Företag som är utsatta för ojuste konkurrens från offentliga aktörer får från årsskiftet nya möjligheter att göra något åt saken.

Näringslivet har under lång tid uppmärksammat att offentliga aktörer bedriver konkurrensutsatt säljverksamhet som är för omfattande och tränger undan privat näringsverksamhet. Problemen har särskilt uppmärksammats inom bredbandsmarknaden, restaurang– och hotellverksamhet samt avfallshantering, men särskilt kommuner är verksamma på många andra områden där det finns risk att konkurrensen snedvrids.

Från årsskiftet är det inte längre tillåtet för kommuner, landsting eller statliga myndigheter att sälja varor och tjänster om det sker på ett sätt som begränsar konkurrensen. Enligt ett nytt tillägg i konkurrenslagen får nu Konkurrensverket möjlighet att ingripa mot offentliga aktörer som bedriver konkurrensbegränsande säljverksamhet och i förlängningen ges också enskilda företag möjlighet att gå till domstol för att komma till rätta med problemen.

Förbudet riktar sig mot konkurrensbegränsande förfaranden i säljverksamhet som drivs offentligt eller av ett offentligt ägt bolag under förutsättning att konkurrensbegränsningen inte anses försvarbar från allmän synpunkt eller förenlig med lag. Intressant är också att hela säljverksamheter kan förbjudas om de drivs av kommuner, landsting eller deras bolag.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.