Det är viktigt att komma ihåg att en enskild röd flagga, inte behöver betyda någonting. Däremot när man ser en kombination av flera röda flaggor,  så bör man se glaset som halvfullt, och utgå ifrån det sämre scenariot. I denna artikeln ska vi analysera årsredovisningen i ett nordiskt företag. Jag har angett ”mkr” för att beskriva miljoner kr, men det handlar om danska kr, inte svenska.

Företaget i fråga har hittat på ett sätt att förvränga omsättningen på, genom att kalla det för ”year end annual run rate revenue”. På raden under finns omsättning. Det här är sätt att försöka sminka omsättningen på, och dra uppmärksamhet till att omsättningen ökar och var lite högre på månadsbasis i slutet på året.

Sedan har vi gross profit, och adjusted ebitda. Den sistnämnda är justerad redan från början, vilket man kan argumentera för att den inte borde vara. Gross profit är visserligen en legitim definition, men man kan applicera flera olika definitioner av bruttovinst, beroende på vad man inkluderar och exkluderar. 

Net financials borde också ha definierats annorlunda, för det kan lätt misstolkas som nettovinst, vilket kommer på raden nedan. Jag påstår att det är medvetet, alltså att man försökt skapa missförstånd. Detta hade jag förmodligen inte påstått om man inte hade gjort samma sak med omsättningen. Återigen så är det kombinationen av röda flaggor, som skapar misstänksamhet. Ett enskilt misstag eller ett enskilt uttryck enligt någon av dessa former behöver inte betyda att något är fel.

Så, de riktiga siffrorna är alltså enligt följande.

Omsättning: 156 mkr
Nettoförlust: 206 mkr

Även om vi applicerar deras sminkade definitioner av både omsättning och vinst, så går de kraftigt back, hur mycket man än vänder och vridet på det, och det är innan vi ens börjat analysera goodwill posten på balansräkningen. 

När vi sedan läser deras balansräkning så ser vi bl.a. följande (nedan är endast ett urval)

73 mkr i en egenutvecklad post på balansräkningen, vi återkommer till den.

320 mkr i goodwill, vi återkommer till den.

522 mkr i totala tillgångar

Nu till skuldsidan

Den interna fördelningen av dessa poster är mindre viktiga i detta sammanhanget. Det enda vi behöver veta är att de totala skulderna uppgår till 281 mkr.

Företagets egna kapital är på pappret 241 mkr

Definitionen på goodwill, kan ibland variera lite och dessa definitioner kan ibland vara överlappande av varandra. Den mest trovärdiga källan i sammanhanget är i min mening amerikanska skatteverket, som definierar goodwill enligt följande i ett prejudikat.

Revenue Ruling 59-60 Section 4 (F) In the final analysis, goodwill is based upon earning capacity. The presence of goodwill and its value, therefore, rests upon the excess of net earnings over and above a fair return on net tangible assets.

Hur man än vänder och vrider på det, så går de back. De försöker visserligen anstränga sig för att förvränga och förvrida siffrorna, i min mening. Deras presentation är otroligt snygg ur ett PR perspektiv, många snygga grafiker, och man lyfter tydligt fram flera nyckelpersoner på ett personligt plan, och man fokuserar mycket på de vinsterna som man påstår att man ska göra i framtiden.

Enligt den mest accepterade och respekterade definitionen av goodwill, så tjänar de inte pengar, eftersom det handlar om ”net earnings”, alltså inte omsättning eller tillväxt. Detta företaget har aldrig varit i närheten av att tjäna pengar, inte ens med deras fluffiga och sminkade definitioner. 

På deras balansräkning, så hittar man dock 320 mkr av goodwill och ytterligare 73 mkr som med stor säkerhet kommer ligga på goodwill-raden i årsredovisningen nästa år, alltså totalt 393 mkr.

Tar man bort 393 mkr från deras balansräkning, så har de bara 129 mkr kvar (tillgångar) samtidigt som de har 281 mkr i skulder, vilket gör att de är insolventa.

Varför finns detta och varför tillåts detta då? Vid t.ex. förvärv, så måste man kunna lägga upp goodwill på balansräkningen som sedan skrivs av. Det finns legitima anledningar till varför detta måste tillåtas. Det finns även andra legitima anledningar till varför andra immateriella tillgångar måste kunna tillåtas på balansräkningen. Problemet är dock att detta ofta missbrukas, främst av startups. 

Det finns visserligen något som heter goodwill impairment, men detta kan man ofta slingra sig ur genom att motivera det genom tillväxt mm. Då kan man fråga sig om revisorn har gjort fel? Svaret är att revisorn förmodligen inte gjort fel, även om jag själv kanske inte är imponerad i sammanhanget. Revisorns uppgift är mer att man ska hålla sig inom vissa breda ramar.

I min värld av företagsvärdering och företagsbesiktning, så är det inge tvekan om att detta företaget borde vara insolvent. Tillväxt är inte sexigt, om man det inte finns någon form av stabilitet och lönsamhet i sikte. Detta har vi sett i bl.a. Silicon Valley, där många tech-bolag fått sina värderingar slaktade senaste åren.

Detta företaget har dessutom ganska försiktig tillväxt, i sammanhanget av tech-bolag, vilket är vad man försöker positionera sig om. Jag skulle snarare definiera dem ett vanligt säljbolag med tillväxt i stil med vad man kan förvänta sig för just ett säljbolag, och då finns det i min mening ännu mindre utrymme för denna typen av goodwill på balansräkningen. 

Vänligen observera att om man hade gjort "tillbaka-justeringar" för goodwill, på resultaträkningen, så hade man gått ännu mer back, än vad som syns i siffrorna ovan.

Vad tror ni läsare om detta? Kommer vi se ett korthus falla inom kort?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.