Guide i marknadsföringMarknadsföring handlar om att skaffa kunder till ditt företag och om att behålla de du redan har. Det handlar inte bara om reklam utan också om att bygga relationer, hitta lösningar på kundens problem och om hur du och ditt företag uppfattas.

Vi har här publicerat en guide i marknadsföring framtagen av Tillväxtverket (Pdf-format som original). Vi valde att lyfta fram denna då den innehåller många riktigt bra tips och råd om hur du ska komma igång med ditt företags marknadsföring och skaffa de första kunderna. Det är många "små" saker som tas upp i denna guide som kan vara avgörande om du ska lyckas eller inte med ditt nystartade företag. Artikelserien ger även bra tips för dig som vill förstärka din marknadsföring och nå ut till nya kunder.

För dig som just har startat eget eller är på väg att göra det är marknadsföring viktigt. Kunderna kommer inte av sig självt. Som nyföretagare har man sällan råd med stora annons- eller pr-kampanjer. Det finns ändå mycket du kan göra med relativt små resurser och eget arbete.

En av nycklarna till att bli framgångsrik i din marknadsföring och försäljning är att se vad kunderna har för behov eller problem och sedan erbjuda dem en lösning. När du har hittat rätt är nästa steg att nå ut med information om just din produkt eller dina tjänster. Hur du gör det på bästa sätt skiljer sig från bransch till bransch och mellan olika målgrupper. Den här broschyren ska förhoppningsvis ge dig idéer att komma igång med din marknadsföring.

”En av nycklarna till att bli framgångsrik i din marknadsföring och försäljning är att se vad kunderna har för behov eller problem och sedan erbjuda dem en lösning.”

Lär dig branschen

Att lära sig branschen handlar om att ta reda på hur företag som liknar ditt bedriver sin verksamhet. Vilka vänder de sig till? Hur presenterar de sina produkter eller tjänster? Hur mycket tar de betalt? Lägg tid på att göra en enkel kartläggning. Samla in så mycket relevant information som möjligt om din bransch.

Källorna är många:

  • Egen erfarenhet – bästa sättet att skaffa information och kunskap är att jobba som anställd inom branschen under en tid. Ett alternativ kan vara att praktisera inom en liknande verksamhet då och då.
  • Besök – om du tänker starta ett kafé, en klädbutik eller liknande kan du få mycket information bara genom att gå runt till olika ställen och titta. Anteckna alla idéer du får!
  • Webbplatser – många företag har mycket information om både verksamheten och produkterna på sin hemsida.
  • Branschorganisationer – inom många branscher finns en särskild branschorganisation. Där kan du ofta få mer information om just din bransch.
  • Näringslivsregistret – här finns omkring en miljon svenska företag registrerade. Att göra enkla sökningar är gratis men om du vill ha mer information, som årsredovisningar eller se vilka som sitter i styrelsen för ett företag, måste du betala. Se www.bolagsverket.se
  • Statistiska Centralbyrån – här hittar du statistik om det mesta och bland annat fakta om företag uppdelat per bransch. Se www.scb.se
  • Kommunens näringslivskontor – här finns ofta stor kunskap om hur näringslivet ser ut i just din kommun.
  • Lokala företagarföreningar – finns i många kommuner och hittas enklast via telefonkatalogen eller sökning på Internet.
  • Mässor – gå på branschmässor, samla på dig produktkataloger och prislistor. (Tips för lyckad monter på mässan)
  • Biblioteken – har ofta tillgång till databaser där du kan söka information, tidningar och fackböcker.

Tänk efter vilka människor och vilken kompetens som finns i ditt eget nätverk, där finns ofta värdefull kunskap. Det kan också vara en bra idé att kontakta företag som har ett liknande koncept som ditt men som befinner sig i en annan del av landet. Om de inte är en direkt konkurrent till dig är chansen stor att de gärna berättar hur branschen fungerar och om hur de gjorde för att bli framgångsrika.

Texten är hämtad ur Tillväxtverkets "Marknadsföring för nyföretagare".

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.