När livets omvälvande händelser inträffar, tvingas vi ofta omvärdera våra vägar och drömmar. Jag minns tillbaka till 2017 när jag fick den vida viktiga nyheten att jag skulle bli far. Vid den tiden var jag 31 år gammal och kände mig överväldigad av frågor som: Vem är jag på väg att bli? Ska jag fortsätta med mitt nuvarande arbete på Volvo, eller ska jag följa min passion och sträva efter något som verkligen betyder något för mig? Vad är mitt syfte och vad vill jag uppnå i detta liv? Samtidigt hade jag också nyligen förlorat både min bror och min far i en alltför tidig ålder till den grymma sjukdomen lungfibros; min bror vid 39 års ålder och min far vid 63. Denna förlust väckte en djup insikt om livets skörhet och behovet av att verkligen leva fullt ut.

En vändpunkt i min resa kom när jag tog en semesterresa till USA. Där passade jag på att interagera med så många företagare som min fästmö vän kände till. En gemensam nämnare framträdde snabbt: fastighetsinvesteringar var en gemensam nämnare bland dessa framgångsrika människor. En annan insikt var att de hade en unik kontroll över sin tid, en frihet som tillät dem att välja när och hur de skulle arbeta. Denna upptäckt började omforma min syn på arbete och livet som helhet.

Efter min återkomst till Sverige började jag ivrigt studera både fastighetsinvesteringar och effektiva arbetsmetoder. Jag insåg att jag ville arbeta smartare, inte hårdare. En bok som jag snubblade över var "The 4-Hour Workweek", som introducerade mig till konceptet att systematisera och automatisera arbetsuppgifter genom användning av virtuella assistenter och den senaste AI-teknologin. Jag insåg att det handlar om att ställa rätt frågor: I stället för att fråga "Hur kan jag göra detta?" började jag fråga "Vem kan göra detta åt mig?" Denna förändring i perspektiv blev avgörande för min framgång.

En avgörande insikt jag omfamnade var värdet av min egen tid. Jag insåg att jag inte kunde vara överallt och göra allt själv om jag ville uppnå mina mål. Jag började fokusera på uppgifter som genererade inkomst och outsourcade eller delegerade andra uppgifter till de rätta experterna. Genom att anlita virtuella assistenter för att planera resor eller utforma professionella hemsidor kunde jag frigöra min tid och energi för det som verkligen betydde mest för mig och mitt företag.

Ett levande exempel på denna princip är våra fastigheter i Storbritannien.

Att ha en fastighetskötare, advokater, revisorer och skatteexperter som partners har visserligen medfört vissa kostnader, men det har också befriat mig från detaljer som annars skulle ha tagit bort min fokus från mina kärnuppgifter.

Sammanfattningsvis har min resa lärt mig att för att lyckas behöver man inte vara en expert på allt. Det handlar om att identifiera vad som verkligen driver resultat och att delegera eller outsourca det som inte är kärnan i din verksamhet. Genom att ställa rätt frågor och omfamna idén om att anlita "Vem" istället för att klamra oss fast vid att göra allt själv, kan vi uppnå enastående resultat och samtidigt njuta av en högre livskvalitet och frihet att följa våra passioner.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.