Efter en lång karriär inom industrin arbetar jag idag sedan 4 år tillbaka som företagsmäklare. Jag har under denna tid varit delaktig i ett 30-tal transaktioner och gemensamt för nästan alla är att köpare och säljare ofta dividerat om hur stor del av köpeskillingen som ska vara utbetalas initialt, respektive hur stor andel som ska utbetalas som en Tilläggsköpeskilling.

Köparen vill ju att säljarens ansvar för givna prognoser och utfall ska finnas kvar och förutom av finansieringsskäl vill han därför att en stor del av transaktionsvärdet ska utbetalas i form av en Tilläggsköpeskilling, som påverkas uppåt eller nedåt beroende på resultatet som företaget gör efter övertagandet. Säljaren vill å andra sidan oftast få sina pengar direkt och slippa att tänka på företagets framtid. Den här dragkampen brukar sluta med en kompromiss, så att en del av betalningen utgörs av en Tilläggsköpeskilling.

De allra flesta säljare av företag värnar om att det ska gå bra för ”livsverket” även efter det att denne lämnat över stafettpinnen till en ny ägare. Beroende på att säljaren ofta får en del av sin betalning i form av en Tilläggsköpeskilling, så finns det också ett betydande ekonomiskt intresse gällande företagets framtid efter övertagandet.

Trots detta förhållande visar tillgänglig statistik att mer än 54 % av noterade bolag som köper andra bolag tappat i värde, året efter ett uppköp. Min tolkning av detta är att integrationen med de fusionerade bolagen inte lyckats så som det var tänkt. Det finns också för många exempel på misslyckade företagsköp där entreprenörer gått in som ny ägare i ett företag. I detta fallet handlar det om att den nytillträdande ägaren behöver förstå företagets kultur och personalens drivkrafter.

Med rätt insatser skapas det förutsättningar för säljaren att få en högre Tilläggsköpeskilling för sitt företag och för köparen kan det vara av avgörande betydelse för företagets framtid och utveckling.

Missa inte: Dokumentmall för Inkråmsöverlåtelseavtal

Viktigt att tänka på för att en företagsöverlåtelse ska bli en framgång

Det kan inträffa yttre omständigheter så som en ekonomisk kris, någon ny konkurrenssituation, etc., som förändrar förutsättningarna för att ett företagsköp ska bli lyckat, men oftast är nyckeln till framgång att förbereda och genomföra integrationen på ett professionellt sätt. Jag frågar min kollega Herwig Stöckl som har stor erfarenhet av integrationsprojekt från bland andra Ericsson M&A Department om hans råd i ämnet.

Han menar att viktigast av allt är att man är förberedd och proaktiv, att man försöker ligga ett steg före. Därför är det viktigt att tänka integration i ett tidigt skede, helst redan innan man sitter vid förhandlingsbordet. Om man har en uppfattning om vad integrationen kommer innebära och kosta vet man också vilket förhandlingsutrymme man har. Viktigt är att man kommunicerar ofta och mycket med berörd personal, men även med kunder och leverantörer – givetvis i den mån det är lämpligt vid tillfället i processen.

Enligt Herwig kommer man ganska långt med en flexibel ”vi fixar det” attityd och sunt förnuft, men han har också en del verktyg och otaliga erfarenheter med sig som hjälper att inte göra om de felen som andra har gjort förr.

Viktigt är att den nya ägaren engagerar sig själv, respekterar individernas olika förändringskurvor, olika företagskulturer och visar förtroende till nyckelpersonerna.

Nödvändiga beslut ska fattas och omsättas, man vinner genom att demonstrera proaktiv beteende och handlingskraft, inte med rädslan för förändring och heller inte med ”fyrkantighet”.

Tillgängliga data ska användas och också ifrågasättas, allra viktigast är att inte tappa fokus på kärnverksamheten och affärerna. Man köper ju för den anledningen.

Det är ju till slut framgångarna i sina affärer som säkerställer att överlåtelsen verkligen blir en framgång.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.