För att du ska få en allmän överblick över vad du ska ta i beaktande i din beräkning och dina jämförelser i din specifika situation redogör vi för det som följer. 

Skatteregler gällande tjänstebil 

Värdeminskningsavdrag - Personbilar och lätta lastbilar som ska användas i en näringsverksamhet behandlas som anläggningstillgångar i bokföringen. På dessa skall planenliga avskrivningar göras. Du kan göra avskrivning enligt den s.k. huvudregeln, där värdeminskningsavdraget är högst 30 % av avskrivningsunderlaget, eller kompletteringsregeln. Kompletteringsregeln innebär att man får göra ett skattemässigt värdeminskningsavdrag med ett belopp som motsvarar en beräknad årlig avskrivning med 20 procent av anskaffningsvärdet. 

Läs mer på SKV här.

Gällande värdeminskningsavdrag vid leasing - Om du leasar en bil som du använder i din näringsverksamhet får du avdrag för leasingavgiften som du betalar, istället för värdeminskningsavdrag.

Fördel värdeminskningsavdrag - Det är givetvis en stor fördel att kunna skriva av en bil som står på firman i företagets resultaträkning då detta givetvis minskar vinsten i motsvarande mål inför bokslutet och således bolagsskatten. 

Allmän regel om vad som är avdragsgillt i ett företag - Tänk dock på när du köper en personbil eller lätt lastbil till din firma att 16 kap 1 § inkomstskattelagen ska beaktas noggrant. Enligt det lagrummet gäller att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Avgörande för avdragsrätten är alltså att det är fråga om en utgift för intäkternas förvärvande och bibehållande. Avdrag får då göras för till exempel anskaffning av inventarier genom värdeminsknings-avdrag.

Bilen skall således anses vara nödvändig i verksamheten!

Tjänstebilens bilkostnader - Om du behöver bil i din näringsverksamhet får du göra avdrag för samtliga driftskostnader om bilen är bokförd som en tillgång i näringsverksamheten eller om den är leasad (hyrd). Driftskostnader kan vara till exempel reparationer, underhåll, vinterdäck och drivmedel.

Moms - Som huvudregel gäller att du inte får dra av momsen vid köp av personbil.

Observera dock när det gäller leasingbil! Har ditt företag leasat en bil måste du pröva om leasingavtalet betyder att du har köpt eller hyrt den. Har du hyrt bilen får du vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet.

Läs mer här på Skatteverkets hemsida om ”köp eller leasing” och ”tillval”.

Driftskostnader - Du får dra av momsen på alla driftskostnader om bilen är en anläggningstillgång, dvs. tillhör inventarierna i verksamheten. 

Privat användning av en tjänstebil - Privata användning av en tillgång i en verksamhet ska momsmässigt hanteras på samma sätt som vid köp av en privat konsument. Om du har fått göra avdrag för momsen vid inköpet av en bil, eller har rätt till avdrag för hela momsen på hyran (leasingen), ska du uttagsbeskatta din privata användning av bilen. För personbilar ska du redovisa utgående moms med 20 procent av bilförmånsvärdet.

Bilförmån - förmånsbil

Det räknas som en förmån när en anställd får använda sin arbetsgivares bil privat. Förmånen är oftast skattepliktig för den anställda. Du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och i de flesta fall även göra skatteavdrag på förmånens värde.

Om du betalar drivmedlet för en anställds privata körningar med förmånsbil ska den anställda beskattas för drivmedelsförmån. Det gäller för alla typer av drivmedel, även till exempel biogas, etanol och el.

Förmånen för drivmedel räknas alltså ut separat, utöver själva bilförmånsvärdet.

Tips! Vilka kostnader du kommer få i bilförmån beror på en mängd faktorer. Bilförmånsvärdet påverkas bland annat av: 

  • Bilens nybilspris
  • Extrautrustning som inte ingår i nybilspriset
  • Om bilen är miljöbil
  • Om den anställda kör minst 3000 mil i tjänsten
  • Fordonsskatten

Observera att miljöbilar kan få lägre förmånsvärde!

Observera att Du som arbetsgivare kan själv sätta ner förmånsvärdet till 75 procent av fullt värde på en förmånsbil när en anställd kör minst 3 000 mil i tjänsten per inkomstår. För att du ska få göra minskningen av förmånsvärdet ska den anställda uppfylla antalet mil hos dig som arbetsgivare under det aktuella inkomståret.

Obs! Taxibilar, servicebilar och lätta lastbilar kan få lägre förmånsvärde.

Obs! Bilens utrustning påverkar förmånsvärdet.

Undvik att bli beskattad för bilförmån - Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Tänk på! Resor till och från arbete, skola och förskola räknas som privata resor.

Läs mer om bilförmån här på SKV.

Bilförmånsberäkning kan du göra i Skatteverkets e-tjänst.

Skatteregler gällande privatbil som används i näringsverksamheten

Resor i näringsverksamheten - Om du använder din privata bil för resor i näringsverksamhet får du avdrag med 25 kronor per mil.

Om bilen som du använder för resor i din näringsverksamhet är en förmånsbil får du istället avdrag med

  • 12 kronor per mil för diesel
  • 12 kronor per mil för annat drivmedel (till exempel bensin eller etanol).
  • 9,50 kronor per mil för förmånsbilar som helt drivs med el. Detta belopp är alltså oförändrat. 

Se text på SKV.

En privat bil köper du med beskattade pengar. Du kan exempelvis köpa en privatbil med pengar du har erhållit som utdelning från ditt fåmansföretag, som således har beskattats enligt de s.k. 3:12 reglerna.

Principiell jämförelse mellan tjänstebil och privatbil

Köper du bilen privat, med beskattade pengar som du antingen har erhållit genom lön eller utdelning, så kan du givetvis inte dra nytta av värdeminskningsavdrag som när du har en tjänstebil, eller att du kan dra av 50 % av momsbeloppet vid leasing av en bil (när leasingen betraktas som hyra). Du kan inte heller dra av bilens driftskostnader i bolaget.

Köper du å andra sidan en tjänstebil och kör mycket privat, måste du betala bilförmån och drivmedelsförmån. Vad dessa kostnader kommer att landa på är vidare till viss del beroende av de faktorer som nämnts ovan. Kan du visa att du kört minst 3000 mil i tjänsten på ett år kan du dock sätta ner förmånsvärdet till 75 %! Kör du dock väldigt lite med din tjänstebil privat, dvs. högst 10 tillfällen på ett kalenderår med en sammanlagd körsträcka om högst 100 mil kan du undvika att bli beskattad för bilförmån.

Vad som således är mest ändamålsenligt i Din situation, måste avgöras specifikt i den enskilda situationen med beaktande av alla faktorer som nämnts i denna artikel. Gör en beräkning på just den ifrågavarande bilen du köper, vad den skulle rendera i förmånsbeskattning om du kör med en tjänstebil privat i förhållande till hur stora belopp du kan lägga upp som avskrivning i bokslutet. Har du en dyr bil kan du givetvis skriva av betydande belopp, å andra sidan har du som utgångsläge en hög förmånsbeskattning vid privat körning. Det beror således på hur mycket du använder bilen privat, vad som i förhållande till samtliga perspektiv är mest ändamålsenligt i Din situation.

Kör du mycket privat och köper en billig bil, med låt säga belopp som du erhållit från utdelning i bolaget, renderar en billig bil i låga värdeminskningsavdrag i bolaget. Kör du å andra sidan mycket med den privata bilen i bolaget, får du ju avdrag för 18,50 kr per körd mil. Gör en beräkning på hur många mil du kör i månaden och hur stort avdrag avseende drivmedel som således kan bokföras som avdrag i firman!

Övrigt du bör tänka på i dina uträkningar

Tänk på att du bör betala bort bilförmånen!

Läs även: Dra av kostnader för tjänstebil och bensin och diesel


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2019-10-22 10:24
Hej,
Jag blir lite förvirrad av det du skriver ang. bränsleförmån. Du börjar med att skriva att det i regel inte är någon idé att välja fri bensin för privatresor om man som företagare själv bestämmer över pengarna. Men i ditt räkneexempel tycker jag att du bevisar motsatsen. Vad är det jag ”missar”?

Mvh
Jonas Sääv
Se mer...
2019-03-07 11:09
Bra artikel och bra tips om elektronisk körjournal. Vi har skrivit körjournal innan, men nu använder vi elektronisk körjournal från www.jiricom.se och är helnöjda. Förutom man slipper skriva körjournal så har dem många bra funktioner där man får bra koll på bilens ekonomi, leasing m.m.
2018-10-24 12:13
För dig som har eget AB så är det mycket förmånligt att välja ”dyr” elbil framför tämligen ordinär standardbil

Prova gärna att jämföra själv här

www.teslakalkylen.com
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.