Det vanligaste är dock att allt för många lägger fokus på helt fel saker och sätter siffror och kalkyler som prioritet vid förberedelser. Om man själv börjar reflektera över hur många av månadens inköp som är gjorda baserat på noggrant uträknade kalkyler gentemot hur många inköp som man gör på impulser, så är det oftast så att känslorna tar överhanden.

Känslor hos en person stimuleras i regel utav våra sinnen. Sinnen som man som marknadsförare kan stimulera med rätt strategi.

Några saker som en skicklig marknadsförare bör fundera över för att stimulera människans sinnen och påverka försäljningen positivt är:

  • Först och främst så ska man som marknadsföringsstrateg alltid vara medveten om att säljarstaben kan användas som verktyg när det gäller att kommunicera och stimulera rätt sinnen. Tydliga riktlinjer bör sättas upp som förklarar hur man som säljare ska agera gentemot kunden. En säljare kan genom att t.ex. klä sig ”rätt” och möjligtvis dofta ”rätt”, för ”rätt” sammanhang, stimulera de sinnen som får kunden att hitta förtroende som vid en försäljning kan vara fundamentalt.
  • Produktens paketering och placering i affär/försäljningstillfället är också verktyg som man kan använda för att stimulera människans sinnen till sin fördel. Här kan de essentiella frågorna vara att tänka på färger och former och vad dessa meddelar med tanke på kundens tidigare erfarenheter av dessa. En del färger kan till exempel vara starkt kopplade till vissa produkter, och då är det viktigt att fundera över vilka kopplingar man vill skapa/undvika.
  • Doften är ytterligare en sak man kan använda för att produkten ska locka flera kunder. Även produkter som kanske i regel inte har någon lukt kan gynnas av en doft för att framkalla positiva konnotationer. Det är dock viktigt att tänka på vilken typ av saker man vill få förknippade med sin produkt. Vill man t.ex. förmedla miljömedvetenhet så kan man använda sig av en lukt som är väldigt neutral eller nästan obefintlig då lukter oftast förknippas med saker som inte är av naturen kommen.
  • Smak kan i många fall vara fundamentalt men i vissa mindre viktigt. Det är dock även här viktigt att tänka på vilka tidigare produkter som finns eller har funnits på marknaden, som man vill få förknippade med sin produkt.

 En viktig aspekt av ”Sinnes-Marknadsföring” är att man alltid bör tänka på i vilken kontext man använder sig utav detta. Det finns oändligt med saker som man kan orsaka stimulans på och dessa kan bli väldigt olika uppfattade beroende på vilken kultur man relaterar till.


När man som marknadsförare/säljare har förankrat några tunga känsloargument hos kunden har man fått denne att investera känslor i produkten vilket kommer göra det svårare att backa och köpa en konkurrents produkt. Denna uppfattning sätter man i kundens kategoriseringssystem vilket innebär att kunden kommer att förknippa denna produkt med de känslor man har lyckats framkalla hos kunden genom olika stimuli.

Själva förankringen utav det budskap/känsla som man vill förmedla är ett viktigt moment då den kommer att påverka hur kunden kommer att kategorisera och uppfatta produkten, medvetet eller omedvetet. En uppfattning är sedan något som kan vara väldigt svårt att förändra hos kunden, speciellt eftersom man som person ofta definierar sig själv inte bara genom vad man köper utan också genom vad man inte köper. Det är därför väldigt viktigt att reflektera över den kommunikation som man som företag vill förmedla samt vilka typer utav medier som passar för budskapet.

Något som man ska ta med sig och fundera över gällande sitt eget företag och “Sinnes-Marknadsföring” är hur företagets kommunikation påverkar kundens uppfattning utav företaget. Ett tips som man kan använda sig utav är att göra en mindre marknadsundersökning för att undvika att skada varumärket samt för att undvika förvirring kring vad man egentligen vill förmedla.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Patrik
2013-09-01 19:54
Intressant artikel. Butiksförsäljning skiljer sig mycket från annan försäljning då det är en kombination av säljaren och butiken.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.