att finna kreativa och välfungerande lösningar på en i många avseenden förändrad arbetsmarknad.         

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.