I aktiebolag med ett begränsat antal aktieägare är det lämpligt att skriva ett aktieägaravtal, eller konsortialavtal som det ibland kallas. Syftet med ett aktieägaravtal är att reglera hur parternas samarbete i bolaget ska gå till.

Ibland finns det olika ägargrupperingar och det kan då också finnas anledning att skriva flera aktieägaravtal, till exempel ett övergripande som reglerar hur de olika ­grupperingarna ska samarbeta och ett eller flera avtal för hur varje gruppering ska samarbeta inbördes.

I ett aktieägaravtal regleras t.ex. hur bolaget ska finansieras, hur beslut ska fattas och vad som ska hända om någon vill lämna bolaget eller om någon blir sjuk eller dör. Det är också vanligt att reglera hur man ska förhålla sig om en extern finansiär visar intresse för att köpa bolaget.

Något som dessvärre ofta glöms bort är att reglera hur det praktiska arbetet i bolaget ska gå till. I aktieägarav­talet bör man också reglera bland annat ansvarsområden, arbetsinsatser, löneuttag och semestrar. Genom att redan från början komma överens om sådana saker, minskar risken för framtida problem när det kanske visar sig att man har olika idéer i till synes enkla frågor.

Läs vidare: 8 anledningar att upprätta ett aktieägaravtal

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.