Att göra en målsättning är smart om du vill nå bra resultat, precis som det är bra att ha en ritning över något du ska bygga. Du har med hjälp av din målsättning möjlighet att påverka vad du vill ska hända imorgon, om ett år eller om tio år.

Har du ingen målsättning är risken stor att det är slumpen som avgör hur resultatet blir.

Vem behöver en målsättning?

Oavsett om du jobbar med försäljning, håller på att starta eget, driver eget företag, är chef eller vill gå ner i vikt. Ja, vad du än gör och vill ha ett bra resultat så underlättar en målsättning.

Ett tydligt exempel:

På Harvard och Yale University gjordes en omfattande undersökning. De intervjuade en grupp studenter:
3 % av dessa hade en klar och nedskriven målsättning, 10 % hade en målsättning i tankarna, 60 % hade drömmar och önskningar och 27 % hade ingen aning om vad de ville i livet. 20 år senare följdes studenterna upp och resultatet blev följande:

De 3 % som hade klara och nedskrivna mål hade en förmögenhet som var större än vad de andra 97 % hade tillsammans. Liknade undersökningar har gjorts om och om igen med snarlikt resultat.

Nu är ju pengar inte allt men denna princip går att använda på vad du än vill uppnå.

Varför sätter man inte upp mål?

Många missar att göra en målsättning och de vanligaste anledningar till detta är:

  • Man inser inte hur viktigt det är.
  • Rädd för att misslyckas.
  • Man vet inte hur.
  • Rädd för att sticka ut från mängden.

Exempel på målsättning

Vad är en bra målsättning? En målsättning kan vara precis vad som helst men det ska vara något som du verkligen vill ska hända och som du är villig att göra det lilla extra för att uppnå. Här kommer några vanliga kategorier av målsättningar och ett bra alternativ är att välja ett mål inom varje område.

Personliga/karaktärsmål – Vilka personliga mål inom arbetslivet och livet i övrigt vill du uppnå? En position inom ett företag eller en titel? Du kan också sätta mål som mer handlar om personlig karaktär: Vem vill du vara? "Ideal-jag". Du ha säkert någon person som du ser upp till. Skriv ner personens positiva egenskaper som en målsättning. Läs och titta på filmklipp. Funderar på hur personen hade agerat i situationen du befinner dig i.
Familjen/vänner – Hur är den perfekta familjen för dig? Detta kan vara lämpligt att göra tillsammans med familjen. Sätt upp en lista på kylskåpet och uppmärksamma varandra när ni lever följer eller för stunden tappar tråden. Inom familjen kan ni även sätta upp gemensamma mål som t ex. Nästa jul ska vi tillsammans åka till Thailand; för att uppnå detta behöver vi först… Ett sådant mål kan lätt engagera hela familjen och göra att ni kommer närmare varandra.
Saker du vill lära dig och uppleva – Vill du resa till ett visst land, lära dig ett språk, hoppa fallskärm, bli Sveriges främsta musiker eller byns bästa snickare? Skriv ner det som din målsättning.
Ekonomiska/materiella mål – Det kan vara en månadslön du vill ha, en summa pengar sparade på banken, en bil, ett hus osv.

Detta var några exempel på målsättningar.

Så målsätter du dig med SMART

Det finns inga regler för hur du ska göra när du målsätter dig men det finns en formel som är väl beprövad. Den kallas för S.M.A.R.T

S – Specifik: Du måste veta exakt vad du vill, annars kommer du inte dit.
M – Mätbar: Sätt upp mätbara mål och delmål så att du vet att du är på väg.
A – Accepterad (uppnåeligt): Glöm inte att det är dina mål som skall uppnås, ingen annans. Känner du att du klarar målet eller bör du justera det?
R – Realistisk: Med utgångspunkt från dina förutsättningar.
T – Tidsatt: Du vet vad och varför du ska nå ditt mål, men när ska det vara gjort?

Exempel på smarta mål

Här får du ett exempel på hur du använder smart-metoden för att sätta upp ett mål.

S – Specifik: Mitt mål är att jag vill spara ihop 20 000 kronor till en resa till USA nästa sommar.

M – Mätbar: Det är 10 månader dit vilket betyder att jag behöver spara 2000 kronor/månad.

A – Accepterad: Eftersom jag med nuvarande inkomst och budget kan spara 1000kr/månad behöver jag lösa 1000kr extra utöver min lön varje månad. Det är fullt möjligt att nå.

R – Realistisk: Och det är realistiskt. Jag skulle kunna höja målet till 25 000 kronor och ändå nå det, men det räcker med 20 000 kronor.

T – Tidsatt: Målsättningen ska vara nådd 31 maj, då är min deadline.

Där var ett exempel på hur du kan sätta ett mål.

Agera med målbilder

Sätt nu genast i gång med din plan och genomför allt med full kraft med en attityd att detta kommer att gå. Tänk i bilder, precis som idrottseliten gör. När Stefan Holm och Kajsa Bergqvist hoppade höjdhopp målade de upp positiva bilder i huvudet på när de hoppade över ribban. De visualiserade när de svävade i luften och hur publiken jublade när de landade.

Du kan göra likadant. Det är inte nödvändigt men kan stärka ditt fokus och öka chanserna att nå målet.

Tänk så ofta du kan på hur det kommer att kännas när du uppnår ditt mål. Försök att måla upp så detaljerade bilder som möjligt, vilka som är där, hur är du klädd och hur det känns den dagen då du är i mål. Målbilder är kraftfulla och det kan du använda dagligen i alla moment du gör. T ex att du ringer det perfekta säljsamtalet, håller ett inspirerande tal på mötet eller något annat där du utför ditt arbete och får ett bra resultat.

Det blir inte alltid som man tänkt

Du kommer att stöta på motstånd och problem men då ska du tänka på att tillfälliga misslyckande är nödvändigt för framgång. Du har aldrig misslyckats förrän du själv accepterar det och ett tillfälligt nederlag är bara en erfarenhet rikare.

Lycka till!


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.