En dålig chef suger i sig all energi i gruppen, de nedvärderar andra människor, de är småsinta och många gånger högljudda. Den dåliga chefen anser sig vara bättre än andra och det besvärar inte heller personen att andra uppfattar dem som sådan. Allt dom bryr sig om är att ”få jobbet gjort”.  I sin strävan att nå sina mål tar den dåliga chefen ingen som helst hänsyn till andra människor i sin organisation. Oundvikligen blir han eller hon även själv drabbad till slut.

Det är mycket viktigt att du som ledare eller VD lär dig att identifiera dessa dåliga chefer. Låter du personen hållas kan det minska din produktion på ett drastiskt vis och då öka dina kostnader. De kan fördärva arbetsmiljön i ett större företag och dessa chefer kan få ett mindre företag att gå under.

Se även: 5 viktiga chefsegenskaper

Hur upptäcker man då en dålig chef?

Oftast räcker det med att gå runt på företaget och tala med folk. Dina anställda kan mycket väl berätta för dig om deras situation. Skulle inte detta hända kan det helt enkelt bero på att de är rädda för sin chef och då måste du försöka hitta andra källor.

Tala med dina kunder eller till och med före detta kunder till företaget. Lyssna på det de säger ”mellan raderna” när de svarar på dina frågor. Fråga dem om hur de ser på ledningen av företaget, om era starka respektive svaga sidor och var sen lyhörd för vad, eller vem de nämner eller inte nämner.

Titta på företagets omkostnader. Har du ett problem med ledarskapet i ditt företag, kommer det med största säkerhet att visa sig under posten ”Personalkostnader”. Dessa kostnader bakas ofta in i de allmänna räkenskaperna istället för att belasta olika operativa enheter. Därför kan det vara lätt att missa dem. Notera att det kan vara värt att titta närmare på dessa kostnader även om ditt företags totala kostnader och omsättning ligger inom normerna för den industri ni verkar i.

Titta också på om en viss grupp i företaget har en större personalomsättning än andra. Har det varit situationer där flera individer från samma grupp har slutat under en relativt kort period? Har en viss avdelning större kostnader för övertid än andra avdelningar? Har personalen på vissa avdelningar varit sjukskrivna mer än andra och tagit ut mer ledighet än vad som är normalt? För en dålig chef innebär en hälsorisk för alla på företaget.

Tips: Dags för ny chef som tar över? Här är tips för effektivare rekrytering

Vad är lösningen för att bli av med och få bort en dålig chef?

Oavsett hur dålig denna person är som chef så har han eller hon inte nått sin position utan en anledning. Han eller hon har förtjänat sin position på något vis och åtminstone tidigare uppvisat egenskaper som är önskvärda för er verksamhet. Annars skulle personen förlorat sitt jobb för länge sedan. Den enda lösningen är att väga denne individs positiva egenskaper mot hans / hennes negativa och utvärdera om det totalt blir en vinst eller förlust för er verksamhet.

Om denne individ har ökat produktionen med t ex 10 % under det senaste året kanske aktieägare eller andra intressenter inte bryr sig så mycket om att personalomsättningen eller annat har ökat mer än på andra avdelningar. Vill du fånga deras intresse måste du därför kunna visa svart på vitt att kostnaderna för denna produktionsökning vida överstiger vinsterna. Räkna ihop rekryteringskostnader, utbildning, övertidsersättningar, sjukskrivningar med mera så kommer du helt säkert att fånga deras intresse.

Vilken åtgärd du bör ta mot den dåliga chefen kan bero mycket på omständigheterna. Du kan rekommendera coachning, ledarskapsträning eller annat för att lösa situationen. Kanske finns det utrymme att förflytta personen till en position med mindre personalansvar. Kanske är personens målsättning för högt satt och är ouppnåelig. Detta kan vara en orsaken till att han/hon har utvecklat denna ledarskapsstil och målsättningen kanske bör justeras.

Var noga med att dokumentera alla mätningar du gör när du kontrollerar huruvida en av dina chefer kostar företaget pengar eller inte. När du föreslår en förändring av situationen är det viktigt att du verkligen kan visa dokument som styrker det du säger. Visa slutligen på vilka ekonomiska fördelar som rent konkret kan komma ur en förändring av er nuvarande situation.

Lycka till!

Mer om chefsutveckling och chefskap.

Se även: Glöm utvecklingssamtalet - Öka tempot med instant feedback


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.