För att lyckas med försäljningen av ett bolag är det många saker som ska på plats. Att företaget ska vara rätt prissatt är grundläggande, men det finns en rad andra fallgropar som är lätta att förbise. Här har du en guide som hjälper dig på vägen när du ska sälja ditt aktiebolag.

Har du bestämt dig att sälja ditt aktiebolag? Du har kanske fått ett köperbjudande eller har själv hittat en presumtiv köpare. Stort grattis, det är redan en framgång och nu gäller det att ta hand om försäljningsprocessen på bästa möjliga sätt och ro affären i land. Den här artikeln är skriven speciellt för dig som vill eller ska sälja ett aktiebolag och vill undvika eventuella problem under och efter försäljningen av bolaget. Ska du köpa ett bolag läs istället min kommande artikel om det. Fokus i den här artikeln ligger på förhandlingsprocessen och juridiken.

Jag har jobbat med bolagsöverlåtelser som jurist på köpar- och säljarsida i flera år och här sammanfattar jag mina 8 bästa tips på vad du ska tänka på vid försäljning av ett bolag. Jag utgår ifrån att bolaget är ett aktiebolag och inte äger någon fastighet.

1. Värdering av aktiebolaget

Det är alltid bra att veta bolagets värde till exempel i kontakt med banker och särskilt när man ska sälja ett bolag. Det finns olika värderingsmetoder och man kan anlita en värderingsman och få ett värderingsutlåtande. Man tittar oftast på bolagets avkastning, tillgångar, hyresavtal avseende lokal, omsättning, kostnadsmassa, kunddatabas mm. Ta hjälp av en värderingsman, företagsmäklare eller revisor. Ju mer detaljerat du vet hur värderingen har gått till, ju mer information om bolagets tillgångar du har desto bättre förhandlingsutrymme du har när det gäller pris.

Läs mer: En guide om hur du värderar bolaget

2. Stirra dig inte blind på pris

Rätt pris är viktigt, du och ditt team har jobbat hårt för det men det finns alltid många andra parametrar som kan vara viktiga som t.ex. om och när handpenningen ska betalas, hur stort ska det vara, om köparen inte fullföljer köpet har säljaren rätt att behålla hela eller delar av handpenningen, när tillträde till aktier ska ske, ska allt ingå i försäljningen eller du kan lyfta ut en del ur bolaget, säljer du även varumärket som du har byggt upp eller vill du endast ge rätt att använda det mot ersättning? För flera tips vad du kan göra före, under och efter i förhandlingen kan du läsa min bok ”Att förhandla dig framgångsrik”.

3. Fast pris eller pris baserat på proformabalansräkning

Vid bolagsöverlåtelser är det brukligt att köpeskillingen består av två delar. En preliminär köpeskilling och tilläggsköpeskilling. Den preliminära köpeskillingen baseras på proformabalans räkning strax före avtalet om försäljning skrivs under och tilläggsköpeskillingen baseras på en tillträdesbalansräkning som man upprättar ca en månad efter tillträdet. Tillträdesbalansräkning kan visa att köparen ska betala mera eller få tillbaka ett belopp beroende på kostnader och intäkter fram till tillträdesdagen. Ibland kan det vara enklare att avtala om ett fast pris och på så vis slippa att upprätta tillträdesbalansräkningen, gå igenom den och eventuellt lösa meningsskiljaktigheter i beräkningen. Det ökar också förutsägbarheten vad en köpare ska betala på tillträdesdagen.

4. Garantier

Var noga med garantier. Det du utlovar kommer köparen att vilja förlita sig på och om den uppgiften inte stämmer kommer köparen vilja reklamera det och få en ersättning. Principen ”ju mer du garanterar desto högre borde priset vara” gäller. Sträva efter att begränsa så att det endast är garantiavvikelser som en köpare kan göra gällande som fel. Begränsa också minsta belopp som ger rätt till ersättning samt ett högsta totalt belopp, normalt 50 procent av köpeskillingen. Det är brukligt att säljaren ansvarar för skatt fram till tillträdesdagen och att man inte begränsar det ansvaret.

5. Avtala bort hävningsrätt och köplagen

Om det blir något fel i bolagets aktier, som är föremål för försäljningen, eller i själva bolaget och det visar sig först några månader efter försäljning vill du undvika att köparen häver köpet och lämnar tillbaka aktier och därmed bolaget som säljaren har hunnit driva i några månader. Det är därför du vill avtala bort köplagens regler om reklamation och hävningsrätt så att enda påföljder som köparen kan göra gällande är prisavdrag, vilket man också brukar begränsa till hela eller delar av köpeskillingen, och skadestånd.

Ska du bara sälja inkråmet? Här är ett inkråmsavtal

6. Personal

Har du personal som jobbar i bolaget? Vill du/köparen att personalen följer med vid försäljning? Har personal fasta anställningar gäller avtalet och personalen följer med vid försäljning men säljaren kan försöka komma överens med personalen om en annan lösning. Som säljare måste du förhandla med facket om personalen är fackligt anslutna. Då ska man påkalla MBL förhandling vid verksamhetsövergång. För att undvika framtida missförstånd bilägg gärna en lista till avtalet med både nuvarande personal och även personal som har slutat.

7. Skriftligt avtal

I Sverige finns det inte något krav på att avtal avseende försäljning av aktier ska vara skriftligt, även muntligt avtal gäller. Då det är många parametrar som både köpare och säljare vill reglera i ett aktieöverlåtelseavtal är det bäst att ha det skriftligt, oftast blir det långa avtal som utvecklas under förhandlingsprocessen mellan parterna. Spar gärna varje version för sig samt alla mejl till och från motparten så att man kan följa utvecklingen av förhandlings-och försäljningsprocessen.

8. Ta hjälp av jurist/advokat

Att anlita en jurist är en säker investering för att undvika helt eller minimera framtida problem och tvister. Det finns många duktiga jurister och advokater på just bolagsöverlåtelser. Min starka rekommendation är dock att anlita en jurist som har erfarenhet av både bolagsöverlåtelser och processer i domstol. Vissa jurister specialiserar sig endast på bolagsöverlåtelser och har väldigt liten insikt i vad som kan gå snett om en tvist uppstår. Detta kan inte bara försvåra men även ibland vara förödande för avtalsförhandlingar eftersom den typen av jurister inte riktigt vet vilka klausuler som är viktiga att kämpa för och vilka går bra att släppa som förhandlingseftergift då dem har mindre betydelse vid eventuell domstols process. En annan fråga är om säljar- eller köparsidan ska skriva första utkastet till avtalet. Min mångåriga erfarenhet visar tydligt att den part som tar på sig jobbet (och kostnaden) att författa första utkastet får ett stort försprång eftersom den skapar ramen med sina formuleringar och regleringar som är viktiga för den parten och även lägger till regleringar som är bra att ha men lätt kan efterges vid förhandling, vilket ger större förhandlingsutrymme.

Jag sammanfattar ovanstående. För att lyckas med försäljning av bolag ska säljaren tänka på att bolaget är rätt prissätt; ska väga in även andra parametrar i förhandlingen än endast priset såsom garantier, maxbeloppet för ersättningen, handpenningen, tillträde m.m.; ska avtala bort hävningsrätt; ska tänka på att hantera personal och facket; ska ha ett välarbetat skriftligt avtal och sist men inte minst ska anlita en kunnig jurist.

Avslutningsvis kan jag säga att förhandlings- och försäljningsprocessen kan verkligen se olika ut för olika branscher, olika bolag och olika personer. För att lyckas med den processen ska man ha struktur, tidsplan, uppföljning, hjälp av tillförlitliga och kunniga konsulter, bra avtal, mycket tålamod, många koppar gott (och oftast starkt) kaffe och många skratt.

Har du några frågor är du välkommen att mejla till Katarian Biertz på [email protected] (Din fråga kan komma att publiceras med svar vilket kan hjälpa fler)


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.