kontoplan

På denna sida hittar du artiklar med taggen kontoplan. Texterna skrivs av kunniga läsare och experter och vill du bidra med innehåll som gäller kontoplan eller något annat som berör företagande och entreprenörskap? Kontakta oss här.

Bokföra inköp av varor och tjänster från annat EU land

När man köper in varor eller tjänster från en momsregistrerad näringsverksamhet i ett annat EU-land än Sverige så gäller... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Skatter i aktiebolag och ekonomiska föreningar Alla juridiska personer som är bokföringsskyldiga ska se till att alla... Läs mer
Redaktionen | 14 minuter

Bokföring av inventarier

Som inventarier räknas utrustning som kan användas på olika hjälpavdelningar och vid administration och är inte sådant som... Läs mer
Redaktionen | 13 minuter

Exempel på hur bokföra banktransaktioner

Det konto som används i företaget kallas vanligen för företagskonto (checkräkningskonto i BAS-kontoplanen) och brukar bokföras... Läs mer
Redaktionen | 17 minuter

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av löner Man brukar ju skilja på bruttolön och nettolön men i bokföringen använder vi oss av bruttolönen dvs. den... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter

Bokföring av representation

När man hanterar och bokför representation så brukar man skilja på intern och extern representation. Mer om reglerna och avdrag... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

BAS-kontoplan

Det finns inga lagregler som tvingar ett företag att använda en viss kontoplan utan företaget kan anpassa kontoplanen efter... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Kontantmetoden och exempel på bokföring

Kontantmetoden och exempel på bokföring

Kontantmetoden får användas av enskilda näringsidkare och handelsbolag som ägs av en fysisk person, som har en nettoomsättning på... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Vid försäljning av varor och tjänster inom Sverige bokförs transaktionen beroende på hur man utför försäljningen. Det man bör... Läs mer
Redaktionen | 21 minuter

Bokföra allt: Så bokför du

Denna guide om bokföring börjar här På det här uppslaget fortsätter vi vår beskrivning av hur du ska bokföra. Som vi beskrev... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Börja bokföra: Kontoplan och bokföra hur ofta?

Första delen i denna guide hittar du här På den här sidan går vi igenom principerna för hur bokföring går till. Om du... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Verifikationer

Denna guide "Att föra bok" börjar här I det här kapitlet visar vi hur du kan ordna alla underlag för bokföringen på ett... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter