extra bolagsstämmaDokumentmallen dagordning för extra bolagsstämma används som ett schema för den extra bolagsstämman, som fastställer vilka ämnen och ärenden som ska diskuteras under den extra bolagsstämman samt i vilken ordning.

Här kan du ladda ner en mall för dagordning årsstämma.

En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under året om beslut behövs fattas i frågor som inte kan vänta till nästkommande årsstämma. Dokumentmallen innehåller förslag på mötespunkter som med fördel kompletteras med företagsspecifika punkter.

Dagordning för extra bolagsstämma används med fördel tillsammans med dokumentmallarna kallelse till extra bolagsstämma och protokoll för extra bolagsstämma.

Mallen för dagordning för extra bolagsstämma är helt gratis.Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.