Företagsjuridik

Plötsligt händer det. Det oförutsägbara som påverkar företaget negativt. Det kan vara skilsmässa, kompanjonskapet går inte som planerat, inbrott/stöld, brand, arbetsplatsolycka, konkurs, skadestånd, uppsägning, tvist, avveckling eller att något annat inträffar av juridisk karaktär.

Här hittar du artiklar och guider om juridik som berör ditt företag. Du kan läsa om avtal, patent, varumärke och upphovsrätt och en rad andra saker som ger tips till dig som egenföretagare. Du kan även ställa din juridiska fråga i forumet om affärsjuridik där vår expert svarar, allt helt kostnadsfritt så klart. (Tänk på att registrera dig som medlem först.)

Compact mode helps you find stories faster

En man planerar att start företag utomlands.

Vad är holdingbolag och varför startar man det?

Vad är ett holdingbolag?Ett holdingbolag är ett bolag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i att ha ett långvarigt intresse i... Läs mer
John Knutsson | 5 minuter

Auktorisation är Kvalitet

Allt fler företagare börjar inse den stora fördelen med auktorisation. En auktorisation är en kvalitetsstämpel som visar ditt... Läs mer
Magdalena Wiklund | 2 minuter
Aktiebolagets styrelse och dess roll och ansvar

Aktiebolagets styrelse och dess roll och ansvar

Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska alla aktiebolag ha en styrelse, vilket regleras i 8 Kap i ABL. Styrelsen ska enligt lagen bestå av... Läs mer
Magnus Brorsson | 5 minuter
Varför aktieägaravtal?

Varför aktieägaravtal?

I aktiebolag med ett begränsat antal aktieägare är det lämpligt att skriva ett aktieägaravtal, eller konsortialavtal som det... Läs mer
Magnus Brorsson | 1 minuter

Lagar och avtal

PRODUKTANSVAR Om Ditt företag är agent eller återförsäljare har Du i regel ingen kontroll över hur produkten tillverkas. ... Läs mer
Connect Sverige | 6 minuter

Den onödiga etiken

Det är inte ovanligt att människor anser att det finns två parallella regelsystem: Ett juridiskt och ett etiskt eller moraliskt. En... Läs mer
Jon Kihlman | 2 minuter

Förbud mot snedvriden konkurrens

Företag som är utsatta för ojuste konkurrens från offentliga aktörer får från årsskiftet nya möjligheter att göra något åt... Läs mer
Magnus Brorsson | 1 minuter
Standardavtal: Leveranskontroller, bevisfrågor och felansvar

Standardavtal: Leveranskontroller, bevisfrågor och felansvar

Leveranskontroller Liksom många andra standardavtal ger NL 01 i p. 5–8 köparen en möjlighet att företa leveranskontroller, med... Läs mer
Jon Kihlman | 7 minuter

Standardavtal: Felbedömning och felaktigt utförda tjänster

Tid och plats för felbedömning NL 01 – och flera andra standardavtal – avviker från köplagens system genom att begränsa... Läs mer
Jon Kihlman | 7 minuter

Standardavtal: Avtalstolkning och Terminologi

Avtalstolkning Avtalstolkning bygger bl.a. på respekt för parterna. Den som tolkar ett avtal skall vara ”artig” mot den eller... Läs mer
Jon Kihlman | 6 minuter

Den dispositiva regleringen

Köparens befogade förväntningar De köprättsliga principerna för felbedömning är enkla och klara. En vara är enligt 17 § 3... Läs mer
Jon Kihlman | 6 minuter

Fel i standardavtal

Att standardavtal – liksom avtal i allmänhet – avviker från den dispositiva bakomliggande regleringen är en självklarhet. De... Läs mer
Jon Kihlman | 3 minuter

Avtalsvillkor som motverkar försäljning

Schablonbilden av en säljare innefattar att den prisar sina produkter och gärna antyder att de är bättre än vad som egentligen är... Läs mer
Jon Kihlman | 2 minuter

Nätverksföretagande

Så kallat nätverksföretagande, där flera små företag samarbetar, har blivit allt vanligare och mer omtalat. Utifrån ett... Läs mer
Magnus Brorsson | 1 minuter

Offerter, fakturering och Konsumenträtt

Offerter och fakturering För att få ett uppdrag måste du ofta lämna en offert eller ett anbud. När du lämnat en offert är du... Läs mer
ALMI | 3 minuter