Grupputveckling handlar helt enkelt om att bygga ett bra team och utveckla det med hänsyn till alla individer i gruppen. Området grupputveckling är stort och kan i olika situationer beskrivas lite olika, men vi ska försöka bena ner det och förklara de olika delarna i hur man utvecklar en grupp och jobbar med teambuilding.

Del ett i denna artikelserie om chefsutveckling är här

Vi menar att grupputveckling som ord handlar om att utveckla sin grupp och få den att prestera bättre; det som egentligen är ledarskapets enda uppgift.

Frågeställningar för att nå en bra utveckling av teamet:

Gruppens målsättning – Har ni en gemensam målbild som alla förstår? Känns den inspirerande och utmanande och hur kan du göra den än mer intressant?

Gruppens individer och deras roller – Är sammansättningen av gruppen rätt? Märker du redan nu att en eller ett par personer kanske inte kommer att passa in? Är det värt att ge dem en chans eller vinner du mer på att plocka bort den/dem direkt? Vilka roller har de olika gruppmedlemmarna och vilka styrkor finns hos var och en av dem? Behöver gruppen kompletteras med fler personer med vissa egenskaper eller expertis?

Du som ledare: den viktigaste biten i pusslet – Hur fungerar din kommunikation? Får dina medarbetare den feedback de behöver? Vad kan du göra för att stärka gruppen ännu mer?
Frågeställningarna ovan har tagits fram för en tillfällig arbetsgrupp men principerna är detsamma om det gäller ett företag med en mer konstant grupp och flera av frågorna går även att använda i ledarskapet i skolan och ledarskapet i hemmet, dvs familjen, som också kan ses som en grupp.

Fler termer och hjälpmedel för att utveckla gruppen

Övningar för grupputveckling och teambuilding

Vi kommer inte gå in på specifika övningar men detta handlar i stort om att svetsa samman gruppen så teamkänslan finns på plats och alla känner att de själva stärks av de övriga gruppmedlemmarna. Du som ledare spelar så klart en stor roll i detta där du ska uppmuntra bra beteenden och få bort sådant som inte hör hemma i ditt team.

Här är några exempel på lekar och teambuilding-aktiviteter för konferensen och kick-off

Gruppdynamik

Gruppdynamik nämns ofta i samband med grupputveckling och innebär helt enkelt hur din grupp fungerar ihop. Bra dynamik i gruppen betyder att allt fungerar bra, trots att hinder och problem uppstår. Hindrena blir istället språngbrädor som svetsar samman gruppen än mer och leder till en ännu starkare grupp som tar sig snabbare framåt. Satsa på att ha roligt, det skapar alltid grunden för ett bra team.

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är ett förhållningssätt som betyder att ledaren agerar coach, dvs ställer frågor och lyssnar. Det är ett effektivt sätt att få medarbetare att prestera bättre och att själv se de brister de behöver jobba på att förstärka. Coachande ledarskap är alltså en mycket viktig del i grupputvecklingen, om du vill ha långsiktigt resultat och nöjda produktiva medarbetare.
Grundidén bakom coachning och coachande ledarskap är att man aldrig kan lära någon något; de kan bara själva få insikt och därav lära sig. Rätt ställda frågor leder till det.

Läs även:

5 gör-det-själv tips för ditt coachande ledarskap

10 tips inför coachsamtalet

Fler hjälpmedel för att utveckla din grupp:

Forskarnas teorier om motivation

Situationsanpassat ledarskap och vad det betyder

7 sätt som får dina medarbetare att blixtra av motivation

Konflikthantering, en möjlighet till utveckling

En guide för lyckat medarbetarsamtal

Svåra samtal - konkreta tips som gör dem betydligt lättare

Nu har vi gått igenom tre steg som vi anser ligger till grund för framgångsrikt chefskap och för en chefs utveckling. Det räcker så klart inte med att läsa detta men du har förhoppningsvis fått se det hela från en annan vinkel, vilket kan vara bra för att lättare kunna vidareutveckla dig som chef.

Till sist avslutar vi med att gå igenom:

Verktyg, artiklar, kurser och boktips inom ämnet chefsutveckling och ledarskap

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.