extra bolagsstämmaDokumentmallen "Dagordning för extra bolagsstämma" används som ett schema för den extra bolagsstämman, som fastställer vilka ämnen och ärenden som ska diskuteras under den extra bolagsstämman samt i vilken ordning.

En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under året om beslut behövs fattas i frågor som inte kan vänta till nästkommande årsstämma. Dokumentmallen innehåller förslag på mötespunkter som med fördel kompletteras med företagsspecifika punkter.

Dagordning för extra bolagsstämma används med fördel tillsammans med dokumentmallarna kallelse till extra bolagsstämma och protokoll för extra bolagsstämma.

Mallen för dagordning för extra bolagsstämma är helt gratis.


Notis: När du vill spara mall dagordning för extra bolagsstämma för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator(En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen dagordning för extra bolagsstämma fungerar bäst i den senaste versionen.)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.