Ida arbetar huvudsakligen med allmän bolagsrätt, företagsförvärv och arbetsrättsfrågor på Advokatfirman Vinge i Malmö. Hon deltar även i advokatbyråns projekt Vinge Growth, som vänder sig till entreprenörer och start up-bolag.

- I det svenska rättssystemet finns ingen direkt metod för att skydda idéer som sådana. Det som fungerar bäst är istället en kombination av olika åtgärder och avtal, så att så många aspekter som möjligt av verksamheten skyddas, menar hon.

Bland de tillgängliga skyddsåtgärderna finns bland annat patent, upphovsrätt, varumärkesregistrering, sekretessavtal och copyright.

Varför är det så viktigt att skydda en affärsidé?

- Affärsidén är ju essensen av en affärsverksamhet och därför är det viktigt att försöka skydda den så gott det går. Om man inte skyddar sin affärsidé är risken större att någon annan ”lånar” den och utnyttjar den för något annat kommersiellt syfte. Det finns naturligtvis inte garanti för att man får ha affärsidéer ifred även om man är noga med att skydda den, men jag tror att risken är lägre om man är medveten om vad som kan hända.

- Bara det faktum att man exempelvis ber konsulter och samarbetsparters att underteckna sekretessavtal skickar en signal om att man tar allvarligt på frågan om sekretess. Jag tror också att den som har tänkt efter före och vidtagit åtgärder för att skydda sin affärsidé ofta kan ha lättare att försvara sig vid ett eventuellt intrång än den som inte vidtagit några åtgärder alls. Givetvis för att kunna fortskrida med planerade affärer utan komplikationer, men också därför att det generellt är väldigt svårt att bevisa stöld av något så flytande som en idé, säger Ida. Att få upprättelse kan ta lång tid, och är överhuvudtaget relativt sällsynt.

Eftersom det inte finns något skydd en för affärsidé, som kan vara ett väldigt varierande begrepp, rekommenderar Ida att man som företagare försöker hitta kärnan i vad det egentligen är man tänker lansera och kan skydda. Affärsidén kan bestå av många olika delar där någon del kanske går att registrera (såsom varumärke, patent eller mönster) medan andra delar åtminstone i viss mån kan skyddas genom avtal. Ida påpekar dock att det är viktigt att vara införstådd med att man aldrig kan skydda allt utan att man får försöka göra så gott det går.

- Eftersom man inte kan skydda allt är det viktigt att verkligen definiera företagets fokus och dess främsta värde, och lägga tyngdpunkten på att försöka skydda detta. Det kan naturligtvis vara så att det är väldigt svårt att skydda just det som är kärnan i din affärsverksamhet, men då är du i alla fall medveten om var den största risken finns och kanske istället ska vara lite mer noggrann med vilken information du lämnar ut och att du har bra sekretessavtal. Utan en trygg mall att falla tillbaka kan det bli svårt att hålla verksamheten på rak kurs och skapa en tydlig företagsprofil.

Tips på vad man kan göra

1. Var medveten om vad det är du vill och kan skydda. Registrera skydd för det som går (t.ex. ditt varumärke) och försök behandla annan information konfidentiellt. Ha en konkret och samlad affärsidé där du verkligen är säker på vad det värdefulla är. Kanske är det en ny produkt, en lansering av något på en ny marknad eller ett helt annat koncept.

2. Ta gärna kontakt med en advokat och för att få hjälp att undersöka vilka juridiska skydd som kan tillämpas på din idé. Beroende på verksamhetens typ finns olika former av anpassningsbara åtgärder att tillta för företagets säkerhet.

3. Har du anställda kan det vara en god idé att få ett sekretessavtal påskrivet. Som anställd har man automatiskt en lojalitetsplikt mot företaget, så men avtalet är ändå viktigt eftersom det fungerar främst som en påminnelse till den anställde om sekretessen.

4. Avtalssäkra dina rättigheter så långt det går. Detta är viktigt exempelvis när du anlitar externa nya parter, såsom konsulter, i företaget. Tänk även på att ett sekretessavtal inte automatiskt ger dig rätt till det konsulten skapar åt ditt företag utan att detta behöver regleras separat. Föreslå ett sekretessavtal så att båda parter kan känna sig trygga i samarbetet.

5. Kom ihåg att det kan vara riskfyllt att avslöja berätta för mycket om din affärsidé under uppstarten av en ny verksamhet. Visst kan man behöva avslöja information om sin affärsidé i olika sammanhang (t.ex. för en samarbetspartner eller investerare) men ofta kan man välja vad man vill dela med sig av. Om du behandlar din affärsidé som en företagshemlighet har du kommit en god bit på vägen! Fega inte av rädslan att din idé ska bli stulen, men var på din vakt och var aktsam med vilken information som delges.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.