Juryns motivering till varför de vann: ”För en engagerad och uthållig satsning på hälsobefrämjande företagskultur i en verksamhet med få möjligheter till arbetsväxling eller arbetsrotation.”

Här är intervjun med Kristian Rothoff

Varför ska man som företagare satsa på arbetsmiljön? Är det värt kostnaden?

Att som företagare kunna se helheten på arbetsmiljön är viktigt. Att samla de poster som räknas till arbetsmiljön och se över dessa i ett hälsobokslut är att rekommendera. Där får du en snabb överblick på vilka satsningar och investeringar som företaget bör genomföra. Friskvård är den post som vi inledningsvis har sett som den allra viktigaste investeringen för att driva vår arbetsmiljö framåt. Generellt har vi sett att friskvård är lönsamt och en investering återbetalar sig med minst faktor fem i ett företag liknande Kalix Tele24.

Har ni några speciella värderingar som genomsyrar företaget?

Förutom vikten av ledord, policys och riktlinjer i en organisation gäller det att satsningar på arbetsmiljön skapar värderingar som är lätta att förstå. Vi har A.L.V. A som genomsyrar Kalix Tele24, vilket står för Arbete – Lust – Välmående – Ansvar.  Vi vill helt enkelt skapa en unik arbetsmiljö där vi mår bra och är motiverade i vårt arbete och tar ett individuellt ansvar för vår arbetsmiljö.

Är personalen involverad i processen för att skapa en så bra arbetsmiljö som ni lyckats med?

Varje anställd är med i att skapa ett företags arbetsmiljö. Kontinuerliga gruppmöten, medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och samverkansmöten i olika former är därför prioriterade aktiviteter i vårt arbete för att förbättra arbetsmiljön. På detta sätt skapar vi även möjlighet för våra anställda, oavsett dag eller tidpunkt, att kunna föra fram sina ideèr eller synpunkter . Det är denna kraft som driver företaget framåt. Förutom detta finns ett strategiskt personalforum som går under benämningen motivationsgruppen. Motivationsgruppen ser till att vi lyckas uppnå det lilla extra i trivselfrågor. De består av ca 10 personer och gör ett jättebra arbete!

Vilka tips har du till företagare som har bestämt sig för att satsa på arbetsmiljöarbetet?

Skulle jag ta fram något konkret förslag så blir det att helt enkelt börja med att göra en total sammanställning över de poster som påverkar arbetsmiljön. Titta därefter på vad du gör idag och vad du skulle kunna förbättra för att uppnå en bättre arbetsmiljö. När du gjort det så kan du snabbt se vilka poster just ditt företag skall satsa på i första hand. Ta sedan fram ett konkret mål och en tydlig handlings-/tidplan. Den måste naturligtvis vara både realistisk och ligga inom ramen för vad du anser att företaget har råd med. Därefter är det ”bara” att åtgärda post efter post.

Hur bör man som företagsledare tänka för att i framtiden själv kunna uppnå Sveriges bästa arbetsmiljö?

Det finns inte några genvägar. Vilja, tålamod och engagemang är givetvis den största förutsättningen för att kunna lyckas. Har du viljan att skapa något bra finns det alltid fler som har samma intresse. Vikten av ledningens engagemang kan dock aldrig underskattas, d v s det är oerhört viktigt att högsta ledningen står bakom och stöttar detta arbete. Därefter kan resonemanget däremot vara ganska enkelt. Ska vi göra något lärorikt som vi mår bra av eller ska vi luta oss tillbaka och dessutom må dåligt?

Hur ser ni på framtiden? Är ni klara nu eller kommer ni att fortsätta arbetsmiljöarbetet?

Vi ska fördjupa oss ytterligare i den psykosociala arbetsmiljön. Med andra ord ska vi bygga vidare på den mycket positiva arbetsmiljökultur vi skapat och nu aktivt verka för att skapa Nordens bästa företagskultur. Ett både utmanande och spännande arbete.

Avslutningsvis: Har du några övriga tips till företagare och entreprenörer?

  1. Alla arbetsmiljöstrategier måste vara målsatta och långsiktiga.
  2. Det måste skapas handlingsplaner som är tidsatta, utmanande, realistiska och mätbara.
  3. Alla handlingsplaner måste vara överenskomna med personal.
  4. Man måste investera i ledarnas kompetenser gällande hälsofrämjande åtgärder och arbetsmiljö.
  5. Man måste skapa en kvalitetsinriktad organisation som ger alla medarbetare individuella förutsättningar att lyckas med sina målsättningar.

Om Kalix Tele24

Kalix Tele24 är Nordens ledande telefonistföretag med 220 anställda i Sverige. Företagets telefonister är certifierade via företagets eget utbildningsprogram Kalix Tele24 Academy. Tjänsterna levereras på alla Nordiska språk samt engelska. Kalix Tele24 grundades 1992 och ägare är vd, Kristian Rothoff. Kalix Tele24 blev även 2008 utsedda till Sveriges friskaste företag.

Läs mer: Löneförmåner istället för lön - lista med heta förmåner som motiverar anställda


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Nils Pettersson
2010-03-11 09:44
Det här var ju bra och tänkvärt. Jag tänker dock på ytterligare en aspekt när det gäller arbetsmiljön, nämligen medarbetarnas vardagspussel. Alltså att om man kan lägga till insatser för att stödja de anställda som är föräldrar i detta så kanske också arbetsmiljön totalt sett vinner på detta. Om du vill veta vad jag menar så ger jag en hel del förslag om detta på min hemsida, här är några länkar(mer finns):

http://www.zoulmedia.com/2010/03/08/fyra-satt-for-arbetsgivaren-att-stodja-anstallda-med-barn/

http://www.zoulmedia.com/2010/03/01/livsbalans-som-effektivitetshojare/

Vänliga hälsningar
Nils Pettersson
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.