Frågorna inför pensionen är många. Vem ska ta över, räcker pensionen, kommer jag sakna livet som företagare?

Att driva eget företag är för många en livsstil och inte bara ett jobb. De anställda, såväl som leverantörer och kunder är människor man har en daglig kontakt med. Att sälja sitt företag innebär en stor förändring av livssituationen och är för många ett svårt beslut att fatta.

Jag möter många ägare av företagare, som står inför ett beslut om att gå i pension och kanske kan en del av mina erfarenheter vara till nytta för dig som funderar på att sälja ditt företag.

Det är många frågor som företagaren ställer sig. Kommer pensionen att räcka? Kommer företaget och dess anställda att fortsätta som förut? Kommer jag att sakna livet som företagare?

Gäller något av detta dig?

1. ”Julluncherna kan inte jämföras med hur de var förr”

Gäller detta även för ditt företag? Den bakomliggande orsaken till sjunkande omsättning uppges ofta vara att det egna nätverket bytts ut mot yngre människor. Vänta inte för länge med att sälja ditt bolag! Jag ser tyvärr ofta exempel på företagare som behållit sitt företag för länge vilket resulterat i sjunkande omsättning och sämre vinster. Resultatet blir att företagets värde sjunkit och det har i många fall gått så långt att företaget inte längre attraherar några köpare.

2. ”Utbildning ger mig inget”

Känner du att du har hört allt tidigare och att utbildningar bara är en upprepning av gammal information, som du redan hört massor av gånger? Därför väljer du att tacka nej till kurser och seminarier, som du tidigare aktivt deltog i? Det är självklart att det inte känns som motiverande att gå på ett seminarium, där 99 % av all information är sådant som man redan hört förut. Problemet för den erfarne företagaren är att den nyttiga informationen från en utbildning har en tendens att öka med åren som man inte varit med på utbildningar. Det kommer en dag då man inte längre är tillräckligt uppdaterad för att driva företaget på ett effektivt sätt. Exempelvis sker det idag stora förändringar gällande kanaler för marknadsföring, som kräver åtgärder. Det är svårt att upptäcka själv när man börjar bli för ”gammalmodig” för att driva företaget maximalt effektivt. Det är en smygande process. Upptäcker du att det inte längre är lika kul att gå till jobbet, så är det kanske dags att tänka på nästa steg i livet?

3. ”Mitt bolags värde sitter i min kunskap”

Är du företagets viktigaste resurs och är bolaget beroende av dig för att fungera? I så fall finns det mycket pengar för dig att tjäna på att snarast starta upp ett arbete som ska leda till att företaget blir oberoende av dig. Det kan handla om att låta nyckelpersoner växa och få större ansvar. Kanske erbjuda delägandeskap till medarbetare som är viktiga för företagets framtida överlevnad? Det finns ett stort värde i att företagets rutiner finns dokumenterade och att rutinerna följs. Kanske finns det anledning för dig att starta igång ett ISO-certifieringsarbete eller liknande för att göra bolaget mindre beroende av din egen förmåga till planering?

Missa inte: Vad är företaget värt? En guide för företagsvärdering

4. ”Jag kan bara tänka mig sälja om jag får ett bra bud från någon”

Jag upplever att många ägare av företag är rädda för att det ska komma ut att företaget ska säljas. Trots sekretessförbindelser om att inte föra information vidare om att företaget är till försäljning är ryktesspridning i längden svår att undvika. Därför väljer man ofta att sälja till första bästa budgivare, vilket kan innebära att företagets framtidsmöjligheter och transaktionsvärdet blir sämre än vad som hade kunnat bli fallet om olika alternativ ställdes mot varandra. En väl genomförd företagsförmedling leder ofta till att nya möjligheter synliggörs och en ägarförändring kan innebära många olika saker. Det kan röra sig om allt ifrån 100 procentig aktieöverlåtelse men också att ägandet sprids vilket ger förutsättningar för att kapital och kompetens tillförs bolaget. Den oro som kan skapas av en planerad försäljning kan undvikas genom att personal och andra intressenter informeras om ägarens mål med försäljningen. Det handlar om att skapa en tilltro till framtiden så att negativa konsekvenser undviks.

Se även: 8 strategier hur du ökar företagets värde inför en exit

5. ”Mina barn tar över efter mig”

Förutsatt att dina barn har intresse och kompetens för att driva företaget vidare, så är ju detta alternativ ett väldigt trevligt och önskvärt. Jag vill dock starkt rekommendera att reglera ägandeskapet genom ett noga genomtänkt aktieägaravtal, som undviker att företaget försätts i paralys om barnen inte kommer överens. Jag har sett allt för många företag gå under som en följd av konflikter mellan ägarna.

Företagsmall: Avtalsmall för inkråmsöverlåtelse

6. ”Jag vill ha bra betalt när jag säljer”

Inte helt oväntat kan jag konstatera att köpare och säljare ofta har starkt divergerande åsikter om värdet på ett företag. Min roll som mäklare blir därför att skapa en samsyn, så att en affär kan genomföras. Därutöver finns det mycket en företagare kan göra för att höja värdet på sitt företag förutsatt att försäljningen inte sker under tidsnöd. Därför är det viktigt att vara ute i god tid så att åtgärder kan sättas in i god tid inför försäljningen.

När du väl bestämt dig för att sälja ditt bolag rekommenderar jag att du väljer en företagsmäklare som du tar referenser på. Annonsering räcker inte och det innebär en stor arbetsinsats med mycket aktivt uppsökande försäljningsarbete för att en maximalt lyckad försäljning ska kunna genomföras.

Fler avtalsmallar hitta du här.

Läs vidare: Hur du förbereder en kommande företagsförsäljning


1 kommentarer
2016-06-01 07:09
En sjunde synpunkt tycker jag väl kan vara att noga räkna över hur det ställer sig skattemässigt att sälja rörelsen, istället för hela bolaget.
Många äldre företagare kan ha flera miljoner i sparat utdelningsutrymme, som skulle kunna utnyttjas under år framöver om bolaget tillförs medel genom att sälja av tillgångarna och rörelsen.

En egen ägd pensionskassa, helt enkelt.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.