Även kontor drabbades och än idag finns ett stort bestånd underutnyttjad kontorsyta som man inte riktigt vet hur man ska använda. I tider av klimatanpassning pekar mycket på återbruk. Distansarbete nådde sin topp och med detta skapades nya behov och ekosystem. Den digitala ekonomin skulle samtidigt komma att blomstra med många nya startups som växte fram.

Kontoret förlorade sitt initiala syfte: att samla ett kollektiv av anställda som gemensamt strävar mot samma mål, för det är väl så att kontoret är en förutsättning för samarbete..?

Vissa håller säkert med om det, men det stämmer inte riktigt med verkligheten. Många började uppskatta sin nyvunna frihet och lärde sig samarbete även på distans. Ofta fungerade det men förstås inte för alla typer av företag.

Nya typer av kontor

Enligt Atrium Ljungberg kan det ”klassiska” kontoret jämföras med fabrikens effektivitet, medan framtidens kontor kan beskrivas som nya ekosystem för människans komplexitet, där tankefrihet, rörelse och idéer samexisterar. Stockholm har blivit något av en föregångare för en ny typ av coworking som fångat upp behoven av flexibilitet och rörlighet där individuell frihet blivit gemensam drivkraft.

Till gruppen coworking räknas flera olika typer av arbetsplatser: alltifrån kontorshotell som riktat in sig på flexibla lösningar för frilansare och företag med begränsade behov av kontorsyta. Man kan hyra kontorsyta per timme, dag eller månad men också hyra mötesplatser för enstaka möten. Andra coworkingplatser riktar in sig på nya talanger och erbjuder intressanta startups kontorsplatser mot att de utvecklar sina innovationer.

Arkitekter måste tänka om

Nu formas såväl zoner för fokuserat arbete och förtroliga möten, som för öppna ytor som fylls på med innehåll tillgängligt för både medarbetare och medborgare. Dessa gränsöverskridande platser hämtar inspiration från hotellens värld där lobbyn, med dess sociala ytor och service i fokus. Med ambition att binda samman arbetsplatser med livet utanför, skapas offentliga gränssnitt från kontoren ut mot kvarteret.

Staden har på så vis kommit in i kontoren. Här finns allmänna sociala platser, lugna oaser för återhämtning och grönska och natur för välbefinnande, på samma sätt som i ett stadsrum. Det framtida kontoret kommer alltmer att återspegla en kultur som präglas av flöden, möten och samarbetsformer som formas alltmer i kompetensöverskridande former. En spännande värld som ändrar förutsättningarna för hur arkitekter och designers utformar morgondagens arbetsplatser.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.