Lönesamtal är, liksom utvecklingssamtal och medarbetarsamtal, viktiga möten mellan medarbetare och den närmaste chefen. Varje företag ska ha en lönepolitik där riktlinjer och kriterier för olika lönenivåer har ställts upp. Dessa ska vara tydliga för den anställde, och koppla ihop personalens arbetsinsats med lön och verksamhetsmål. Det är en avstämning på de villkor som den anställde arbetar under och lönen är en bit av utvärderingen.

Lönesamtalets syfte

Lönesamtalet är inte en löneförhandling. Det är ett möte som förs i dialogform. Syftet för mötet är att diskutera medarbetarens arbetsinsats och hur medarbetaren uppfattas av företaget. Utan att nämna kronor och ören och specifika lönekrav som kommer att synas i lönespecifikationen, är det under lönesamtalet som medarbetaren har chansen att visa sin motivation till utveckling och den verkliga prestationen under arbetstiden. Samtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar. Lönesamtalet innehålla ett långsiktigare samtal där resultatet från utvecklingssamtalet är inkopplat. Vilken löneutveckling kan olika utvecklingsscenarier ge?

Ett lönesamtal ska innehålla följande moment:

  • Vilka kriterier och krav som ställs för den anställdes lön. En definition av dennes arbetsuppgift.
  • Hur ser en möjlig utveckling ut för den anställde.
  • Motivering av den erbjudna lönen på argument som inte är personliga egenskaper. Det är viktigt att det är arbetsinsats och prestation som bedöms, ingenting annat.

Förberedelse inför lönesamtalet från båda parter

Lönesamtal blir ofta mycket givande om båda parter kommer väl förberedda. Det är chefens uppgift att informera om mötet i god tid och att se till att medarbetarna har tillgång till de riktlinjer för lönesättning som finns på företaget. Chefen har också ansvaret att ge en lista på de frågor som ska diskuteras under mötet. På så sätt får båda parter chansen att presentera goda argument för sin syn på arbetsprestation och framtidsmöjligheter.

Läs även om förmåner som ofta motiverar mer än hög lön

Miljön viktig - välj en neutral plats

Det är viktigt att lönesamtalet sker på så kallad neutral mark. Det ska inte vara chefens kontor, och inte heller på den anställdes kontor. Om du vet med dig att det finns någon eller några som blir missnöjda kan det vara klokt att sätta de sist i mötesagendan. Det är lättare att mjuka upp med de lättare mötena för att sedan känna sig uppvärmd till de lite tuffare mötena. En professionell attityd till alla lönesamtal är mycket viktig för trovärdighetens skull.

8 tips inför lönesamtalet

1. Är ni båda väl förberedda? Då kan ni genomföra samtalet. Minst två veckor innan lönesamtalet bör tiden bokas i kalendern. Om medarbetaren inte är förberedd är det bättre att hitta en ny tid. Du visar då även personen att samtalet är viktigt och att det är bra om den förbereder sig till nästa samtal.

2. Tydlighet är mycket viktigt i all kommunikation så var tydlig i din feedback och visa på och tala om konkreta exempel.

Missa inte: Konkreta tips som gör svåra samtal betydligt enklare

3. Avsätt tillräckligt med tid så att ni inte behöver avbryta lönesamtalet. Och var beredd på oväntade resultat! Ofta kan det samtalet du fruktade mest bli det som är mest givande och drar ut på tiden, så ha inte förutfattade meningar. Det ska heller och andra sidan inte bli utdraget. Har ni mer att prata om, så bestämmer ni en ny tid.

4. Se till att vara närvarande här och nu, utan några störmoment. Ingen dator, mobil eller något annat som kan störa mötet.

5. Lönesamtalet ska vara en dialog - Ställ frågor och ge personen tid att svara. En del har svårare än andra att uttrycka sig och det är viktigt att personen känner att samtalet gick bra och att medarbetaren verkligen fick sagt allt det den ville.

6. Är du nära vän till personen? Se då till att hålla dig ännu hårdare till mallar och en bra struktur. Detta ska inte vara ett samtal två vänner emellan, utan ett formellt och utvärderande samtal.

7. Se till att du har förstått personen genom att ställa kontrollerande följdfrågor. Ofta vågar inte medarbetare tala rakt ut till sin chef och då kan de krävas flera följdfrågor.

8. Dokumentera allt och sammanställ allt direkt efter mötet, när det fortfarande är färskt i huvudet.

Se även: 10 tips för en smartare lönesättning


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Ulla Karlsson
2015-02-10 07:38
Känsligt detta med lön. Men uppfattar att det inte längre pratas så mycket om pengar. Kanske har det med de yngre generationerna att göra, t ex 80 och 90-talisterna som inte verkar vara så fokuserade på hur mycket de har i lön. Andra saker som frihet, möjlighet att utvecklas personligen och lära sig nya saker verkar ligga högre upp på kravlistan när de ska anställas.

Sen är det intressant vad man kan hålla nere löner för att i stället erbjuda andra förmåner. Gymkort eller en pryl som bonus vid uppnådda mål verkar alltid hett.

Vill nog bara skriva av mig lite inför det samtal jag ska hålla med en medarbetare i slutet på veckan.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.