Detta bör du tänka på vid utgifter i samband med inköp av julklappar, julbord samt jullunch till anställda och kunder.

En julgåva får högst uppgå till 500 kr inklusive moms för att vara skattefri.

Julklappar till dina anställda

För att julgåvor ska vara skattefria för både den anställde och arbetsgivaren, får julklappen högst kosta 500 kronor inklusive moms och ska lämnas till alla anställda i företaget. Företaget får då lyfta hela momsen samt dra av hela kostnaden som en personalkostnad. Det är alltså priset på julklappen som säljs i affären eller på nätet som inte får överstiga 500 kronor. Fraktkostnader som tillkommer räknas inte med.

Gåvor som lämnas i pengar eller gåvor som kan bytas ut mot pengar räknas inte som skattefria julgåvor. 

Presentkort som inte kan bytas ut mot pengar fungerar alldeles utmärkt.

Aktier, obligationer samt andra värdepapper kan lämnas som en skattefri julgåva om marknadsvärdet är högst 500 kronor vid tidpunkten då den anställde får tillträde till aktierna.

Väljer man att köpa en dyrare julklapp som överstiger gränsvärdet på 500 kronor blir julklappen skattepliktig från första kronan. Den anställde måste då förmånsbeskattas för julklappens hela värde och företaget måste betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Kostnaden blir avdragsgill men företaget går miste om att lyfta momsen på inköpet.

Med andra ord är det förmånligt att hålla sig inom ramen för gränsbeloppet 500 kronor.

Om företaget väljer att skänka pengar till hjälporganisationer eller välgörenhetsorganisationer som till exempel Rädda barnen, är utgiften en ej avdragsgill gåva oavsett om pengarna skänks i företagets namn eller i den anställdes namn. Det beror på att gåvan inte anses affärsmässigt betingad.

Du som företagare kan även ge dina anställda möjligheten att välja mellan en julklapp eller att skänka pengar till en hjälp- eller välgörenhetsorganisation. Väljer den anställde att skänka pengar istället för en julklapp, likställs julgåvan med pengar och den anställde ska förmånsbeskattas för hela värdet.

En företagare som är anställd i sitt eget aktiebolag, har rätt att ta emot en julgåva skattefritt. Du som har enskild firma har inte rätt att ta emot en julgåva skattefritt men du kan däremot lämna skattefria julgåvor om du har anställda utöver dig själv.

Julklappar och julgåvor till dina kunder

När det handlar om julklappar till dina kunder, anser Skatteverket att gåvor som lämnas till kunder i samband med olika högtider inte är avdragsgilla i verksamheten. Däremot anses representationsgåvor samt reklamgåvor av mindre värde som lämnas i samband med kundbesök vara affärsmässigt motiverade. Sådana kostnader blir därmed avdragsgilla i företaget.

Med "mindre värde" menar Skatteverket att gränsbeloppet för representationsgåvor och reklamgåvor inte bör överstiga 300 kronor exklusive moms per person.

Representationsgåvor vid kundbesök kan vara blommor, en flaska vin eller en flaska glögg. Reklamgåvor bör vara enklare presentartiklar och som vanligtvis ingår i företagets reklamprodukter. Förekommande är anteckningsblock, plastfickor, pennor eller paraplyer med företagets logotyp eller namn på. Det bör alltså inte vara något som företaget specifikt köpt in till kunden som kan anses vara en julgåva.

Julbord, julfest och jullunch för dina anställda

Julbord som utgör en personalfest är en skattefri förmån för anställda. Viktigt att känna till är att personalfester är skattefria upp till två tillfällen per inkomstår.

Efter att de nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2017, är utgifter för mat och dryck ej avdragsgilla, företaget får däremot lyfta momsen på utgifterna för mat och dryck upp till 300 kronor exklusive moms per person.

Företaget får även avdrag för kringkostnader såsom lokalhyra, musikunderhållning och andra uppträdanden med upp till 180 kronor exklusive moms per person.

Om julbordet eller julfesten äger rum på annan ort, får företaget fullt avdrag för den anställdes resekostnader samt hotellövernattning. Den anställde förmånsbeskattas inte. Detta gäller endast om det rör sig om en övernattning.

Jullunch räknas inte som intern representation, jullunchen ska därför förmånsbeskattas hos anställda. Företaget redovisar kostnaden som en vanlig personalkostnad.

I en enskild firma saknas möjligheten till avdrag för julbord och andra personalfester.

Julbord för dina kunder

Julbord tillsammans med kunder i syfte att ha en affärsförhandling eller kundmöte, anses utgöra extern representation. Eftersom avdrag för mat och dryck i samband med representation inte längre är avdragsgilla i företaget sedan 1 januari 2017, kan avdrag för julbord med dina kunder inte göras i företagets inkomstdeklaration.

Bjuder man in flera kunder samtidigt på julbord, uppfattas det i regel som att man sannolikt inte haft en affärsförhandling eller ett kundmöte. Man måste alltså kunna uppvisa att man uppfyllt kravet för extern representation i samband med julbordet, annars blir momsen inte avdragsgill. Ju fler kunder som deltar, ju svårare blir det att bevisa ovanstående.

Momsunderlaget uppgår även här till högst 300 kronor exklusive moms per person.

Kort sammanfattning

  • Utgift för julklapp till anställd är en avdragsgill kostnad om värdet på julklappen inte överstiger 500 kronor inklusive moms.
  • En julklapp som kan bytas ut mot pengar utgör en skattepliktig förmån för den anställde.
  • Gränsbeloppet för representationsgåvor och reklamgåvor är 300 kronor exklusive moms enligt Skatteverkets rekommendation.
  • För julbord är det avdragsgilla momsunderlaget högst 300 kronor exklusive moms.
  • Utgifter för anställdas resa och övernattning vid julbord i en annan ort är avdragsgilla i sin helhet för företaget om resan innebär högst en övernattning. Ingen förmånsbeskattning hos den anställde.
  • Kringkostnaderna för en julfest är avdragsgilla med 180 kronor exklusive moms per deltagare. 
  • Jullunch anses inte vara intern representation. Den anställde ska förmånsbeskattas.
  • I enskild firma har man inte rätt till avdrag för julbord och personalfester.
  • Julbord med kunder ska ha ett direkt samband med verksamheten för att uppfylla kraven för extern representation.


Det finns förstås alltid specialfall och fler regler samt undantag gällande köp. Vill du få mer rådgivning på hur du ska bokföra de olika utgifterna samt undvika att göra fel med skatten. Kontakta oss på Redovisningsfirman så hjälper vi gärna till.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
5 kommentarer
2022-11-11 01:35
Tacksam information. Till en grupp medlemmar inom en ideell förening, vad är det för regel inom detta ämne?
Se svar (1)
2022-11-09 17:16
Hur är det med julbord för styrelsen?
Se svar (1)
2021-12-02 10:06
Bra skrivet!
Trodde dock att man som enskild firma fick dra momsen på julbordet, nu går det på egen ficka så att säga! Men viktigast att kunden blir glad och nöjd!
God Jul ö Tim Lindroos egen sedan 1988.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.