Vägen till framgång är hållbar lönsamhet och du behöver identifiera och arbeta med de värdeskapande drivkrafterna i ditt företag.  Dessa skapar du genom att ditt företags affärsidé har en strategi och struktur som arbetar mot de affärsmål ni har bestämt och ni behöver även ha individer i företaget som brinner för denna affärsidé. Att hitta detta samspelet kallar jag för BSP modellen och som symboliseras här i en bild (Business, Structure, People).

I enmans företag så är det en total överlappning mellan affärsidé, struktur och individ. I små företag ofta ägarledda, så drivs det oftast av en stor passion hos ägarna,  som ständigt för en dialog med de som arbetar i företaget. I de medelstora företagen så börjar ägare och ledning att tampas med att få denna helhet att hänga ihop och saknar kunskap om hur få en fungerande struktur på plats. I stora företag så är min erfarenhet att det ofta finns en övertro på att skapa mera struktur för att få ihop helheten. I stället borde ledningen lägga mera energi och resurser på att utveckla företagskulturen. För att hitta de värdeskapande drivkrafterna så behövs det en samverkan mellan affär, struktur och kultur i företaget.

Ju närmare du kommer denna samverkan desto bättre förutsättningar finns det för att skapa förändringsdynamik i företaget och därför är det viktigt att ständigt arbeta och utveckla strategiarbetet för att uppnå en hållbar lönsamhet.

Ett exempel på en koncern som ofta lyfts fram som ett företag med en stark företagskultur och struktur som stödjer affären är IKEA. Vi har ju alla någon form av relation till IKEA, antingen som kund eller så  har vi vänner som är anställda inom koncernen. Jag tycker att de är ett bra exempel, de har valt värdedisciplinen, operativt överlägsna och de har detta tydligt beskrivit i sin vision och affärsidé, vilken klart uttalar att de konkurrerar med låga priser, se utdrag nedan från deras hemsida:

På IKEA är vår vision att skapa en bättre vardag för många människor. Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem.

De har en struktur med en styrmodell som tydligt arbetar med att standardisera sitt koncept och produktsortiment över hela världen för att vara kostnadseffektiva, vilket är en stark koppling till värdedisciplinen, operativt överlägsna. De har även en stark företagskultur med starka rötter till den småländska historian, se utdrag från deras hemsida:

IKEA konceptet, precis som företagets grundare, föddes i Småland. I den här delen av Sverige är marken inte särskilt bördig. Smålänningarna är kända som strävsamma personer som använder huvudet för att göra det bästa möjliga av sin situation och de begränsade resurser som de har till sitt förfogande. Det här är själva kärnan i IKEA:s idé att hålla priserna så låga som möjligt. Men de låga priserna får aldrig gå ut över kvaliteten. Sverige är internationellt känt för säkerhet och kvalitet som man kan lita på, och IKEA varuhusen sätter en ära i att alltid erbjuda rätt kvalitet i alla situationer.

IKEA har en tydlig samverkan mellan affär,struktur och kultur vilket möjliggör för medarbetare att ta beslut i relation till dessa i vardagen. Det är i detta samspelet som de värdeskapande drivkrafterna uppstår.

Nedan presenteras en arbetsmodell som hjälper dig att ta hänsyn till både de strukturella aspekterna de så kallade rationella faktorerna och de mera emotionella aspekterna som stödjer utvecklingen av företagskulturen.

Skapa förändringsdynamik

Förändringsdynamik

Utifrån ditt företags affärside´så behöver du ta fram en företagsstrategi , vilken måste förtydligas genom att du får balans i de rationella och emotionella delarna. Kom ihåg att det är viktigt att engagera människor på olika sätt för att göra denna strategi.

Den rationella delen hjälper dig att förtydliga affärsidén med en affärsplan och mål,  därefter bryta ner målen till olika avdelningar och personer i verksamheten. Processen till resultatet är lika viktigt och har en bidragande effekt för att skapa en delaktighet fram till målet.

Du måste också säkra att frågan ”Varför” besvaras under resans gång och här bidrar de mera emotionella delarna. Arbetet med att ta fram en vision, genomlysa vilka värderingar som gäller och vad som ska förstärkas i företagskulturen?  Vilka beteenden och attityder är viktiga framåt i tiden och hur utvecklar vi dessa för att skapa en bra gruppanda och företagsklimat?

I ovan nämda arbete så börjar du också förstå vilka drivkrafter och motkrafter det finns i verksamheten, dessa är oftast av ekonomisk eller psykologisk karaktär. Denna insikt stödjer dig framåt för att skapa förändringsdynamik. Att förstå drivkrafter och motkrafter  i ditt företag är så viktig att det kräver en egen artikel. Det är nämligen detta som hjälper dig som förändringsledare, eftersom det blir en bra input till att utveckla en kommunikationsplan.

Hur ska du som företagare veta att du har en balans i verksamheten?

Här rekommenderar jag att någon extern part hjälper företagsledningen, antingen via externa styrelseledamoter eller konsulter. Anledningen till min rekommendation är att jag vet av egen erfarenhet att det är lätt att bli hemmablind och att det är alltid bra att få nya infallsviklar utifrån, kanske från andra företag eller branscher. En operationell analys av företaget ger en bra bild av nuläget och är den dessutom kopplad till den framtida målbilden så blir det ett utmärkt sätt att i nästa steg ta fram ett förbättringsprogram.

Kom ihåg att strategiarbete är en förutsättning för att ditt företag ska nå en hållbar lönsamhet. Jag vet att det ger inspiration och skapar engagemang i din verksamhet då det görs på rätt sätt.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.