Startsida
av Alexander Hallak
Alexander Hallak
VD på eDeklarera Sverige AB i Solna
9 foruminlägg
11 artiklar
Skattefria gåvor inkluderar, förutom julgåvor, jubileums- och minnesgåvor. De sistnämnda förutsätter en företagslivslängd på minst 20 år.

 

Den vanligaste gåvan som en arbetsgivare kan ge till företagets anställda är julgåvan som tidigare var skattefri upp till 450 kr inklusive moms. Men i och med regeringens lagändring har möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor ökat med 1 000 kr. Kombinerar man årets tillfälliga skattefria gåva med den årliga julgåvan motsvarar de båda 1 450 kr (inklusive moms).

Relaterade transport- och administrationskostnader räknas inte in i gåvans värde.

Vad godtas som skattefri gåva?

- En eller flera varor/tjänster som inte går att byta ut mot pengar.

Hur länge gäller reglerna?

- Fram till 31 december 2020.

Vad är kraven för att skattefrihet ska gälla?

 

- Alla eller en större grupp anställda ska erhålla gåvan.

- Alla gåvor ska ha ett motsvarande marknadsvärde.

Vad händer om gåvans värde överstiger maxbeloppet?

- För den tillfälliga skattefria gåvan beskattas endast den del som överstiger 1 000 kr.

 

- Tidigare beskattades hela julgåvan om värdet överskred maxbeloppet om 450 kr.

Hur bokför man en skattefri gåva?

- Kreditera företagskonto 1930 med gåvans totala värde, debitera konto 7631 Personalrepresentation och konto 2641 Ingående moms.

Exempel:


Hur tar man del av den skattefria julgåvan?

- Anställda: Skriv en önskelista till din arbetsgivare. 

- Arbetsgivare: Handla julklappar till era anställda och främja det lokala näringslivet.

Läs mer på SKV.

God jul!


Relaterad läsning: I forumet diskuteras coronagåvan

Se även: Detta gäller julklappar, julbord och jullunch för dina anställda och kunder


Visa kommentarer 4
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | för 11 månader sedan
Kan man som ägare i ett företag köpa gåva till sig själv och andra aktieägare? Företaget har inga per definition anställda förutom vi som ägare.
| Anmäl | för 11 månader sedan
Hej Marcus,
Det är en väldigt bra fråga!
Tyvärr gäller det endast en gåva från en arbetsgivare till dennes anställda.
| Anmäl | för 10 månader sedan
Är det möjligt att kombinera jul- och coronagåva till ett belopp som totalt överstiger 1450 kr och då enbart förmånsbeskatta det överskjutande beloppet?

För coronagåvan enskilt är ju detta möjligt, men däremot inte för julgåvan, då hela värdet i såna fall måste tas upp till beskattning.

Skulle det t ex gå att ge en kombinerad jul- och coronagåva för 2000 kr och då enbart behöva ta upp 550 kr som förmånsvärde eller behöver jag i såna fall betrakta det enbart som coronagåva där förmånsvärdet då blir 1000 och sedan får man köpa en separat julgåva för maximalt 450 kr?
| Anmäl | för 10 månader sedan
Hej Christian,
Bra fråga! Enligt min bedömning är det bäst att separera julgåvan (maximalt 450 kr) från den "tillfälliga gåvan" (1 000 kr).

Den tillfälliga gåvan är skattefri upp till 1 000 kr, varav överstigande del beskattas. Medan julgåvan beskattas till fullo om den överstiger 450 kr.

"Skattefriheten gäller till den del gåvorna inte sammantaget har ett värde som överstiger 1 000 kr inklusive mervärdesskatt. Om gåvan är värd mer än 1 000 kr så beskattas den del som överstiger 1 000 kr."

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323999.html#h-Julgava

Alltså ska man helst dela upp gåvorna till minst 2 stycken!