För att kunna leda andra så måste du först kunna leda dig själv. Därför är det så viktigt med personlig utveckling; att utveckla ditt personliga ledarskap. Personligt ledarskap är din förmåga att kunna leda dig själv; att visa disciplin, dvs. förmågan att utföra saker vare sig du vill eller inte och oavsett om någon annan ser på eller ej.

Del ett i denna serie om chefskap är här

Du behöver ha integritet, dvs ett högt egenvärde/bra självkänsla, fasta principstyrda värderingar som leder dig rätt under situationer av tvivel.

Du måste helt enkelt först bli en person som andra vill följa.

Hur du utveckla ditt personliga ledarskap

Det finns ingen utstakad väg du kan gå för att nå ett starkt personligt ledarskap, men det finns ledstjärnor du kan följa som snabbare kan guida dig rätt. Några av dessa ledstjärnor nämns ofta i böcker och här är några dem:

Var proaktiv/ta ansvar för dina handlingar – Ledarskap betyder att man tar ansvar. Du väljer, du är ansvarig och det är upp till dig att se till så att saker sker. En bra ledare och chef vägrar låta sig ses som ett offer för andras handlingar och tar 100 procent ansvar för det som händer. En ledare förstår att det är ens egna beslut och inte slumpen som skapar det som händer.

Personlig målsättning – Vart är jag på väg? (min vision) Vad tror jag på? (mina principer och värderingar) och varför finns jag till? (mitt syfte eller mål)
Gör en plan för hela ditt liv med hjälp av din vision om hur ditt önskade resultat ska se ut. Vad vill du att andra människor ska säga om dig när du inte är i närheten - vad vill du att de ska säga när du lämnat vår värld. Materiell lycka räcker långtifrån till och en ledare söker efter sitt syfte inom sig.

Läs mer under punkt ett – Målsättning för ditt chefskap.

Välj att inte förlora – Det är avgörande i vårt ledarskap om vi väljer att fokusera på våra problem alternativt på våra möjligheter. Problem har vi alla men det är den som snabbast kommer över dem, lär sig av sina misstag och vänder dem till något positivt, som kommer ut som vinnare.

Gör det väsentliga först – Lär dig planera och prioritera rätt saker.

Väx och utvecklas – Sluta aldrig utvecklas och jobba dagligen på att stärka ditt personliga ledarskap och förkovra dig i saker som är viktiga för dig, din familj och din lycka och framgång.

Läs även:

Tre saker 1600-talsbonden visste om personligt ledarskap som du behöver känna till

En bra chefs 5 viktigaste egenskaper

Vägledande principer för gott ledarskap: 10 delar

Utöva personligt ledarskap i ditt liv genom 7 goda vanor

5 tidlösa metoder för exceptionellt ledarskap

Nu när du vet din målsättning och påbörjat utvecklingen av ditt personliga ledarskap kan vi kika på nästa steg i chefsutvecklingen, nämligen hur du utvecklar din grupp. Självklart är personligt ledarskap inte något man gör eller läser på en gång. Det är en livslång process som aldrig har sitt slut. Steg två är en mycket viktig del i din chefsutveckling och något alla chefer måste träna på ständigt och jämt för att lyckas bra med nästa steg, nämligen grupputveckling.

Så utvecklar du din grupp och får den att prestera

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.