Affärsutveckling handlar om att ta nästa steg. T ex uppgraderingar av redan existerande produkter, en utökning av fler produkter/tjänster, att företaget går in på en ny marknad, export eller utlandsetablering. Det låter självklart.

En springande punkt i ett företags förmåga att utvecklas är att nyttja de resurser som redan finns inom företaget, inte minst den resurs som personalens kompetens innebär. Det är inte alltid lika självklart.

Företagsutveckling som ständigt mål

Affärsutveckling är något som ligger i fokus hos de flesta entreprenörer. Ibland behövs verksamhetsutveckling av att tillvaron i övrigt kräver det. Kanske har produkterna eller tjänsterna inte längre samma attraktionskraft och känns gamla. Då behövs nya tag.

Affärsutveckling kan så klart också vara en önskan från företagaren. Företaget går bra och nya marknader, nya produkter och tjänster kan ge ett än stabilare företag och öka marknadsandelar. Det ligger i en företagares natur att vilja se sitt företag växa. Egot måste så klart ha sitt om inte annat.

Utveckling kräver resurser och kompetens

Det kan kosta stora resurser att satsa framåt. Många gånger ser en företagare på externa möjligheter till att öka sitt resurskapital. Men det gäller att ta vara på det som redan finns inom företaget. Ofta finns det mer kraft än vad en företagare kanske tror. Det är här personalen och dess kompetens, förmågor och drivkraft kommer in.

Humankapitalet ska ses för vad det är – en resurs och inte en kostnad. Här kan det finnas oanade möjligheter som kan förändra en nedåtgående trend till vinst eller utveckla ett företag i en helt ny riktning.

Nyttja medarbetarna bättre

Entreprenörer och företagare är dåliga på att nyttja den interna kompetensen. Det menar i alla fall MKB Människokraft HB. De har i en undersökning kommit fram till att entreprenörer och företagare är på tok för dåliga på att dra nytta av den kraft, den energi och den kreativitet som finns inom kontorets fyra väggar. I en undersökning som företaget genomfört har de fått fram siffror som tyder på att ynka en femtedel av den resurs som finns hos personalen också kommer till användning.

Personalen vet ofta mer än du tror

Genom sin kompetens och sina arbetspositioner där de dagligen får feedback från kunder och potentiella kunder har stora delar av ett företags personal en bred kunskap om vad företaget skulle kunna göra för att utvecklas i en positiv riktning. I många frågor har personalen ofta till och med en bättre insikt än företagsledaren för hur en lyckad affärsutveckling skulle kunna se ut. De har ett annat perspektiv på vad som krävs för att effektivisera, förändra och modernisera.

Positiva bieffekter

Att använda personalen som en resurs ger inte bara en bra överblick över vad företaget behöver för att utvecklas. Eftersom personalen gärna vill bli uppskattad och känna att deras resurser tas till vara, att de blir utmanade och engagerade i verksamheten, blir också resultatet mer nöjd personal som också håller sig friskare. Då kan vi också tala om verklig utveckling inom företaget, både på organisations- och individnivå. Detta är ledarskap när den är som bäst vilket skapar en fantastisk arbetsmiljö.

Hur du bättre kan ta tillvara på personalens kompetens:

  • se din personal som din viktigaste resurs
  • satsa på kompetensutveckling ge utmaningar till dina medarbetare
  • lyssna på din personal och ta deras synpunkter på allvar
  • förankra beslut hos medarbetarna och få med dem på tåget
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.