Vad innebär varumärkesregistrering?

Ett varumärke är ett namn, ett tecken, eller en symbol som används för att identifiera en produkt eller tjänst. I Sverige registreras varumärken hos Patent- och registreringsverket och för varumärken med giltighet inom hela EU, så registreras de hos EU:s varumärkesmyndighet, OHIM.

Registreringen av ett varumärke ger företaget ensamrätt för att använda det inom sitt marknadsområde. Det gör att obehöriga inte kan nyttja den goodwill som finns i det, eller att kopiera det för att sälja mer. Så även om det tar lite tid och kostar några kronor kan det vara väl investerade pengar. Förhoppningen är givetvis att varumärket en dag blir stort och mäktigt, även om det idag är litet, eller till och med bara en idé. Det gäller både namnet på företaget som på de produkter eller tjänster som säljs.

Vad kan registreras?

Ett varumärke kan bestå av en hel del olika kännetecken. Den gemensamma nämnaren för varumärken är att de i sig är kännetecken för en vara eller en tjänst och att de på något sätt är unika. Sedan kan ett varumärke se ut på en rad olika sätt och bestå av bokstäver, symboler, färger och ljud. Till och med dofter kan ingå. Det kan vara svårt att få till ett varumärke som uppfyller de krav som finns. Beskrivande texter eller vanliga ord kan inte bli registrerade utan måste omvandlas till ett unikt koncept. Det ska inte gå att förväxla med vanliga ord eller varumärken som redan finns. Det får heller inte vara vilseledande.

Om företagsnamnet

Ett grundläggande skydd för företagsnamnet ges genom att registrera själva företagsnamnet hos Bolagsverket. Det kan också räcka med att namnet är inarbetat inom sitt segment för att ett varumärke eller företagsnamn ska anses skyddat. Enskilda firmor behöver inte registrera ett namn, men skyddas därmed genom hävd om namnet anses inarbetat. Skyddet av företagsnamnet när bolaget registreras är begränsat geografiskt till det område där företaget verkar och till det unika namn som valts. Firmanamnsskyddet ger således inte samma skyddsomfång som en varumärkesregistrering gör. Därför är det en god idé att även skydda sitt företagsnamn.

En tillgång

En registrering av ett varumärke ses som en tillgång. Kännetecknet anses då ha ett faktiskt och mätbart värde och det kan till och med pantsättas. Det kan också säljas. Registreringen ökar därför företagets värde på marknaden. Efter vart tionde år behöver registreringen göras om för att vara giltig. Då symbolen för varumärkesskyddet ® visas bakom ett varumärke visar det också tydligt att detta skydd finns. (För oregistrerade varumärken används ™ och för registrerade varumärken används ®) Det i sig minskar också risken för att copycats försöker tjäna pengar på att efterlikna namnet. Om de ändå gör det, blir det enklare att hävda sin rätt med ett varumärkesskydd.

Olika typer ger olika skydd

En varumärkesregistrering sker antingen nationellt, inom EU eller internationellt. Företaget kan själv avgöra vilka länder som är intressanta att skydda sitt namn på. De länder det finns intresse att varumärkesregistrera namnet är framför allt de länder vari företaget är verksamt. Men det kan också vara en god idé att registrera firmanamnet och produktnamn som ett varumärke i länder som ses som framtida marknader. Annars finns alltid risken att någon annan hinner före och lägger beslag på marknader som annars skulle vara öppna för företaget, och det med samma varumärkesnamn till råga på allt.

De mest populära tjänste- och varumärkesklasserna för nationella varumärken som registrerades under 2010 var Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet (varumärkesklass 41) tätt följt av Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster (varumärkesklass 35).

Var ansöker man?

I Sverige är det Patent- och registreringsverket som handlägger varumärkesregistreringen. Ansökan kan se via en e-tjänst på verkets hemsida eller via blanketter som sänds in. Varje varumärke behöver sin egen ansökan. I den ska också de tjänster eller produkter du vill ska förknippas med varumärket anges. När ansökan är komplett ifylld behandlas den av verket som tar ställning till om varumärket är särskiljande nog att godkännas. Vid risk för avslag har du rätt att ändra i ansökan.

Vad kostar det att registrera ett varumärke?

Använder man PRV:s e-tjänst för varumärkesansökan blir ansökningsavgiften lägre än om du skickar in ansökan på papper. Det kostar alltid minst 1 500 kr och den avgiften betalar du oavsett om varumärkesansökan blir godkänd eller inte. Det är kostnaden för handläggningen av ansökan. Läs mer om kostnad för varumärkesregistrering här

Ta hjälp, om det behövs

För att underlätta hanteringen av varumärkesansökan går det att ta hjälp. Det finns en mängd olika konsulter att välja mellan. Dessa kan dock kosta en hel del pengar, men om varumärket är viktigt kan det ändå vara en investering värt insatsen. Hos konsulter kan du också få råd och hjälp i varumärkeshanteringen på marknaden i övrigt.

Läs mer på PRV om hur du registrerar ditt varumärke

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.