dokumentmallar

På denna sida hittar du artiklar med taggen dokumentmallar. Texterna skrivs av kunniga läsare och experter och vill du bidra med innehåll som gäller dokumentmallar eller något annat som berör företagande och entreprenörskap? Kontakta oss här.

Jurist ger rådgivning till en företagare

3 vanliga juridiska misstag vid företagsstart

Advokaten Berkley Sweetapple driver en advokatbyrå som riktar sig till entreprenörer. I en artikel hos tidningen... Läs mer
Alexandra Viippola | 1 minuter
Uppdragsavtal, konsultavtal

Uppdragsavtal, konsultavtal

Mall uppdragsavtal används framförallt i samband med olika former av affärssamarbeten mellan företag eller då ett företag... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
5 aspekter du bör känna till om framtidsfullmakter

5 aspekter du bör känna till om framtidsfullmakter

Företagare har ofta ett stort ansvar och utgör inte sällan kärnan i ett företag. De ingår ofta avtal för bolagets räkning,... Läs mer
Tim Prellwitz | 4 minuter
Varför ska man skriva ett samboavtal?

Varför ska man skriva ett samboavtal?

Juristen svarar. Anledningen att man skriver ett samboavtal är för att skydda sin egendom vid en separation. Sambolagen ligger... Läs mer
John Knutsson | 3 minuter
Köp våra premium-mallar styckvis eller skräddarsydda

Köp våra premium-mallar styckvis eller skräddarsydda

Nu kan du beställa våra premiummallar enkelt och snabbt med ett kortköp (ja vi löser faktura med om du önskar det). Det finns... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Allmänna villkor minimerar risk för missförstånd

Allmänna villkor minimerar risk för missförstånd

Varför skriver vi avtal?Det yttersta syftet med ett skrivet avtal är att undvika framtida tvister genom att avtalet dokumenterar vad... Läs mer
Magnus Brorsson | 2 minuter
Avtal - behövs det?

Avtal - behövs det?

Den frågan får jag ganska ofta. Svaret är egentligen fullständigt självklart eftersom avtalet inte är något annat än affären,... Läs mer
Magnus Brorsson | 1 minuter
Någon skriver under direktpensionsavtal för att trygga pensionen.

Direktpensionsavtal

Denna mall använder du för att upprätta ett avtal om direktpension mellan företaget och en anställd. Avtalet innebär att... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Jordbruksarrende

Jordbruksarrende

Avtalsmallen för jordbruksarrende är en skriftlig upplåtelse av jord där jorden kan brukas mot ersättning. Avsikten ska vara att... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Leasingavtal

Leasingavtal

Vad är ett leasingavtal?Leasingavtal betyder att någon får en rättighet att använda en tillgång som ägs av någon annan i utbyte... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Man med slips och armbandsur signerar ett avtal.

Avtalsrättens grundläggande principer

För de allra flesta betyder ordet avtal ett dokument med krångliga formuleringar och finstilta villkor. Något byråkratiskt som man... Läs mer
Johanna Nielsen | 4 minuter
Testamente mall

Testamente mall

Vad är ett testamente och varför skriva det?Testamente är en handling, ett juridiskt bindande dokument, där du talar om vad som ska... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Styrelseledamot skriver under och skickar ut en kallelse till extra stämma.

Kallelse till extra bolagsstämma

Dokumentmallen kallelse till extra bolagsstämma används då ett aktiebolag planerar en bolagsstämma för att behandla frågor... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Dagordning extra bolagsstämma

Dokumentmallen dagordning för extra bolagsstämma används som ett schema för den extra bolagsstämman, som fastställer... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Dagordning Årsstamma

Dokumentmallen "Dagordning för årsstämma eller bolagsstämma" används som ett schema för årsstämman, som fastställer vilka... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
  • 1
  • 2