Ledarskap är ett verb, inte ett substantiv. Ledarskap betyder att göra något, att handla – det är inte en position. Ledarskap definieras i vad vi gör, inte i den roll vi har. Vissa människor i ledande roller är utmärkta ledare, men alltför många agerar som chefer, byråkrater. teknokrater. kommendörer, föreståndare och liknande, medans andra utan en formell ledarroll är alldeles utmärkta ledare. I dagens föränderliga värld behöver alla vara just en ledare.

Vad är personligt ledarskap?

Personligt ledarskap betyder och handlar om att leda sig själv. Först när du kan leda dig själv kan du börja leda andra.

Att leda betyder att visa vägen genom att trampa upp stigen. Att leda är att visa vilken väg man ska gå och staka ut banan. Att leda är att påverka beteendet och inställningen hos andra. Vi behöver alla vara ledare oberoende av vår formella roll. Ledarskap startar med det inre ledarskapet i oss själva, och det rör sig utåt för att där påverka, visa, och stötta andra. Processen att bli en ledare är samma process som att bli en högeffektiv människa. Din ledarskapsutveckling är samma som din personliga utveckling. Ditt ledarskap kommer slutligen att visa sig vad du gör "där ute." MEN det startar "där inne."

Det skulle vara mycket enkelt om vi alla kunde bli ledare genom att följa ett antal enkla steg, men resan mot personlig utveckling betyder att man finner sin egen väg. Trots detta finns det kritiska punkter i den personliga utvecklingen som måste följas och dessa är oföränderliga principer. Längden på resan vi gör genom de olika ledarskapsdimensionerna är olika för varje människa men att renodla sitt ledarskap och kontinuerligt växa som människa är den enda vägen för att uppnå ett bra ledarskap.

Hur du utvecklar ditt personliga ledarskap

Starka ledare är mångsidiga och utvecklar ständigt sitt personliga ledarskap inom dessa kritiska områden:

Välj att inte förlora

Om vi väljer att fokusera på våra problem eller på våra möjligheter är en otroligt viktig och avgörande del inom ledarskapet. Det är en nyckel till framgång. När vi stöter på problem och misslyckanden kommer den som snabbast kommer över detta och lär sig av sina misstag och erfarenheter och vänder dem till något positivt, att vara den som blir framgångsrik.

Fokus och livsinnehåll

Kärnan av vem jag är: Detta är en central del i vår utveckling. Vårt fokus och vad vi tar till oss skapas av tre kritiska frågor: Vart är jag på väg? (min vision) Vad tror jag på? (mina principer och värderingar) och varför finns jag till? (mitt syfte eller mål)

Ta personligt ansvar för mina beslut

Ledarskap betyder att man accepterar ansvaret över att styra sitt eget liv. Ska något ske eller ändras är det upp till ledaren själv. Ledaren förstår att det egna beslutet är det som ger resultaten snarare än slumpen. En ledare vägrar låta sig ses som ett offer för andras handlingar och tar 100 % ansvar för allt som händer.

Var sann mot dig själv och andra

Ledarskap är inte bara vad vi gör, det är också vem vi är, som sedan kommer att spegla vad vi gör. Sant ledarskap kommer inifrån, det är baserat på tillit, hederlighet, integritet. Vi måste vara sanna mot oss själva när vi utforskar vårt inre och betygssätter oss själva och våra handlingar, och ser till att vi alltid följer våra principer och värderingar. Det är personligt ledarskap.

Passion och Engagemang

Bortom en "nära livet upplevelse." Framgångsrika människor blir fulla av energi över vad dem gör därför att det för dom närmare mot vilka dom verkligen är. Dom överkommer apatin, cynismen, utvecklar ett brinnande engagemang för sin sak och uppgift. Med hjälp av disciplin genomför de sedan sina drömmar och mål.

Hjärta, Själ och mening

Vad är syftet med ditt arbete? Syftet med våra liv? Materiell lycka räcker långtifrån till, en ledare söker efter sitt syfte inom sig och finner där mer än vad som alltför ofta bara är en transport mellan vaggan och graven. Vi måste ta oss tid i livet och i arbetslivet, att ge näring åt vårt inre jag.

Växa och utvecklas

De populära målsättningarna; Stabilitet, trygghet och förutsägbarhet är livsfarliga. Desto mer vi närmar oss dessa mål, desto mer avstannar vår utveckling. Sann och verklig trygghet kommer från konstant utveckling och genom att du växer som människa. Detta måste också kombineras av en regelbunden reflektion och förnyelse av det du gör.

Mobilisera och ge kraft

Ledare motiverar inte med belöningar eller straff. Oavsett om det är privat eller i yrkeslivet ingjuter dem kraft i människor så att de kan motivera sig själva. Högeffektiva ledare höjer andras energi med sin passion och utstrålning. Dom engagerar andra människors medvetande, såväl som hjärtan. En ledare får andra till att bli involverade och delta i gruppens kultur och på så vis skapar en högre mening med det de gör inom gruppen.

Desto mer världen förändras, desto viktigare blir de givna ledarskapsprinciperna. Dessa är tidlösa och applicerbara på oss alla, alltid, oavsett vart vi befinner oss eller vilken roll vi spelar i samhället.

Fritt översatt från Jim Clemmer, The Clemmer Group

Läs vidare: Så hanterar du en dålig chef


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.