Hur skapar man ett mönsterföretag? Hur får man personalen att känna glädje och stolthet över sitt arbete? Börja det nya året med att kompetensutveckla medarbetarna i en sund arbetsmiljö där personalen känner sig delaktiga i företagets framtidsplanering.

Inför ett förbättringsprogram d v s en utbildning inom kompetensutveckling för alla inom företaget inte bara ledningen skall få personlig utveckling. Framförallt är det viktigt att medvetandegöra personalen hur de tänker känner och handlar runt förändringar hur det påverkar kroppen. Höj kompetensen hos samtlig personal och du som chef kan vila medan personalen skapar fantastiska resultat.

All kompetensutveckling gynnar företagets resultat. Vi är inte bättre än den svagaste länken. Kompetensutveckling behöver inte vara dyrt eller tidskrävande. Den kan vara effektiv och kul.

För det första skapa nytänkande kring ledning och styrning och för det andra måste personalen vara en naturlig del av den organisatoriska kreativiteten. Det är medarbetarna som ska genomföra förändringen och driva utvecklingen framåt för att den ska få genomslag i hela organisationen. För det behöver vi sätta igång ett förbättringsprogram (systemtänkande) som är enkelt att sätta igång, utan en massa kartläggningar som ändå inte leder någon vart. Sätt igång redan idag!

Följande fem punkter; kvalitet, kommunikation, kundorientering, ledarskap och värdegrund är för att skapa en idérik och kreativ organisation med förändringsbenägna ledare och personal.

1.    Kvalitet.
Företaget måste ha ett enkelt kvalitetsledningssystem som signalerar då kvaliteten på produkter och tjänster inte håller tillräcklig kvalitet. Det förbättringssystemet ska skötas av de som arbetar närmast problemet och det ska kunna åtgärdas utan att cheferna ska vara inblandade (platt organisation). Det ska vara ett självgående kvalitetssystem som är inbyggd i företagets kultur.

2.    Kommunikation.
Företaget ska vara lika duktiga på den interna och externa kommunikationen i företaget.  Gör upp en kommunikationsmodell för hur ni kommunicerar på företaget och lär ut samtalsfärdigheter för att öka kommunikationen och tydliggöra informationen är ett säkert kort vid genomförande av förändring och utveckling.

3.    Kundorientering.
Hur kan alla på företaget få en säljande personlig kommunikation till varandra och andra? Personalen utbildas i sälj- och servicekommunikation samt enkla verktyg för hur man ska hålla fokus på försäljningen.

4.    Ledarskap, PEL (Personligt Emotionellt Ledarskap)
Alla i företaget utbildas i ett personligt emotionellt ledarskap, vilket innebär att hela personalen får en ledarutbildning i hur de kan leda sig själv och andra med ett coachande ledarskap i förbättringsarbetet.

De får också en utbildning inom EQ d v s hur de kan inspirera och motivera sig själva med hjälp av tankens kraft.

5.    Värdegrund.
Företaget måste arbeta ut en värdegrund att stå på och är uttalade spelregler vid förbättringsarbetet i företaget. Värdegrunden måste vara utformad på ett sådant sätt att personalen enkelt kan förstå den och följa den och insikt vad som händer i organisationen om vi inte följer den.

Alla dessa fem punkter ska införas på tvären i organisationen. Alla förbättringar ska tas upp som en särskild punkt på agendan på APT, arbetsplatsmöten (veckomöten). De som ska leda förändringarna och fångar upp idéerna kallas för kreativitetsledare. De hjälper till att öka den kreativa processen och inte ordinära kvalitetsledare att konservera verksamheten med standarder vilket stryper den kreativa processen.

De förbättringar som leder till positiva förändringar lämnas till en idébank som är till för hela personalen. De bästa förbättringarna som leder till affärsinnovationer ska premieras av företaget en gång per år.

Definition av affärsinnovationer

Affärsinnovationer är de kringtjänster som företagen utvecklar runt produkter och tjänster. Det kan vara nya metoder för marknadsföring, distribution, service och finansiering. En ny affärslogik som är gränsöverskridande mentalt och fysiskt. Tidigare när vi talade om innovationer avsåg man produkter inom högteknologi. Idag talar vi om affärsinnovationer kringtjänster runt produkter. Man ritar om branschgränser och ifrågasätter traditionella gränser för att istället titta på själva värdet för kunden.

Den nya affärslogiken:

  1. Tilltagande globalisering – från lokal produktion till global sådan.
  2. Ökande tjänsteinnehåll – från produktfokus till tjänstefokus som svarar på kundnyttan. En ny affärslogik, från tydliga roller i en etablerad värdekedja till ett nav i en värdestjärna.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Linnea W
2012-01-22 22:39
På vårt företag driver vi just nu ett stort effektiviseringsprojekt. Hela organisationen måste göras mer produktiv. Vi funderar på ett nytt affärssystem och har tittat lite på Epicor - http://www.epicor.com/sweden/Pages/default.aspx - är det någon några åsikter om detta system?
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.