Vid försäljning av varor och tjänster inom Sverige bokförs transaktionen beroende på hur man utför försäljningen. Det man bör tänka på här är hur man säljer varan och hur kunden betalar för varan. Betalningen av varor kan ske genom till exempel förskottsbetalning, kontantbetalning, kortbetalning, faktura eller på kredit.

Se exempel på de olika transaktionerna nedan.

Använder du kontantmetoden så ska försäljningen bokföras när kunden har betalat men använder du faktureringsmetoden så bokför du försäljningen när fakturan skickas samt när kunden betalar för fakturan.

Moms och beskattning vid försäljning

När man som momsregistrerat företag säljer varor eller tjänster till personer eller företag i Sverige så är omsättningen momspliktig. Man är då skyldig att redovisa utgående moms vid försäljningen. Vid försäljningen av varor och tjänster kan det förekomma tre momssatser 25%, 12% och 6%. Den vanligaste momssatsen är dock 25 procent. Intäkter vid försäljning av varor är skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen.

Se även: Hur du bokför inköp av varor och tjänster

Bokföring av dagskassa

Dagskassan är summan av all kontantförsäljning under en dag. På så sätt kan man räkna ihop alla transaktionerna och bokföra dem i en verifikation. När man sedan gjort det är det dags för bokföringen. Låt säga att dagskassan blev 10 000 kronor varav 2 500 var moms, då bokför du först dagskassan så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1910

Kassa

10000

 

3010

Försäljning

 

7500

2611

Moms

 

2500


Många använder sig av en servicebox när de sätter in pengarna på företagskontot medan andra sätter in pengarna på annat sätt. Oavsett vilket så ska de nu flyttas från kassan till företagskontot.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1910

Kassa

 

10000

1930

Konto

10000

 


Skulle det vara en differens mellan vad som står vid avstämning och vad som finns i kassan så är det viktigt att den ansvarige rättar till felet och bokför differensen så att kassan och kontanterna stämmer överens.

Bokföring av kontokortsförsäljning

Säljer du en eller flera varor eller tjänster mot kontokortsbetalning så ska detta bokföras för sig som en kontokortsförsäljning. När kunden betalar med kontokort blir det en fordran på kontokortsföretaget och senare får företaget betalt. Du får bokföra försäljningen och efterföljande betalning från kontokortsföretaget som en och samma transaktion om företaget dagligen redovisar försäljningen till kontokortsföretaget och betalningen enligt avtal betalas till företaget inom tre bankdagar. Skulle dessa krav uppfyllas så bokförs transaktionen så här.

Låt säga att du säljer en vara för 5000 kronor exklusive moms mot kontokort och momsen ligger på 25 procent dvs. 1250 kronor. Pengarna kommer in nästföljande dag så då får du bokföra transaktionen direkt om på konto.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

3010

Försäljning

 

5000

2611

Moms

 

1250

1930

Konto

6250

 


Skulle det istället ha handlat om en fordran på kontokortsföretaget så hade summan istället hamnat på konto 1580 innan den kommit in på kontot.

Försäljning av varor med presentkort

Säljer du ett presentkort till en kund som sedan utnyttjar detta till att betala för en vara eller en tjänst så är det viktigt att tänka på att detta ska bokföras för sig och inte som en kontantbetalning. När företaget säljer ett presentkort så ses det som ett förskott från kund och man redovisar då ingen moms eftersom att transaktionen inte ger någon omsättning (så länge presentkortet gäller på alla varor och tjänster som erbjuds). Momsen redovisas sedan när presentkortet löses in eftersom att det först då ses som en intäkt.

Låt säga att du säljer ett presentkort till kund på 800 kronor som sätts in på konto.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2421

Presentkort

 

800

1910

Konto

800

 

 

Sedan löser kunden in presentkortet mot en massage och då först lägger man in momsen i redovisningen.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2421

Presentkort

800

 

3010

Försäljning

 

640

2611

Moms

 

160


Skulle det sedan visa sig att du sålt presentkort som kunden valt att inte lösa innan sista datum in så ska skulden bokas bort och transaktionen bokförs istället som en momsfri sidointäkt.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2421

Presentkort

640

 

3690

Momsfri sidointäkt

 

640


Försäljning av varor eller tjänster mot faktura

Att sälja varor och tjänster mot faktura är väldigt vanligt och det kan handla om såväl stora som små belopp. Som verifikation använder du här en kopia av fakturan som du skickat till kund.

Exempel: Försäljning av varor mot faktura (Faktureringsmetoden)

Med faktureringsmetoden bokför du fakturan både när den görs och när du får betalt:

Låt säga att du skickar en faktura till kund på 5000 kronor varav 1000 kronor är moms. Du får då en kundfordran gentemot kund så istället för att bokföra beloppet in på konto så bokför du det som en kundfordran.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1511

Kundfordran

5000

 

3010

Försäljning

 

4000

2611

Moms

 

1000


När kunden sedan betalar fakturan in på bankgiro bokför du in beloppet till bankgirot från kundfordran.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1511

Kundfordran

 

5000

1930

Bankgiro

5000

 


Exempel: Försäljning av varor mot faktura (kontantmetoden)

Med kontantmetoden bokför du däremot endast när fakturan betalas och då får du ingen kundfordran gentemot kund utan pengarna hamnar direkt på bankgirot:

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Bankgiro

5000

 

2611

Moms

 

1000

3010

Försäljning

 

4000


Om du säljer en vara eller en tjänst mot faktura så är det viktigt att hålla reda på om betalning kommer in i tid eller ej. Ett sätt att ha kontroll på detta kan vara att alltid sätta in notering i kundreskontran så snart betalning skett.

Att tänka på vid försäljning av varor och tjänster

Kassaregister

Alla näringsidkare som bedriver torg- och marknadshandel måste använda kassaregister med en kontrollenhet som ska vara tillverkardeklarerad och kontrollenheten ska vara certifierad. Kassaregistret måste även anmälas till Skatteverket. Alla köp som sker måste registreras i kassaregistret oavsett om det handlar om kontant eller kontokortbetalning. Reglerna innefattar även annan tillfällig handel som till exempel äger rum vid mässor, utförsäljningar, festivaler, loppmarknader och sportarrangemang. Dem omfattar dock inte hobbyverksamhet eller andra verksamheter med obetydlig omfattning.

Köpvillkor vid försäljning av varor och tjänster

Köpvillkoret är normalt det dokument som reglerar vad som gäller vid försäljning av varor och tjänster. I köpvillkoren regleras bland annat betalningsvillkor, leveranssätt, leveransvillkor och hur felaktigheter i varan hanteras.

När du säljer en vara är det viktigt att redogöra för vem som är skyldig att stå för frakt och försäkring vid leverans. I leveransvillkoren brukar det oftast vara så att säljaren ordnar med frakten men låter köparen betala den.

Kundförlust vid försäljning av varor och tjänster

Skulle en kund inte kunna betala för en vara eller en tjänst som de köpt räknas det som en kundförlust. En sådan förlust är inte längre en intäkt utan den ska justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt och räknas då som en kostnad.

Semester eller ledig dag

Skulle du välja att stänga butiken eller verksamheten för en dag som den i vanliga fall brukar vara öppen på så kan det vara bra att notera det i bokföringen. Annars kan det vara svårt att komma ihåg att butiken var stängd just den dagen om till exempel Skatteverket skulle göra en granskning och frågar var den dagens dagskassa registrerats någonstans.

OBS. Tänk på att de olika kontona kan skilja sig beroende på vilken BAS-kontoplan som du använder och du bör specificera med kontot om du sålt varor eller tjänster.

Se även: Hur du bokför försäljning av varor och tjänster inom EU

Och: Hur du bokför försäljning av varor och tjänster utanför EU


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.